Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování děti s léčbou kortikoidy (Očkování ve zvláštní situaci - díl 5.)

Dávka a délka doby léčby kortikoidy způsobuje imunosupresi u imunokompetentních dětí i dospělých. Kromě dávky i četnost a způsob podání včetně základního onemocnění ovlivňují imunosupresi. Dávky vyšší nebo rovny 2,0 mg/kg/den prednisonu nebo 20 mg/den u dětí o tělesné hmotnosti vyšší než 10 kg (nebo ekvivalent ostatních kortikoidů) podávané po dobu 14 a více dní jsou považovány za dostatečné pro kontraindikaci očkování živými vakcínami (1,2). Americká pediatrická akademie ustanovila empirického průvodce pro podávání živých virových vakcín u dětí bez základního imunosupresivního onemocnění s léčbou kortikoidy:

lokální použití kortikoidů, kožní, aerosolní nebo interartikulární nepředstavuje kontraindikaci pro použití živé virové vakcíny, kromě případů, kdy je potvrzena klinicky nebo laboratorně imunodeficience, kdy imunizace musí být odložena minimálně o 1 měsíc po přerušení této léčby;
použití fyziologických dávek nebo dávek menších než 2 mg/kg/den prednisonu (nebo jeho ekvivalentu) nepředstavuje kontraindikaci pro očkování živou virovou vakcínou;
použití dávek (denně nebo téměř denně) shodných nebo vyšších než 2 mg/kg/den prednisonu (nebo ekvivalent) po dobu kratší než 14 dní: lze živou virovou vakcínu podávat bezprostředně nebo pokud je to možné, 2 týdny po přerušení léčby kortikoidy;
použití shora uvedených dávek po dobu delší než 14 dní je třeba léčbu kortikoidy přerušit na dobu 1 měsíce před podáním živé virové vakcíny.
Dětem se základním imunosupresivním onemocněním, které užívají dávky shodné nebo vyšší než 2 mg/kg/den prednisonu denně nebo téměř denně se živá virová vakcína nepodává.

Tato doporučení však nezajišťují účinnost očkování, ale předcházejí případným komplikacím nežádoucích účinků po očkování živými virovými vakcínami. V případě očkování ostatními inaktivovanými vakcínami existuje riziko sníženého účinku daného očkování, a proto je vhodné takové očkování odložit minimálně o 2-4 týdny po ukončení léčby kortikoidy.

Literatura:
Další informace najdete v prémiovém obsahu

 

Vydáno / Aktualizováno: 19.06.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit