Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Nová doporučení v očkování proti virové hepatitidě typu B v USA

Ve Spojených státech amerických zavádějí obnovená pravidla pro očkování proti virové hepatitidě typu B za účelem dosažení vysoké proočkovanost populace. Proto se rozhodli zavést toto očkování již od narození. Tento přístup není pro evropské či naše podmínky vhodný, přesto se v doporučení najdou informace, které mohou napomoci i v naší praxi při provádění tohoto očkování, tj. zejména při promeškání očkování nebo získání rychlé protekce před virovou hepatitidou typu B.

Následující specifická doporučení:

Všechny těhotné ženy by měly být testovány pravidelně na přítomnost HBsAg antigenu a novorozenci HBsAg pozitivních matek by měly být do 12 hodin po narození očkovány proti virové hepatitidě typu B včetně pasivní imunizace specifickým imunoglobulínem HBIG. Pokud je stav pozitivity HBsAg u matky neznámý, novorozenec by měl být do 12 hodin po narození očkován proti virové hepatitidě typu B a specifický imunoglobulín by se měl podat nejpozději do 1 týdne po narození, byla-li HBsAg pozitivita u matky zjištěna.

Zdravý donošený novorozenec s porodní hmotností vyšší než 2,0 kg, narozený HBsAg negativní matce byl měl být očkován první dávkou vakcíny proti virové hepatitidě typu B ještě před opuštěním porodnice. Předčasně narozený novorozenec s porodní hmotností nižší než 2,0 kg, narozený HBsAg negativní matce by měl být očkován první dávkou nejpozději do 1 měsíce po opuštění porodnice.

Po první dávce po narození by měli všichni novorozenci dokončit očkování proti virové hepatitidě typu B podle schématu doporučeném pro použitou monovakcínu nebo kombinovanou vakcínu. Po dokončení kompletního očkování proti virové hepatitidě typu B, tj. ve věku 9-18 měsíců, se děti HBsAg pozitivních matek testují na přítomnost protilátek proti této hepatitidě.

Všechny dosud neočkované děti a adolescenti mladší 19 let by měly být doočkovány proti virové hepatitidě typu B. U dospívajících se provede očkování v souladu se schématem zaručující dostatečnou imunogenitu tohoto očkování.

Intramuskulární podání obou registrovaných vakcín v USA ve schématu 0, 1. a 6. měsíc zajišťuje séroprotekci vyšší než 95% u adolescentů. Míra séroprotekce je shodná se séroprotekcí u adolescentů dosaženou při schématu očkování v 0., 1-2., 4. měsíc a 0., 12. a 24. měsíc.

U dětí a adolescentů ve věku 11-15 let dospělá dávka (10 µg) vakcíny Recombivax-HB podávaná ve dvoudávkovém schématu v 0. a 4-6. měsíci produkuje hladinu protilátek shodnou s hladinou získanou po 3-dávkovém schématu s vakcínou o velikosti 5 µg vakcinační dávky, avšak nejsou zatím k dispozici žádné údaje o dlouhodobé perzistenci protilátek nebo dlouhodobé protekci při očkování ve dvoudávkovém schématu.

Nestandardní vakcinační schéma, při kterém minimální interval mezi dávkami není přesně dodržen, nevykazuje žádný významný rozdíl v dosažené imunogenitě vakcíny. S prodloužením intervalu podání mezi prvními dvěma dávkami dochází jen k minimálnímu ovlivnění imunogenity nebo konečné koncentrace specifických protilátek po očkování. Přestože třetí dávka vyvolá nejvyšší hladinu séroprotekce, ukazuje se, že tato dávka působí spíše jako booster, který poskytuje optimální dlouhodobou protekci.

Delší interval mezi posledními dvěma dávkami než je ten doporučený vyvolává vyšší hladinu protilátek. Nicméně to zvyšuje riziko u těch, kteří jsou HBV infekcí ohroženi z důvodu opožděné odpovědi na očkování. I když je jedno kompletní očkování provedeno podáním více než jednou komerční vakcínou, neovlivňujete to výslednou imunogenitu u očkovance.

Děti HBsAg pozitivních matek, kteří si nevyvolaly imunitní odpověď po primárním očkování proti virové hepatitidě typu B, si vytvořily uspokojivou odpověď na opětovné třídávkové schéma očkování, za předpokladu, že se mezitím nenakazily HBV infekcí. Nejsou však žádné údaje o tom, zda u dětí, kterým bylo celkem podáno 6 dávek by nemohly mít prospěch z podání další dávky vakcíny.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2005;54(RR-16):1-31

Vydáno / Aktualizováno: 09.01.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit