Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti chřipce bude zdarma, ale jen pro některé

I když ještě není období očkování proti chřipce, došlo k průlomové situaci. Ministerstvo zdravotnictví upravilo úhradu tohoto očkování, které bude od podzimu tohoto roku hrazeno zdravotními pojišťovnami osobám starším 65 let, které toto očkování nemají hrazeno státem.

Dne 15.června letošního roku byla zveřejněna vyhláška č.225, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely. Tato nová vyhláška mimo jiného upravuje očkování proti chřipce významným způsobem, protože již tuto chřipkovou sezónu by mohly být očkovány proti chřipce všechny osoby starší 65 let. Kromě toho je vakcína hrazena zdravotními pojišťovnami i pacientům po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk a pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky neřešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin a diabetem a to pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného, či zvláštního očkování podle vyhlášky MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Dochází k zásadnímu rozšíření cílové skupiny osob, které mohou být očkovány proti chřipce bez vlastní úhrady. Vedle očkování proti TBC a tetanu při poranění, které není hrazeno státem, stává se i očkování proti chřipce pro rozšířenou rizikovou skupinu osob a pacientů třetím v pořadí, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Nadále zůstávají očkovací látky proti chřipce v pravidelném, zvláštním a mimořádném očkování podle vyhlášky č.439/2000 Sb. hrazeny státem, tj. očkování proti chřipce se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech-pensionech pro důchodce. Očkování se provede též u fyzických osob umístěných v ústavech sociální péče, pokud tyto osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.

Počet nově očkovaných osob by se měl zvýšit ze zhruba půl milionu na 2 až 2,5 milionu očkovaných osob. Proto také existuje cenové omezení jedné dávky chřipkové vakcíny, tj. cena nesmí být vyšší než 140,- Kč/dávku. Avšak není třeba se obávat, že by se výběr chřipkových vakcín zúžil. K dispozici budou jak splitové (štěpené) tak subjednotkové vakcíny proti chřipce.

Otázkou ještě zůstává, jakou cestou se bude realizovat způsob výdeje těchto vakcín. Dosud chřipkové vakcíny hrazené státem byly praktickým lékařům dodávány ze zdravotních ústavů. V případě, že se úhrada realizuje zdravotní pojišťovnou, pak výdej by měl být standardně zprostředkován přes lékárny. Zdánlivě to vypadá snadné. Jak se ověří, zda je vakcína vydána tomu, komu náleží a je mu hrazena zdravotní pojišťovnou, není zatím upřesněno. Možná, že to ukáže čas a první zkušenosti z období před letošní chřipkovou sezónou.

Dostupnost očkování proti chřipce pro všechny seniory ve věku nad 65 let stejně jako pro rizikové pacienty bez omezení, vyplývajícího z umístění v ústavech sociální péče, je určitě chvályhodný počin. Tímto jednoduchým trikem se Česká republika zařadí mezi ty státy, kde se zhruba jedna třetina populace nechává každoročně očkovat proti chřipce.

Vydáno / Aktualizováno: 27.06.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit