Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Doplnění údajů o očkování proti TBC

Na základě výzvy od L.Mařasové, předsedkyně sekce kalmetizačních sester v ČAS z minulého týdne, byla provedena aktualizace článku "Očkování proti TBC". Došlo jen k upřesnění těchto bodů:
1) velikost dávky BCG vakcíny
2) skladování rekonstituované BCG vakcíny
3) revakcinace s BCG vakcínou po negativní tuberkulínové zkoušce.

Velikost dávky BCG vakcíny
Do roku 1996 se používala vakcína výrobce Behring, která se u dětí mladších 1 roku podávala v dávce 0,1 ml. Následně došlo k úpravě a dávka se snížila na polovinu. Kromě této vakcíny byla v té době nově registrována další vakcína o stejného výrobce označená jako "500", která se opět podávala o velikosti 0,1 ml (neboť tato vakcína obsahovala nižší koncentraci VBC). Situace se změnila v době, kdy Behring přestal vakcínu vyrábět a nahradil ji za originální vakcínu z Dánska, BCG vaccine SSI, která se dětem mladším 1 roku znovu podává v dávce 0,05 ml. Informace uváděné v článku "Očkování proti TBC" nejsou totožné s SPC nebo příbalové informace dané konkrétní vakcíny, ale jen v obecné rovině charakterizují dané očkování. Změna velikosti dávky nevedla ke změně síly dávky (tj. podané koncentrace živých bakteriálních zárodků): dnešní vakcína SSI: 1 ml obsahuje 2.000.000-8.000.000 VBC, což v jedné dávce 0,05 ml představuje 100.000 - 400.000 VBC, tzn. koncentrace se od původní neliší (100.000-300.000 VBC - "viable bacterial count" = počet živých bakteriálních zárodků).

Skladování rekonstituované BCG vakcíny
Podle doporučení výrobce dnes u nás používané vakcíny, BCG vaccine SSI, lze spotřebovat rekonstituovanou vakcínu nejlépe bezprostředně po její rekonstituci nebo nejdéle do 4 hodin od provedené rekonstituce.

Revakcinace s BCG vakcínou po negativní tuberkulínové zkoušce
Podle metodických pokynů a doporučení výrobce vakcíny, BCG vaccine SSI, se tuberkulínová zkouška odečítá po 2-3 dnech po jejím provedení. Metodický pokyn umožňuje další revakcinaci proti TBC v případě, že tuberkulínová zkouška byla negativní, provést ve stejný den jako je proveden odečet této kožní zkoušky, tj. 3. den po tuberkulínové zkoušce. Tento postup není vysloveně ani doporučen ani zakázán výrobcem této tuberkulínové zkoušky a je dán výlučně metodickým pokynem, který spíše upřednostňuje technickou stránku provádění než bezpečnostní vztah k možným zvýšeným rizikům vzniku nežádoucích účinků v souvislosti brzké imunizace po kožním tuberkulínovém testu (důležité je připomenout, že tuberkulínový test u většiny se dále vyvíjí a to ještě několik týdnů po jeho provedení, proto existuje možná interference tohoto testu s revakcinací s BCG).
Dalším zvláštním ustanovením metodického pokynu je platnost tuberkulínové zkoušky, která je dána jen 14 dní. Je-li tuberkulínový test negativní a BCG revakcinace není provedena do 14 dní, pak se musí znovu provést tuberkulínový test. Odůvodněním je prý odlišný výsledek dvou tuberkulínových testů provedených v intervalech delších než 14 dní (to však není nic výjimečného, neboť kožní tuberkulínový test je empirický testem, který není vždy dokonale spolehlivý a nemusí vždy bezprostředně reagovat na imunitu vůči TBC). Navíc 14ti denní interval se považuje za ještě bezpečný pro nedostatečně chráněnou osobu před TBC a je tedy vhodné ji, co nejrychleji imunizovat.

Vydáno / Aktualizováno: 13.11.2006
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit