Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti chřipce - ZDARMA?

Již v létě jste se mohli dočíst o rozšíření cílové skupiny pro očkování proti chřipce, která měla/má mít toto očkování hrazeno (nyní ne státem, ale zdravotními pojišťovnami) (ZDE). Situace je však mnohem komplikovanější a zdá se, že letos nebude očkován "ZDARMA" ani ten počet osob, jako loni. Informace jsou z časopisu "INFORMACE pro lékařské praxe"

PTALI JSME SE ZA VÁS
Od 1. 7. 2005 je v platnosti vyhláška MZ č, 225/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb, Tato vyhláška mimo jiné upravuje postup při zajištění a hrazení očkovací látky proti chřipce. Očkovací látka bude pro rok 2005/2006 hrazena ze zdravotního pojištění i pacientům nad 65 let. Hygienickými stanicemi byl vydán pokyn, aby si každý lékař zajistil očkovací látku pro své pacienty prostřednictvím lékáren. Je tím myšleno, že se má pacientovi vydat recept, aby si donesl očkovací látku sám do ordinace k aplikaci? Co se stane, pokud pacient nedodrží chladový řetězec a očkovací látku poškodí? Nebo bude očkovací látka rozepsána jako zvlášť zúčtovaný materiál a lékař bude muset vložit své peníze nejen do práce v ordinaci, ale í do materiálu, než mu bude dávka proplacena? Limit úhrady za očkovací látku je 140 Kč, Pokud přičteme položku za aplikaci, jedná se o hodnotu asi 200 Kč na jednoho pacienta. Dle statistického úřadu z roku 2003 bylo ve skupině nad 65 let 1 419 767 osob. Když zvážíme zhruba 600 000 - 700 000 pacientů, kteří byli v minulých letech očkováni ze zdravotních důvodů, lze předpokládat, že v tomto roce by mělo mít uhrazeno očkování proti chřipce odhadem 2 000 000 osob. To je 400 000 000 Kč. Dostaly zdravotní pojišťovny tyto peníze navíc, nebo kde se vezmou? Jak ovlivní tato vyhláška náklady na zdravotní péčí praktických lékařů?

Ustanovení vyhlášky č. 225/2005 Sb. týkající se vakcíny proti chřipce, kód J07BB02, podle něhož je vakcína indikována u pacientů nad 65 let věku a u pacientů po splenektomií, po transplantaci krvetvorných buněk a u pacientů, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin a diabetem, a to pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného či zvláštního očkování podle vyhlášky MZ č. 439/2000 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, je dle mého názoru v přímém rozporu s ustanovením § 30/3b zákona č. 48/1997 Sb., které stanoví, že hrazená péče nezahrnuje poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odst. 2 písni, b), mezi kterými vakcína proti chřipce výslovně uvedená není. Platnost ustanovení vyhlášky č. 225/2005 Sb. týkající se vakcíny proti chřipce může být interpretována v kontextu § 15/5 zákona č. 48/1997 Sb. Vzhledem k výše uvedené argumentaci je však vyhláška v rozporu, neboť § 30/3b zákona stanoví zužující podmínku poskytování hrazené preventivní péče. V případě posouzení postupu je tedy třeba v souladu se zásadou nadřazenosti vyšší právní normy (zákon č. 48/1997 Sb.) považovat příslušné ustanovení vyhlášky č. 225/2005 Sb. za neplatné. Prakticky tedy z této argumentace vyplývá zproštění povinnosti zahrnout vakcínu proti chřipce do hrazené péče, tedy zproštění povinnosti hradit vakcínu proti chřipce z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Uchovávání a zajišťování očkovacích látek ve standardních podmínkách s ohledem na dodržení chladového řetězce velmi pravděpodobně bude muset řešit příslušné ZZ, které očkovací látku aplikuje.
Mgr. MUDr. Markéta Škutová, revizní lékařka ZP Metal-Aliance

Novelou vyhlášky, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých látek s účinností od 1. 7. 2005, bylo rozšířeno indikační spektrum pro očkování a tím zakládá povinnost zdravotních pojišťoven hradit tuto látku. Protože pro aplikaci uvedené látky není stanoven výkon lékaře, požádal Svaz zdravotních pojišťoven ČR Ministerstvo zdravotnictví o stanovisko k současné nejednoznačné právní úpravě příslušných vyhlášek MZ.
Stanovení postupu zdravotních pojišťoven při realizaci očkování proti chřipce požaduje po svazu rovněž Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Po obdržení stanoviska MZ budeme informovat o dalším postupu zdravotních pojišťoven. Na závěr upozorňuji, že pří rozhodování o této záležitosti nebralo MZ, jako obvykle, v úvahu nárůst nákladů zdravotní péče. Ing. Jaromír Gajdáček, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
Podle vyhlášky MZ ČR č. 225/2005 Sb., která nově zařazuje úhradu vakcíny proti chřipce z veřejného zdravotního pojištění u vyjmenovaných pacientů, je omezení "?". Znamená to, že je při poskytování ambulantní péče předepisována na recept, zdravotní pojišťovny by ji měly hradit ve výši 140 Kč lékárnám. Při poskytování ústavní péče by měla být hrazena v rámci lékového paušálu. Podle našich propočtů bude činit finanční dopad citované vyhlášky na VZP ČR cca 200 mil. Kč ročně. Zdravotní pojišťovny nedostaly žádnou finanční kompenzaci. Tento finanční dopad bude znamenat další zhoršení situace ve financování zdravotní péče a v případě VZP prodloužení termínů splatnosti. Podle názoru VZP ČR nejsou příslušná ustanovení vyhlášky č. 225/2005 Sb. v souladu se zákonem č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, proto jsme požádali dopisem ze dne 19. 7. 2005 a znovu dopisem ze dne 12. 8. 2005 ministryni zdravotnictví o stanovisko. Po jeho obdržení bude teprve možné sdělit přesný postup.
MUDr. Petr Pokorný, ředitel odboru zdravotní péče ÚP VZP ČR

Vydáno / Aktualizováno: 10.10.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit