Vkacíny a Oćkování
Nová databáze Infekčních Rizik ve Světě - IRS pro cestovatele (každodenní aktuality)
PRŮVODCE
OČKOVÁNÍM
STŘEDISKA
OČKOVÁNÍ
CENY
VAKCÍN
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNY
EXOTICKÉ
INFEKCE
OČKOVÁNÍ
do CIZINY
VAKCÍNY
a OČKOVÁNÍ
Přečtěte si důležité informace
CERTIFIKÁTY a OSVĚDČENÍ
OČKOVÁNÍ do CIZINY
AKTUALITY ze SVĚTA
 
 
TOPlist
Přehled OČKOVÁNÍ do CIZINY
Volba země
THAJSKO
Aktualizace dne 20.6.2016

Aktuální infekční rizika v této zemi najdete v databázi IRS - ZDE

Povinné a naléhavě doporučované očkování
Linka
Žlutá zimnice
Mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici se požaduje od cestovatelů přijíždějící z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice (tranzit delší než 12 hodin v rizikové oblasti).
Očkování se zde vyžaduje jako ochrana vůči zavlečení žluté zimnice, jejímž přenašečem je komár Aedes aegypti, který se zde (v cílové zemi) vyskytuje.
Země a oblasti považované za rizikové (od roku 2011, dle SZO: Wkly Epidemiol Rec. 2011 Sep 9;86(37):401-11.):
AFRIKA: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad (pouze část země je riziková), Kongo, Kongo DR (pouze část země je riziková), Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Etiopie (pouze část země je riziková), Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa (pouze část země je riziková), Libérie, Mali (pouze část země je riziková), Mauretánie (pouze část země je riziková), Niger (pouze část země je riziková), Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Súdán (pouze část země je riziková), Tanzanie, Togo, Uganda.
AMERIKA: Argentina (pouze část země je riziková), Bolívie (pouze část země je riziková), Brazílie (pouze část země je riziková), Kolumbie (pouze část země je riziková), Ekvádor (pouze část země je riziková), Francouzská Guayana, Guyana, Panama (pouze část země je riziková), Paraguay, Peru (pouze část země je riziková), Suriname, Trinidad a Tobago (pouze část země je riziková, pouze Trinidad), Venezuela (pouze část země je riziková, především stát Bolívar).
Původně rizikové státy či oblasti Sv. Tomáš a Principe (nízké riziko v celé zemi), Tanzanie (nízké riziko v celé zemi), Somálsko (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné), Eritrea (nízké riziko jen v některých oblastech, v ostatních není riziko žádné) a Zambie (nízké riziko v celé zemi) byly překlasifikovány na státy s nízkým rizikem výskytu žluté zimnice.
V takovém případě se certifikát vyžaduje u osob starších 1 roku (podle CDC starších 9 měsíců). Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.

Hepatitida A
Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.

Ostatní očkování
Linka
Japonská encefalitida
Očkování se doporučuje cestovatelům pobývajícím v odlehlých venkovských oblastech nebo žijících a pracujících poblíž rýžových polí na venkově nebo příměstských oblastech, kde existuje zvýšená pravděpodobnost přenosu japonské encefalitidy komáry. Očkuje se buď třemi (0-7-30 dní) nebo dvěma (0-28 dní) dávkami podle typu vakcíny a nejpozději se očkování zahajuje jeden měsíc před odjezdem. Riziko existuje v celé zemi. Propuknutí se nejčastěji objevuje v severních částech (Chiang Mai) se sporadickým hlášením případů v oblastech Sukhothai, předměstí Bangkoku a Phitsanulok a jižních krajinách. K přenosu dohází celoročně se sezónním vrcholem od května do října v severních částech země.

Břišní tyfus
Očkování se doporučuje především těm, kteří plánují pobyt mimo turistické a rekreační oblasti. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před odjezdem.

Vzteklina
Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když očkování poskytuje vysoce spolehlivou ochranu během prvního roku po očkování, podle některých doporučení zůstává vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Preventivní očkování se provede 3 dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou.

Hepatitida B
Vzhledem ke zdejšímu relativně vysokému počtu nositelů hepatitidy typu B se doporučuje očkovat zdravotníky (zubaři, lékaři, ošetřovatelky, laboranti), osoby pracující v blízkém kontaktu s místním obyvatelstvem (učitelé, misionáři, mírové armády) nebo osoby, které předvídají pohlavní styk s místním obyvatelstvem. Očkování lze provést podle zrychleného schématu, podáním 3 dávek během 3 týdnů, poslední dávka by měla být podána minimálně 14 dní před odjezdem. Zrychlené schéma očkování zajistí ochranu 60-80% cestovatelů, podobně jako první dvě dávky podané v měsíčním intervalu. Pro zajištění spolehlivější a dlouhodobé ochrany je třeba aplikovat ještě 3. dávku nejlépe do 6 měsíců po zahájení tohoto očkování. Vysoce spolehlivá ochrana je zajištěna očkováním se 3 dávkami ve schématu 0., 1. a 6. měsíc, tj. 3. dávka by měla být podána nejpozději 10 dní před odjezdem.


Záškrt
Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.

Tetanus
Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.

Spalničky
Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. očkování v dětství dvěma dávkami vakcíny. V opačném případě je vhodné se nechat před cestou očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem.

Malárie
mapa malarických oblastí (WHO 2015) ZDE
Linka

Riziko malárie existuje ve venkovských a lesnatých oblastech v příhraničí s Mynamarem, Kambodžou a Laosem, v lesnatých oblastech okresů Phang Nga. Riziko malárie není ve městech jako je např. Bangkok, Chiang Mai city, Pattaya, na ostrově Samui a Koh Phangan. Sporadické případy se objevují na ostrově Phuket a Phang Nga, Kho Samui a Kho Pha Ngan.
Dominující období výskytu: leden-prosinec
Vektor:
A. minimus: Komáři v hornatých oblastech; líhnou se v čisté vodě potoků, zavlažovacích příkopech a na rýžových polí. Napadají člověka a dobytek uvnitř budov; vrchol jejich útoku na člověka je od 22,00 do 2,00 ráno; přebývají v obydlích a ve stájích.
A. sundaicus: Komáři v pobřežních oblastech; líhnou se v poloslané vodě, v lagunách se slunečním svitem, v močálech a mokřinách. Napadají člověka a dobytek uvnitř příbytku; přebývají v domech a úkrytech.
Incidence malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (nejnebezpečnější forma malárie pro člověka): 50-75% (40-50% podle CRM) a incidence malárie způsobené ostatními třemi parazity (Plasmodium vivax, ovale a malariae); benigní forma malárie: 25-50%
Malárie vyvolaná P.falciparum je rezistentní k léčbě chloroquinem, sulfadoxin-pyrimethaminem a mefloquinem v západních příhraničních oblastech s Myanmarem: zalesněné oblasti provincií Chang Bai, Chang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Ratchaburi a Petchaburi; východní příhraniční oblasti s Kambodžou: zalesněné oblasti provincií Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, Buriram, Sa Kaeo, Chantaburi a Trat.
Profylaxe:
Podle CDC je vhodná antimalarická profylaxe: atovaquon/proguanil nebo doxycyklin při pobytech v příhraničních oblastech s Kambodžou a Myanmarem; v ostatních oblastech stačí prostředky proti komárům.
Cestovatelům při organizované cestě, ubytování v hotelu, stejně jako ostatním cestovatelům se doporučuje antimalarika pro pohotovostní (stand-by) léčbu (atovaquon/proguanil, dihydroartemisinin/piperaquine nebo artemether/lumefantrin, omezeně případně i mefloquin).


Ostatní zvláštní infekční rizika
Linka
Trichinóza - převážně na severu
Opisthorchiáza - převážně na severovýchodě
Horečka dengue
Filarióza, lymfatická - pohraniční oblasti na západě
Skvrnitý tyfus, (blechy, vši)
Chikungunya
Lymeská borelióza
Hepatitida typu C
Tuberkulóza
Venerické infekce
Leptospiróza - květen-říjen, převážně na severovýchodě
Melioidóza

Schistosomóza
Riziko schistosomózy, původce: Schistosoma mekongi; ve specifických rizikových oblastech.
Larvy – hlavní přenašeči/vektor/hostitel schistosomózy:
Tricula aperta
Orgány ochrany veřejného zdraví nezaznamenaly žádné nové lidské případy S. mekongi a očekávají hodnocení SZO. Případy byly dříve hlášeny v oblasti Chong Mek (poblíž soutoku Mun a Mekong řeky) v provincii Ubon Ratchathani na hranici s Laosem. Mezihostitel: Neotricula aperta.

Aktuální infekční rizika v této zemi najdete v databázi IRS - ZDE