Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Dopis hlavního hygienika

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. přihr. 81

Vážený pan
Dr. Marek Petráš
www.vakciny.net
Vaše zn.
Naše zn.:
MZDR 50804/2006

Vyřizuje:
MUDr. Kvašová V Praze dne 18.12.2006
:
Vážený pane doktore,
s maximální nespokojeností jsem si přečetl Váš úvod k "Desateru MZ k Hexavakcíně" publikovaný na Vašich www stránkách. Žádám Vás o okamžité stažení zcela nepravdivého úvodu. Upozorňuji Vás, že zavedení hexavalentní vakcíny do pravidelného očkování dětí narozených po 31.12. 2006 není žádnou "firemní akcí", nýbrž je tak konečně naplněno doporučení Světové zdravotnické organizace z roku 2003, podle kterého je třeba se ve státech "polio free" (mezi něž, jak předpokládám víte, patří i ČR) orientovat na plošné očkování inaktivovanou očkovací látkou proti poliomyelitidě.
Kromě toho Vaše pochyby nad legislativní úpravou očkování v CR jsou rovněž nepravdivé, neboť od 1.1.2007 platí nová vyhláška o očkování proti infekčním nemocem (Č. 537/2006 Sb.), která jasně stanoví nový očkovací kalendář.
Žádám Vás, jednak o omluvu za šíření nepravdivých informací a současně bych uvítal, abyste publikoval na svých stránkách validní informace, které nebudou vnášet zmatek jak do laické, tak i odborné veřejnosti.
S pozdravem


MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR a
náměstek ministra

Pro MUDr. Kvášová, MUDr.Vít
MZDR 50804/2006, ze dne 18.12.2006
Dne 20.12.2006
Vážený pane doktore,
Mrzí mě, že jste byl nespokojen s úvodem, který jsem připravil k článku týkající se "Desatera nejčastější dotazů k hexavalentní vakcíně" (www.vakciny.net).
Z Vaší reakce vyplývá, že ztotožňujete zavedení inaktivované vakcíny proti dětské přenosné obrně do českého očkovacího kalendáře se zavedením hexavalentní vakcíny s acelulární vakcinační složkou proti dávivému kašli. Chtěl bych Vás jen upozornit, že většina Evropských států tuto otázku týkající se používání inaktivované vakcíny proti dětské přenosné obrně řešila naprosto odlišně než je zavedení hexavalentní vakcíny. Pouze v Belgii, Německu, Itálii, Rakousku, Andoře, Kypru, San Marinu a Monaku se používá v pravidelném očkovacím kalendáři hexavalentní vakcína (zdroj WHO: 8.10.2005).
Možná z této záměny dochází k nedorozumění. Navíc zmíněné desatero bylo zveřejněno na www stránkách MZ ČR dne 28.11.2006, zatímco vyhláška vyšla až 8.12.2006. Proto jsem si dovolil uvést následující poznámku - cituji (ze dne 4.12.2006, tj. v době, kdy nová vyhláška ještě nebyla k dispozici):
"Podle všech indicií to vypadá, že tato vakcína bude zavedena do očkovacího kalendáře bez ohledu na dosud platnou vyhlášku 30/2004, ze dne 21. ledna 2004. To přinese určité nesrovnalosti a rozpory s dosud prováděným očkováním. Je však rovněž možné, že si to úředníci na MZ ČR uvědomují a společně s "firemními odborníky" novou vyhlášku připraví."
Bohužel povědomí o nové vyhlášce, zda bude či nebude, v té době skutečně nebylo zřejmé. Na uvedené poznámce nevidím nic urážejícího, ba naopak je vidět, že jste si byl vědom možných rozporů při zavedení hexavalentní vakcíny do prostředí původně platné vyhlášky. Dále se ve Svém dopise zmiňujete o "firemní akci". O ničem takovém jsem nepsal, proto se k tomuto nedokážu vyjádřit. Pokud jde o zmínku "firemní odborníci", pak na tom trvám, neboť se farmaceutické firmy (prostřednictvím svým sdružení apod.) vždy k návrhům zákonů a vyhlášek vyjadřují.
Vážím si Vaší pozornosti. Abych zůstal i nadále maximálně objektivní uvedu na stránky Váš dopis a moji odpověď. Tím bude jakékoli mylné nedorozumění objasněno. Aktualizace proběhne až 8.1.2007.

S pozdravem
Dr.M.Petráš

Vydáno / Aktualizováno: 08.01.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit