Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Mimořádné očkování proti příušnicím

V letošním roce bylo zaznamenáno mimořádné zvýšení výskytu příušnic v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. V těchto krajích se již mluví o regionálních epidemiích příušnic. Od počátku roku v těchto krajích byly hlášeny již stovky případů tohoto infekčního onemocnění. Přehled je uveden v grafu a tabulce.

Postiženi jsou jak muži/chlapci tak ženy/dívky a to nejen v dětství neočkovaní ale i v dětství očkovaní. Důvodem tohoto stavu může být několik skutečností:

  1. tehdejší nesprávné skladování vakcíny proti příušnicím (tj. pří teplotách vyšší než je 0°C)
  2. snížená séroprotekce očkovaných jedinců vlivem sníženého titru specifických protilátek a nedostatečná ochranná účinnost případných paměťových buněk
  3. expozice jiným divokým kmenem viru příušnic, vůči kterému nemusí být ochrana očkováním vždy 100% spolehlivá (individuální)
  4. splnění podmínek séroprotekce získané po celoplošném očkování, která se pohybuje mezi 80-90% a s časem může klesat (po více než 10 letech).

Dne 2.8.2006 hlavní hygienik MZ ČR doporučil tzv. posilující očkování proti příušnicím v postižených krajích, podáním jediné dávky monovalentní vakcíny (Pavivac). Doporučení je zamřeno zejména na mladé muže ve věku 19-23 let, kteří jsou nejrizikovější skupinou, neboť příušnice mimo jiné mohou vyvolat zánět varlat, jejichž důsledkem může být dočasná sterilita. V ojedinělých případech však může být tato sterilita až doživotní. Díky potřebnosti vakcíny Pavivac, která se běžně za standardních podmínek v terénu nevyžaduje, je této vakcíny přechodný nedostatek. Jako alternativní vakcínu lze rovněž použít i trivalentní vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (Trivivac nebo Priorix).

Vzhledem k tomu, že by jedna dávka vakcíny (ať už monovalentní nebo vícevalentní) nemusela být dostatečně ochranná, je vhodné si případně nechat stanovit protilátky specifické vůči příušnicím a podle výsledku se rozhodnout o podání jedné (posilující dávky) nebo případně dvou dávek (tj. očkování od počátku). Případné vyšetření protilátek by si měl každý uhradit sám (tj. bez úhrady zdravotní pojišťovnou). Rovněž vakcína i její podání je hrazeno individuálně bez přispění zdravotní pojišťovny. Výrobce vakcíny Pavivac distribuuje vakcínu ve dvoudávovém balení, a proto je vhodné (a finančně výhodné) provést očkování vždy dvou osob v jeden den. V opačném případě si jedinec musí uhradit dvě dávky, neboť rekonstituovanou vakcínu nelze déle skladovat než jen několik málo hodin.
 obr (Snímek obrazovky 2016-08-19 v 12.21.05.png) [#21]

Kraj
Počet případů 1.-21 týden/2006
Počet případů 1.-21. týden/2005
Praha
26
51
Středočeský
94
25
Jihočeský
59
4
Plzeňský
2
2
Karlovarský
3
3
Ústecký
5
98
Liberecký
4
75
Královéhradecký
17
35
Pardubický
205
26
Vysočina
197
41
Jihomoravský
1180
25
Olomoucký
127
6
Zlínský
611
8
Moravskoslezský
526
44
Celkem
3056
443

Zpráva hlavního hygienika MZ ČR
02.08.2006 - V krajích Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském a v kraji Vysočina, kde probíhá epidemie příušnic, bylo dne 31.7.2006 zahájeno na zdravotních ústavech očkování proti příušnicím. Toto očkování bylo doporučeno MZ pro nejvíce rizikovou skupinu mužů ve věku 19 - 23 let. Tato skupina se očkuje pouze jednou dávkou vakcíny. Během prvních dvou dnů bylo naočkováno cca 2 000 mužů a byla vyčerpána dostupná zásoba v ČR. V Rakousku, kde probíhala obdobná epidemie a obyvatelům bylo nabídnuto očkování, očkování využilo cca 1200 lidí. V ČR je poptávka po tomto doporučeném očkování podstatně vyšší.

Monovalentní vakcína proti onemocnění příušnicemi se běžně v ČR nepoužívá, a proto musí být v současné době vyrobena. V těchto dnech probíhá ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v Praze propuštění dalšího vyrobeného objemu očkovací látky (cca 10 tisíc dávek). Distribuce tohoto množství bude provedena na zdravotní ústavy počátkem příštího týdne.

Vydáno / Aktualizováno: 07.08.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit