Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Poučení pro krátkodobé pobyty dobrovolníků v postižených oblastech Jihovýchodní Asie

Zemětřesení ze dne 26.12.2004 v moři s epicentrem severozápadně od Sumatry uvolnilo přílivovou vlnu, která zasáhla přímořské oblasti Indického oceánu a způsobila neočekávanou katastrofu. Mezi oběťmi bylo mimo místního obyvatelstva i mnoho zahraničních turistů z celého světa. Omezené zásobování může vést k zvýšenému riziku epidemií. Doporučuje se nepodnikat privátní turistiku do postižených oblastí. Dobrovolníci, kteří chtějí v oblastech pomáhat, by měli dodržovat maximální možnou hygienu a měli by být před odjezdem řádně a kompletně očkováni.

mapa asie (mapa Asie 2005.jpg) [#2]

Vzhledem k tomu, že se organizuje mnoho dobrovolníků na pomoc v oblastech postižených katastrofou ze dne 26.12.2004, bylo třeba vydat poučení zdravotní prevence před možnými infekčními chorobami a epidemiemi. Tento souhrn představuje jen rámcové informace, bližší a konkrétní informace pak poskytnou příslušné státy s postiženými oblastmi.

Všeobecná poučení
Nikdo by neměl vycestovat do postižených oblastí na vlastní pěst. Doporučuje se kontaktovat centra, která organizují pomoc těmto oblastem. Očkování jsou buď organizována těmito centry nebo je možné se nechat očkovat v očkovacích centrech nebo v centrech cestovní medicíny.

Očkování a antimalarická profylaxe
Očkování proti:
Virové hepatitidě typu A:
 provádí se podáním jediné dávky vakcíny; druhá dávka se podává nejdříve za jeden rok pro vytvoření dlouhodobé ochrany. Dostatečná ochrana je vytvořena do 7 dní po očkování.
Virová hepatitidě typu B: vzhledem k tomu, že k získání dostatečné ochrany je třeba podat minimálně 3 dávky ve zkrácené době 3 týdnů a vzhledem k tomu, že k přenosu dochází výhradně infikovanou krví, není nezbytně nutné toto očkování podstupovat před výjezdem do těchto oblastí. V případě zdravotních dobrovolníků, u kterých toto očkování v minulosti nebylo prováděno, je možné očkování zahájit před odjezdem a dokončit ho v místě postižené destinace.
Tetanu, záškrtu a případně dětské přenosné obrně: očkování proti tetanu je vhodné provést před odjezdem tehdy, uběhlo-li minimálně 10 let od podání poslední dávky vakcíny proti tetanu (i když naše zákonná vyhláška umožňuje podávání posilovací dávky i za 15 let, v tomto případě je vhodnější uvažovat kratší interval 10 let). V případě očkování proti záškrtu je vhodné toto očkování provést bez ohledu na podání poslední dávky, a to z důvodu zvýšené ochrany vůči záškrtu. Ve výjimečných případech podle situace je možné provést "přeočkování" proti dětské přenosné obrně podáním posilovací dávky inaktivované vakcíny. Všechna tato očkování se provádí podáním jediné dávky a minimální ochrana je dosažena již po jednom týdnu.K přenosu těchto infekcí dochází poraněním (tetanus), potravinami a nápoji (dětská přenosná obrna) nebo kapénkami (dětská přenosná obrna, záškrt).
Břišnímu tyfu: vzhledem k snadnému šíření této infekce (prostřednictvím kontaminovaných potravin nebo nápojů) je vhodné očkování před cestou, podáním jediné dávky.
Vzteklině: k dosažení dostatečné ochrany před vzteklinou je třeba podat minimálně 3 dávky vakcíny v celkové době 3 týdnů. Toto očkování je problematické vzhledem ke krátké době před odjezdem. Důležité upozornění, jihovýchodní Asie patří oblastem s relativně vysokým výskytem vzteklých psů, proto v případě podezřelého kontaktu se psem je třeba bezprostředně vyhledat lékařskou pomoc.

Malárie:
Kvůli krátkodobé přípravě před odjezdem po 4-týdenní pobyt bez znalosti konkrétních podmínek postižené oblasti:
Malarone: 1 tabletu denně; zahájit užívání 1 den před odjezdem; ukončit 7 dní po návratu
Doxycyklin: 1 tabletu denně (100 mg; osoby o hmotností vyšší než 90 kg: 200 mg); zahájit užívání 1 den před odjezdem a ukončit 4 týdny po návratu; navíc toto antibiotikum chrání před dalšími bakteriálními onemocněními (např. leptospiróza, cholera a jiná průjmová onemocnění).
V případě užívání tzv. pohotovostní léčby (stand-by léčba) se doporučuje si vzít s sebou Malarone nebo Riamet).

Další individuální očkování jsou možná:
Cholera (vakcína Dukoral): očkování má význam vzhledem k snadnému přenosu cholery kontaminovanými potravinami nebo nápoji. Vhodné je nápoje převařit a potraviny dostatečně dobře tepelně zpracovat. Očkování nechrání stoprocentně. Ochrana je dosažena po 1 týdnu po podání 2. dávky vakcíny, tj. celková doba k získání ochrany jsou 2 týdny, proto je třeba možné očkování dokončit v místě postižené destinace.
Japonská encefalitida: Očkování se provádí podání 3 dávek ve zkráceném schématu: 0,, 7, a 14. den. Onemocnění se přenáší komáry.

Očkování proti žluté zimnici není nutné do postižených oblastí.

Hygiena:
Potraviny a nápoje: Pouze čerstvé a vařené nebo vlastnoručně oloupané potraviny připravené v hygienických podmínkách
Čisté nápoje a vlastní zdroje pitné vody.
Užívat vodu ze stále tekoucích zdrojů (nepoužívat vodu z odstavených zdrojů např. ráno a večer).
Užívat vlastní hygienický materiál: mýdlo, tampony, nůžky na nehty a další čistící prostředky. 
Užívat fyzickou ochranu před komáry a muškami (které mohou přenášet malárii, horečku dengue atd.): kožní repelenty.

I když bylo postiženo mnoho přímořských oblastí a ostrovů Indického oceánu, neexistuje důvod odkladu cest do bezpečných oblastí postižených států, kde spolehlivě funguje infrastruktura a rekreační oblasti nebyly postiženy katastrofou. Přesto stále platí obecná ustanovení prevence před infekčními onemocněními, která je třeba dodržovat bez ohledu na danou situaci. Zatím nebyla hlášena žádná epidemie, která by se rozšířila i na dalších území mimo postižené oblasti.

Vydáno / Aktualizováno: 10.01.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit