Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Jak očkovat při promeškání termínu očkování?

Celosvětově není dán jednoznačný postup v případě odloženého nebo promeškaného očkování. Většinou se přistupuje k takovému očkování individuálně podle zkušeností a dostupných informací. Někdy je zbytečné opakovat celé očkování od počátku. Kdy je možné pokračovat v očkování, aniž by se takové očkování znehodnotilo, k tomu napomáhají časové intervaly mezi jednotlivými dávkami, které jsou vyzkoušené a běžně používané (zkušenost a praxe z různých očkovacích schémat v různých zemích).

Tyto informace jsou čerpány z „Red Book“, 2003 Report of the Committee on Infectious Diseases (Američan Academy of Pediatrics).

Souhrnné doporučení 

Vakcíny a číslo dávky Doporučený věk pro danou dávku vakcíny Minimální věk pro danou dávku Doporučený interval mezi dávkami Minimální interval pro další dávku
Virová hepatitida typu B HBV12 Narození-2 m Narození 1-4 m 4 t
HBV2 1-4 m 4 t 2-17 m 8 t
HBV33 6-18 m 6 m4
Záškrt, tetanus, dávivý kašel (acelulární) (DTaP)12 2 m* 6 t* 2 m 4 t
DTaP2 4 m 10 t 2 m 4 t
DTaP3 6 m 14 t 6-12 m 6 m4,5
DTaP4 15-18 m 12 m 3r 6 m4
DTaP5 4-6r 4r
Haemophilus influenzae typ b(Hib)12,6 2 m* 6 t* 2 m 4 t
Hib2 4 m 10 t 2 m 4 t
Hib37 6 m 14 t 6—9 m** 8 t
Hib4 12-15 m** 12 m
Inaktivované polio (IPV)12  2 m* 6 t* 2 m 4 t
IPV2 4 m 10 t 2-14 m 4 t
IPV3 6-18 m 14 t 3,5 r 4 t
IPV4 4-6 r 18 t
Pneumokoková konjugovaná vakcína (PCV)16 2 m* 6 t* 2 m 4 t
PCV2 4 m 10 t 2 m 4 t
PCV3 6 m 14 t 6 m 8 t
PCV4 12-15 m 12 m
Spalničky, příušnice, zarděnky (MMR)1 12-15 m7 12 m 3-5 r 4 t
MMR2 4-6 r*** 13 m
Varicella8 12-15 m 12 m 4 t8 4 t8
Virová hepatitida typu A HAV1 ≥2 r 2r 6-18 m4 6 m4
HAV2 ≥30 m 30 m
Chřipka9 6 m4 1 m 4 t
Pneumokoková polysacharidová vakcína (PPV)1 2 r 5 r10 5 r
PPV2 7 r10      

*v ČR raději od ukončeného 3. měsíce (po 12 týdnech od BCG vakcinace)
** v ČR je ve shodě s DTP/DTaP
*** v ČR se podává ve věku 21-25 měsíců

  1. Existují kombinované vakcíny obsahující tuto složku. V takovém případě je minimální interval mezi dávkami shodný s největším intervalem jednotlivých vakcinačních složek.
  2. HBV vakcinační složka ve vícevalentních vakcínách se nesmí podávat dříve než ve věku 6 týdnů.
  3. 3. dávka HBV vakcíny by neměla být podána dříve než za 8 týdnů po podání 2. dávky (nebo 16 týdnů po podání 1. dávky) a 3. dávka HBV by neměla být podána dětem mladším 6 měsíců.
  4. Kalendářní měsíc
  5. Minimální interval mezi 3. a 4. dávkou DTaP by měl být větší než 6 měsíců, 4. dávka DTaP nemusí být opakována, byla-li podána po více než 4 měsících po 3. dávce.
  6. Pro očkování monovakcínami proti Hib a PCV (pneumokoková konjugovaná vakcína), které bylo zahájeno po 7. měsíci věku platí menší počet dávek pro zajištění kompletního očkování.
  7. Dojde-li k situaci, že je třeba podat vakcínu proti spalničkám dříve než ve věku 12 měsíců, pak se tato dávka nepočítá do základního očkování a to se provádí jako od počátku, tj. podají 2 dávky vakcíny.
  8. Dětem ve věku 12 měsíců až 13 let se podává pouze jedna dávka vakcíny proti planým neštovicím. Osobám starším 13 let se podávají 2 dávky v intervalu 4 týdnů.
  9. Dětem ve věku 6 měsíců až 9 let se obvykle podávají 2 dávky chřipkové vakcíny, které jsou očkovávány proti chřipce poprvé. Osoby starší 18 měsíců, které byly v minulosti očkovány proti chřipce se očkují pouze jednou dávkou. Toto pravidlo je upřesněno příbalovou informací uváděnou výrobce dané chřipkové vakcíny. Navíc v ČR se děti očkují vždy 2 dávkami bez ohledu na předešlý stav očkování proti chřipce.
  10. Druhá dávka pneumokokové polysacharidové vakcíny PPV se doporučuje osobám exponovaným vysokému riziku této nákazy a osobám, u nichž dojde rychlému poklesu protilátek. Revakcinace se provádí po 3 letech (u nás po 5 letech) u dětí mladších 10 let, které jsou vystaveny tomuto riziku.
Vydáno / Aktualizováno: 13.06.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit