Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Celoplošné očkování proti pneumokokovým nákazám

I když pneumokokové nákazy zpravidla nebývají tak četné v průmyslově vyspělých státech, mohou skutečně u některých dětí způsobit komplikace. Snad to je důvod, proč Světová zdravotnická organizace vyzývá tyto státy k zavedení celoplošného očkování proti pneumokokovým nákazám do dětského očkovacího kalendáře (Evropský vakcinační týden, 2007).

V současné době se již celoplošně očkuje v těchto zemích: Velká Británie, Německo, Francie, Švýcarsko, Belgie a Nizozemí. K tomuto očkování se využívá nová konjugovaná vakcína, která je spolehlivá v ochraně zejména u dětí mladších 2 let na rozdíl od původní tradiční polysacharidové. Otázkou však zůstává její účinné pokrytí vůči jednotlivých sérotypům, neboť stávající komerčně dostupná vakcína chrání zhruba proti 60-80% případům všech pneumokoků (a to v závislosti na epidemiologii jednotlivých států).

Podle sdělení českých odborníků (R.Prymula) by mělo být toto očkování zavedeno i u nás a to od počátku příštího roku v ekonomičtější variantě - 2 základních dávek a jedné posilující dávky.

Toto očkování je bezesporu významné, škoda jen, že s minimálně stejnou prioritou se nestalo i očkování proti meningokokovým nákazám (alespoň skupiny C), které se zatím prosadilo do očkovacího kalendáře ve více zemích než očkování vůči pneumokokům. Navíc předchází smrtnému onemocnění, kterému stále dosud u nás podlehne několik dětí ročně. V případě pneumokokových nákaz nebyla jejich smrtnost v České republice zatím stanovena, neboť aktivní sledování se teprve provádí (podle sdělení zástupce výrobce konjugované pneumokokové vakcíny). Lze však usuzovat z mezinárodních dat, že by se mohla pohybovat v rozmezí 0-5 případů ročně. Po provedeném sledování pneumokokových nákaz dojde určitě ke zpřesnění roční incidence jednotlivých onemocnění vyvolaných pneumokoků včetně odhadu smrtnosti těchto nákaz v České republice.

Parametr
Meningokokové onemocnění
Pneumokokové onemocnění
Průměrná roční incidence 
(závažných invazivních forem onemocnění)
107*
57**
Smrtnost (roční)
cca. 10 
cca. 5
Účinnost očkování
95-99%
do 99%
Počet vakcinačních dávek 
(minimální varianta)
2
3
Odhad nákladů na očkování ***)
1000,- Kč
3000,- Kč
Celková úspěšnost celoplošného očkování vůči všem sérotypů a séroskupinám ****)
40-60%
70-80%
Roční počet zachráněných lidských životů
>5
0-3

*) Průměr byl stanoven z dat SZÚ z let 1985-2006 (data zahrnují všechny vyskytující se séroskupiny v těchto letech na celé věkové populaci)
**) Průměr byl stanoven z dat SZÚ z pasivního sledování z let 1985-1990 a 1994-2004 a zahrnuje výhradně závažné formy onemocnění, nikoli lehčí a průměrné formy, které nebyly do těchto dat zahrnuty.
***) Odhad byl proveden z komerčních cen při odečtu obvyklé marže pro lékárny a distributory a zvážení možné dohodnuté individuální ceny při velkých odběrech pro státem hrazené celoplošné očkování. Tato cena však může být ve skutečnosti jiná.
****) Odhad přímé i nepřímé ochrany očkované populace po zavedení celoplošného očkování v incidenci všech sérotypově a séroskupinově odlišných meningokokových a pneumokokových nákaz

Vydáno / Aktualizováno: 09.07.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit