Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování předčasně narozených dětí (Očkování ve zvláštní situaci - díl 1.)

Předčasně narozené děti (nedonošení novorozenci), bez ohledu na věk a porodní hmotnost, mohou být očkovány podle stejných očkovacích schémat při zachování stejných vakcinačních dávek jako u dětí narozených v řádném termínu, vyjma očkování proti virové hepatitidě typu B (1). Očkování proti virové hepatitidě typu A u předčasně narozených dětí s porodní hmotností nižší než 2.000 g může vést ke snížené imunitní odpovědi; takové očkování se doporučuje odložit o 30 i více dní po porodu tak, aby bylo možné dosáhnout podobné imunitní odpovědi jako u dětí s porodní hmotností vyšší než 2000 g (1,2).Předčasně narozené děti HBsAg pozitivní matek nebo těch matek u nichž je stav HBsAg pozitivity neznámý by měly být očkovány proti virové hepatitidě typu B a současně se jim podává imunoglobulín specifický vůči hepatitidě typu B (HBIG) během prvních 12 hodin po porodu; přetrvává-li porodní hmotnost pod 2000 g, musí se podávat další 3 dávky vakcíny, přičemž první z nich se podává ve věku 1 měsíce. Poznámka: schéma se upraví z původního 0,1,2 a 12 měsíců na 0, 1,2,3 a 12 měsíců.
Vzhledem k možnosti prodloužené hospitalizace a riziku invazivních bakteriálních onemocnění, lze doporučit podání konjugované pneumokokové a meningokokové vakcíny ve věku od 2 měsíců (poznámka: ostatní očkování se přizpůsobí, byla-li podána TBC vakcína pak se toto další očkování odkládá minimálně na dobu od počátku 4. měsíce případně po zhojení jizvy po TBC očkování). Imunogenita, účinnost a bezpečnost těchto konjugovaných vakcín je shodná u nedonošených dětí jako u dětí narozených v řádném termínu (3,4). Dosud schází klinické údaje o podávání rotavirových vakcín u předčasně narozených dětí.
Každoroční očkování proti chřipce v podzimních měsících, tj. ve věku od 6 měsíců, je zvlášť významné a důležité u nedonošených dětí s chronickým plicním onemocněním (1). Stejně tak očkování všech členů rodiny a dalších osob, které jsou v blízkém domácím kontaktu s nedonošeným dítětem je více než užitečné a to zejména je-li takové dítě v chřipkové sezóně mladší 6 měsíců.
I když se nejedná o absolutní kontraindikaci, očkování proti TBC se u dětí s nižší porodní hmotností než 2000-2500 g odkládá (tj. ne ve 4. dni po narození) do doby, kdy se dosáhne hmotnosti vyšší než 2000-25000 g (5).

Literatura:
Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 15.05.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit