Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti chřipce vakcínou FLUAD

Vakcíny Fluad je výhradně určena pro očkování osob starší 65 let. Tuto informaci je možné se dočíst nejen v příbalové informaci, ale i v SPC (souhrn údajů o přípravku).

Vzhledem ke stávající situaci, kdy je velký nedostatek chřipkové vakcíny na našem trhu, si mnozí zakoupili tuto vakcínu, aniž by splňovali tuto věkovou podmínku pro podání vakcíny.
Základem vakcíny je dnes již tradiční subjednotková vakcíny, která je vázána na nosiči MF59, což je adjuvans olejové emulze ve vodě obsahující skvalen. Tento nosič obecně zvyšuje imunogenitu očkovacích látek. Jeho efekt byl potvrzen i v případě této chřipkové vakcíny, tj. zvyšuje tvorbu humorální imunitní odpovědi.
Vzhledem k tomu, že tradiční subjednotkové a splitové vakcíny velmi často mívají sníženou imunogenitu právě u osob starší 65 let, byla vakcína Fluad komerčně určena výhradně pro tuto věkovou skupinu, pro kterou zvyšuje prospěšnost očkování proti chřipce (ve srovnání s ostatními vakcínami).
Účinnost a bezpečnost vakcíny byla zkoušena u všech věkových skupin dospělých osob, tj. nejen u osob starších 65 let. Výsledky získané pro věkovou skupinu starších 65 let jsou platné pro všechny dospělé osoby (tj. starší 18 let). Tzn. vakcínu lze bez omezení podávat nejen starším 65 let ale, i starším 18 let. Důležité je zde připomenout, že právní zodpovědnost za takové podání vakcíny mimo rámec indikace dané výrobcem nese ten, kdo vakcínu aplikuje, tj. ošetřující lékař.

Pokud jde o očkování dětí starších 6 měsíců, pak předem nelze vyloučit použití vakcíny Fluad, avšak publikovaná zkušenost neexistuje. Tato vakcíny nebyla klinicky u dětí zkoušena. Proto pokud se lékař rozhodne tuto vakcínu podat dětem ve věku od 6 měsíců do 18 let, musí si být vědom této skutečnosti a vzít na sebe kompletní zodpovědnost za takové očkování.

Publikace (očkování osob mladších 65 let vakcínou FLUAD)

Frey S, Poland G, Percell S, Podda A.
Comparison of the safety, tolerability, and immunogenicity of a MF59-adjuvanted influenza vaccine and a non-adjuvanted influenza vaccine in non-elderly adults.
Vaccine. 2003 Oct 1;21(27-30):4234-7

Srovnání bezpečnosti, tolerability a imunogenity chřipkové vakcíny s adjuvans MF59 a bez adjuvans u dospělých osob (mladší a střední věk)

Abstrakt
Chřipková vakcína FLUAD s adjuvans je tvořena subjednotkovou vakcínou a adjuvantní emulsí MF59. Tato vakcína byla primárně vyvinuta pro očkování starších osob, ale i mladší osoby z ní mohou mít prospěch. Pro ověření tohoto předpokladu bylo do studie zařazeno 301 zdravých dobrovolníků, kterým náhodně byly podány dvě dávky intramuskulární injekce buď vakcíny FLUAD (150 osob) nebo vakcíny FLUZONE (151 osob) ve dvou po sobě jdoucích chřipkových sezonách (tj. v intervalu 1 roku). Vakcinační dávka obsahovala 15 mikrogramů /0,5 ml vakcíny. Složení kmenů bylo A/Texas/36/91 (H1N1), A/Johannesburg/33/94 (H3N2) a B/Harbin/7/94 pro první sezonu (první dávku) a A/Texas/36/91 (H1N1), A/Nanchang/933/95 (H3N2) a B/Harbin/7/94 pro druhou sezónu (druhou dávku). Imunogenita byla hodnocena 28 a 180 dní po imunizaci. FLUAD byl velmi dobře tolerován u zdravých dobrovolníků ve srovnání s vakcínou FLUZONE. Po podávání vakcíny FLUAD se objevovaly zvýšená bolestivost v místě vpichu po očkování. Statisticky významné zvýšení bylo pozorováno u lokálních nežádoucích účinků v místě vpichu, zimnice, bolest svalů a užívání analgetik a antipyretik po prvním očkování vakcínou FLUAD. V obou skupinách byla většina lokálních a systémových nežádoucích účinků hodnocena jako mírná. Fluad prokázal vyšší imunogenitu než Fluzone a to po obou očkování. Po prvním očkování byl pozorován statisticky významný rozdíl ve prospěch vakcíny FLUAD a to až ve čtyřnásobném nárůstu titrů hemaglutinačně inhibičních protilátek (HI) vůči antigenu chřipky typu B, po 28 dnech po očkování. Po druhém očkování došlo ve skupině očkované vakcínou FLUAD ke statisticky významnému nárůstu HI titrů a dokonce ke čtyřnásobnému nárůstu těchto titrů došlo u statisticky významně vyššího počtu osob a významně větší procento osob mělo titr vyšší než 160 vůči antigenu H3N2 již po 28 dnech. Po 180 dnech byl pozorován jen minimální rozdíl v imunogenitě u obou očkovaných skupin. Ve srovnání s vakcínou Fluzon, vakcína FLUAD vedla ke zvýšené imunogenitě a zvýšené četnosti mírných nežádoucích účinků o zdravých dospělých očkovanců. Přesto zvýšená imunogenita dosažená u dospělých osob byla nižší než stejná imonogenita dosažená po očkování osob starších.

Vydáno / Aktualizováno: 18.10.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit