Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Cílové skupiny pro očkování proti chřipce

Stejně jako u nás tak i ve většině Evropských států bývá podpořeno očkování proti chřipce u vybraných cílových skupin, kterým je toto očkování plně hrazeno. Zdrojem údajů o vybraných cílových skupinách v Evropském regionu je EISS, 8.9.2004 (European Influenzae Surveillance Schneme) - aktualizované údaje z článku: Van Essen GA et al. Influenza vaccination in 2000: recommendations and vaccine use in 50 developed and rapidly developing countries. Vaccine 2003; 21: 1780-5. Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že jsou státy, kde se neprovádí cílené očkování proti chřipce rizikových osob. Dokonce se cílové skupiny mohou mezi jednotlivými státy lišit.

Podle dostupných informací se česká republika řadí mezi státy, které významně podporují očkování proti chřipce. I tak stále existuje prostor pro rozšíření podmínek tohoto očkování (tj. rozšíření zákonem vymezených rizikových skupin).

Citace zákona:
439/2000 VYHLÁŠKA (Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2000 o očkování proti infekčním nemocem)

§ 8
Pravidelné očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae
(1) Očkování proti chřipce se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech důchodců a domovech-pensionech pro důchodce. Očkování se provede též u fyzických osob umístěných v ústavech sociální péče, pokud tyto osoby trpí chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin nebo diabetem.

§ 13
Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae
Zvláštní očkování proti chřipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 20 odst. 4, a to v případě očkování proti chřipce každý rok, v případě očkování proti nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae jen jedenkrát, dále se očkování neopakuje.

Dne 15.června letošního roku byla zveřejněna vyhláška č.225, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely. Tato nová vyhláška mimo jiného upravuje očkování proti chřipce významným způsobem, protože již tuto chřipkovou sezónu by mohly být očkovány proti chřipce všechny osoby starší 65 let. Kromě toho je vakcína hrazena zdravotními pojišťovnami i pacientům po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk a pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky neřešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin a diabetem a to pokud nejsou očkováni proti chřipce v rámci pravidelného, či zvláštního očkování podle vyhlášky MZ č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Země  Věk**  Vysoce rizikové podmínky, ≥6 měsíců: Ostatní cílové skupiny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rakousko ≥60 Ano Ano Ano Ano Ano - - - Ano Ano Ano
Belgie ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Česká republika ≥65 Ano Ano Ano Ano - - - - Ano - -
Kypr                        
Dánsko ≥65 Ano Ano Ano - Ano Ano - - Ano - -
Estonsko - - - - - - - - - - - -
Finsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano - Ano - - - -
Francie ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano - Ano Ano -
Německo ≥60 Ano Ano Ano Ano Ano Ano - - Ano Ano -
Řecko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano - - - Ano Ano
Maďarsko ≥60 Ano Ano Ano Ano Ano Ano - - Ano Ano Ano
Irsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano - Ano Ano Ano
Itálie ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano - Ano Ano Ano
Lotyšsko - - - - - - - - - - - -
Litva - - - - - - - - - - - -
Lucembursko                        
Malta                        
Holandsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano - Ano - -
Polsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano - - - Ano Ano Ano
Portugalsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano - - - - - -
Španělsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano - Ano Ano Ano
Slovensko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano - - - Ano Ano -
Slovinsko                        
Švédsko ≥65 Ano Ano Ano - Ano - - - - - -
Velká Británie ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano - - Ano Ano -
 
Ostatní                        
Norsko ≥65 Ano Ano - - Ano - - - Ano Ano -
Rumunsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Švýcarsko ≥65 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

** věk, kdy je očkování proti chřipce doporučované

Ano ... vysoce rizikové skupiny, pro které existuje národní zákonné doporučení
(-) národní doporučení očkování proti chřipce pro tyto rizikové skupiny není

 1. Kardiovaskulární
 2. Respirační
 3. Diabetes mellitus
 4. Renální
 5. Imunologické
 6. HIV
 7. Děti užívající dlouhodobě aspirin
 8. Těhotenství
 9. Obyvatelé v domech s pečovatelskou službou
 10. Zdravotnický personál
 11. Domácí kontakt
Vydáno / Aktualizováno: 24.10.2005
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit