Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Nové schéma základní imunizace s vakcínou NeisVac-C

Přestože jsou dnes již konjugované konjugované vakcíny proti meningokokovým nákazám skupiny C používány k celoplošné očkování dětí, nebo jen k cílenému doporučenému očkování, zůstávají stále některé otázky nezodpovězeny. S tím souvisí kontinuální zkoušení a prověřování těchto vakcín. Nové zkušenosti potvrzené klinickými studiemi a postmarketingovým sledováním přivedly výrobce těchto vakcín k aktualizaci schématu očkování.

Od poloviny tohoto roku se změnilo schéma očkování. Původně se doporučovalo očkovat děti mladší 1 roku 3 dávkami vakcíny v intervalu 1-2 měsíců. Vzhledem k tomu, že studie účinnosti a imunogenity kontinuálně a konzistentně potvrzují téměř 100% sérokonverzi při baktericidním titru protilátek vyšším nebo rovným 1:16 (SBA test; minimální protektivní titr je stanoven na 1:8), bylo možné snížit počet dávek základního očkování z původních 3 na současné 2 dávky. Tato změna se zatím týká vakcíny Neisvac-C (u Menjugate nebyl poznatek zahrnut do oficiálního doporučení výrobce této vakcíny). U ostatních věkových skupin (tj. dětí starších 1 roku) se základní očkování nemění a základní očkování se doporučuje provést podáním jediné dávky. Podobně jako u ostatního očkování platí, že existuje-li pravděpodobnost snížené imunitní odpovědi po očkování (např. osoby s oslabeným imunitním systémem nebo při současné imunosupresivní léčbě apod., převáží-li prospěch tohoto očkování nad případnými jeho riziky), doplní se toto očkování jednou či více dávkami na základě sérologického vyšetření.

Výsledky klinických studií a sledování naznačují dlouhodobou perzistenci ochranných protilátek, tj. nebyla dosud stanovena hranice, kdy je třeba podat posilující dávku, která by obnovila původní protekci vytvořenou po základním očkování. Stávající zkušenosti a poznatky vedou zatím k závěru, že minimálně 10 let po ukončení základního očkování, není třeba nutné další posilující očkování. V případě delšího intervalu (tj. větší než 10 let) od ukončeného základního očkování je vhodné zvážit okolnosti a případně provést sérologické vyšetření, na základě kterého je možné se správně rozhodnout o nutnosti podat booster či nikoli. V takovém případě lze podat jednu dávku vakcíny bez ohledu na to, zda bylo provedno sérologické vyšetření. Předávkování v očkování není známo a rizika tohoto postupu jsou minimální, jsou-li splněna všechna obecně platná kritéria pro provedení aktivní imunizace.

Výsledky klinických studií přinesly ještě jeden okruh zjištění. Konjugované vakcíny proti meningokokovým nákazám vyvolaným skupinou C lze podávat současně s řadou dalších vakcín určených pro očkování dětí (ale nejen jich). V každém případě se jedná o vakcíny inaktivované (jako je inaktivovaná vakcína proti dětské přenosné obrně nebo tradiční vakcína proti dávivému kašli), subjednotkové (tj. vakcína proti tetanu, záškrtu, acelulární vakcína proti dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B) a dokonce i živé (vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Důležitým poznatkem je, že současné podání této konjugované vakcíny s acelulární pertusovou vakcínou může vést ke snížení baktericidních titrů vzhledem k titrům po odděleném očkování. Tato skutečnost zatím nebyla vyhodnocena jako negativní a není považována za nevhodnou k provádění současného očkování. I tak je třeba mít na zřeteli, že u zdravotně stigmatizovaných, pro které je očkování s acelulární pertusovou vakcínou někdy jediné možné a tedy přímo indikované, by mohlo dojít ke snížení imunitní odpovědi při současném podání s vakcínou proti meningokokovým nákazám skupiny C. Proto je vhodnější u této skupiny očkovanců volit raději oddělené očkování s běžným časovým odstupem minimálně 2 týdnů.

Poslední významnou změnou je možnost relativně dlouhodobě uchovávat vakcínu Neisvac-C za běžné (pokojové) teploty, tj. do 25°C, po dobu do 9 měsíců. Tím se velice usnadnil nejen transport této vakcíny, ale i riziko přerušení chladového řetězce (a to zejména očkovance) po zakoupení vakcíny v lékárně.

Další informace včetně aktualizovaného SPC a Příbalové informace najdete zde.

Vydáno / Aktualizováno: 25.09.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit