Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Výhrady hlavního hygienika

Opět po čase jsem obdržel dopis od hlavního hygienika, MUDr. M.Víta. Tentokrát hlavní hygienik poukazuje na nutnost provádět sérologické vyšetření před podáním vakcíny proti planým neštovicím. V dopise mě osočuje z toho, že mám negativní názor na toto vyšetření.

Praxe je však zcela odlišná. Ne všichni čeští lékaři toto vyšetření před očkováním proti planým neštovicím provádějí a to bez ohledu, zda jde o očkování dětí nebo dospělých osob. Stejný postup se zpravidla provádí i v jiných zemích. Navíc v zemích, kde se celoplošně očkuje proti planým neštovicím by sérologické vyšetření představovalo obrovskou finanční zátěž zdravotního systému a téměř technicky neřešitelný problém. Mimo to přítomnost nebo absence protilátek specifických proti planým neštovicím není ani indikací ani kontraindikací pro toto očkování.

Přesto lze pochopit situace, kdy je vhodné sérologické vyšetření před tímto očkováním provést. Proto vždy zůstává na individuálním rozhodnutí lékaře, zda takové vyšetření provede či neprovede. V tomto duchu odpovídám i na dotazy tazatelů.
Dopis MUDr. M.Víta a mou odpověď přikládám.


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. přihr. 81

Vážený pan
Dr. Marek Petráš
www.vakciny.net
Vaše zn.
Naše zn.:
30757/2007-OVZ-38.0-26.9.07

Vyřizuje:
MUDr. Kvašová V Praze dne
26.9.2007
:
Vážený pane doktore,
v rámci svých webových stránek (www.vakciny.net) poskytujete též i poradenství, týkající se očkování. Tato činnost je nesporně záslužná, avšak informace, které poskytujete laické veřejnosti, je třeba přizpůsobit medicínským znalostem.

Konkrétně jde o Váš negativní názor na vyšetřování protilátek proti varicele před event. očkováním proti této infekci. Tento postup je zcela běžný a medicínsky zdůvodnitelný při očkování proti varicele. Interpretace Vašeho nesprávného názoru v praxi vede ke zcela zbytečným nedorozuměním mezi potencionálními zájemci o toto očkování a očkujícími lékaři.

Uvítal bych proto, abyste do budoucna podával laické veřejnosti správné a nematoucí informace.

S pozdravem


MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR a
náměstek ministra

Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra
Ministerstvo zdravotnictví

Značka: 30757/2007-OVZ-38.0-26.9.07

V Praze, dne 1.10.2007

Vážený pane doktore,

Děkuji Vám za Váš dopis.
V něm se zmiňujete o tom, že mám negativní názor k předvakcinačnímu vyšetření hladiny protilátek specifických vůči planým neštovicím.
Řekl bych, že je tomu právě naopak a spíše se k tomuto vyšetření přikláním v případě očkování dospělých osob (samozřejmě za daných okolností, např. u osob potenciálně vnímavým k planým neštovicím), ostatně tak, jak si můžete přečíst v poradně webu vakciny.net. Pro konkrétnost jsem provedl výpis zveřejněných dotazů a odpovědí, týkajících se této problematiky.

Jinak pokud jde o jednoznačné provádění sérologické vyšetření před očkováním proti planým neštovicím musím jen konstatovat, že neexistuje žádné medicínské celosvětově či regionálně platné stanovisko, které by určilo povinnost tohoto vyšetření a to jak u očkování dětí tak dospělých. Proto ani já nemůžu mít žádné negativní stanovisko k takovému vyšetření. To odpovídá i doporučení výrobce této vakcíny (viz. SPC). Jsem tohoto názoru, že takové vyšetření je možné provádět na základě individuálního rozhodnutí lékaře, který má očkování proti planým neštovicím provést. Jednoznačně je vhodné takové sérologické vyšetření provádět v případě těhotných žen nebo osob imunitně oslabených, které žijí ve společné domácnosti s dětmi navštěvující dětské kolektivy (míněno očkování dětí a sérologické vyšetření těhtoných žen nebo imunitně oslabených osob, pro které může být naopak očkování kontraindikováno). V neposlední řadě výčtu situací, kdy se toto sérologické vyšetření provádí jsou i pracovní pobyty českých občanů v USA při práci s dětmi (vyžadováno potvrzení buď o provedeném očkování nebo o přítomnosti specifických protilátek).

Na druhé straně hladina stávajících protilátek vůči planým neštovicím není ani indikací ani kontraindikací pro toto očkování (viz. SPC výrobce vakcíny Varilrix).

Snad jsem Vám dostatečně jednoznačně vysvětlil svůj přístup k provádění předvakcinačního vyšetření hladin protilátek specifických vůči planým neštovicím. Proto se ohrazuji od Vašeho tvrzení, že bych měl na něj negativní názor. Jsem přesvědčen, že zastávám stejný názor, jaký je v medicíně obecně platný - tj. individuální přístup a jeho individuální potřebnost.

V budoucnu bych i já uvítal, pokud si nejprve všechny informace řádně ověříte. Jinak pro upřesnění server vakciny.net je určen jak odborné tak široké veřejnosti.

S pozdravem

RNDr. Marek Petráš

PS:
Váš dopis společně s mojí odpovědí na serveru zveřejním, aby byla zachována maximální objektivnost.

Vydáno / Aktualizováno: 08.10.2007
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit