Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021
Souhlas se zpracováním osobních údajů a podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR )

1) Správcem osobních údajů ( zároveň provozovatel webových stránek www.vakciny.net a poskytovatel licence ) je RNDr. Marek Petráš Ph.D., se sídlem: Praha 10, Za Návsí 2450/11, IČ: 44861931.
2) Zákazník, který se zaregistruje na webových stránkách www.vakciny.net za účelem zakoupení prémiového obsahu ( licence ) výslovně souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu:
jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
číslo bankovního účtu.
3) Zákazník dále prohlašuje, že osobní údaje uvedené pod bodem 2) poskytnul správci dobrovolně a souhlas s jejich použitím může vzít kdykoliv zpět zasláním na e-mail: petras@vakciny.net a zrušením své registrace na webových stránkách www.vakciny.net.
4) Správce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje pouze na základě zákazníkem uděleného souhlasu.
5) Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 1 roku.
6) Zákazník je oprávněn požadovat po správci:
- informaci jaké jeho osobní údaje zpracovává a vyžádat si kopii těchto osobních údajů,
- přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- výmaz jeho osobních údajů.
7) Zákazník může podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8) Více informací o právech subjektů osobních údajů ( zákazníků) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
Kontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit