Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Zdravotní pojišťovny zpřístupnily očkování proti klíšťové encefalitidě

Očkování proti klíšťové encefalitidě nepatří mezi nejnákladnější, ale přesto řada občanů toto očkování nepodstoupí právě z finančních důvodů. Celkové jeho náklady nelze vyjádřit v jedné hodnotě, neboť cena vakcíny, která se může v jednotlivých lékárnách lišit, tvoří jen jednu část tohoto očkování. Druhou částí ceny za toto očkování představují náklady spojené s vyšetřením před aplikací vakcíny a z ceny za samotný výkon očkování. Ani tyto náklady nejsou všude jednotné a závisí na lékaři nebo zdravotním zařízení, které očkování provádí.
Pro získání představy jaké jsou náklady spojené s tímto očkováním, lze orientačně použít doporučené ceny komerčních vakcín a orientační náklady na jejich aplikaci, které zpravidla nepřesáhnou 240,- Kč.

Tabulka: Přehled orientačních nákladů na očkování proti klíšťové encefalitidě
Vakcína
Průměrná konečná doporučená cena 1 dávky vakcíny 
v lékárně (březen 2008)
Minimální cena očkování
proti klíšťové encefalitidě* 
Maximální cena očkování 
proti klíšťové encefalitidě** 
Počet dávek základního očkování
Minimální náklady
za základní očkování proti klíšťové encefalitidě
Maximální náklady 
za základní očkování proti klíšťové encefalitidě
FSME-Immun 
nebo Encepur (dětská/dospělá varianta)
460,- Kč
460,- Kč
700,- Kč
3
1380,- Kč
2100,- Kč
*) v případě, že není účtován žádný poplatek za aplikaci
**) v případě, že poplatek za aplikaci je menší než 240,- Kč


Proč se stalo toto očkování díky zdravotním pojišťovnám finančně dostupné?

Předně základní očkování proti klíšťové encefalitidě lze uskutečnit nejen v jednom kalendářním roce, ale lze si ho rozložit až do 3 kalendářních let. Tento postup je dokonce i žádoucí neboť odpovídá zahájení tohoto očkování na podzim a v zimě, kdy aktivita klíšťat je nejnižší. Stačí jen, když ten, kdo se chce nechat očkovat, zahájí vakcinaci na podzim jednoho roku, optimálně v období od října do prosince. Druhou dávku lze podávat po 1-3 měsících od podání první dávky. Proto druhé očkování proti klíšťové encefalitidě se provede následující rok v období od ledna do března (a to vždy tak, aby byl splněn interval 1-3 měsíců). Již první dvě dávky u většiny očkovaných osob vytvoří bohatou ochranu, která přetrvává minimálně 12 měsíců. Poslední třetí dávku lze podávat po 5-12 měsících v závislosti na volbě komerční vakcíny. To lze provést opět v období od ledna do března třetího kalendářního roku. Tím očkovaná osoba plně využije možného příspěvku většiny zdravotních pojišťoven.

V posledních letech většina našich zdravotních pojišťoven dává přednost paušálnímu celoročnímu příspěvku v rámci preventivních programů, což příznivě snižuje finanční zátěž na pořízení vakcíny. Příspěvky zdravotních pojišťoven se zpravidla vztahují jen na náklady související s pořízením vakcíny, nikoli na náklady spojené s vlastní aplikací či vyšetřením před vakcinací. Některé zdravotní pojišťovny kompenzují tyto náklady související s podáním vakcíny, maximálně však do výše 89,- Kč.

V uvedené nákladové analýze nejsou zahrnuty případné příspěvky spojené s vlastním prováděním očkování. Pro zjednodušení byla cena jedné dávky vakcíny proti klíšťové encefalitidě zprůměrována a nezohledňuje případný rozdíl ani mezi dětskou a dospělou variantou. Jednotná cena za cenu vakcíny je 460,- Kč. Cena za výkon očkování je v této analýze stanovena v rozmezí 0-240,- Kč (průměrné náklady za vyšetření a provedení očkování mohou být 120,- Kč za podání jedné dávky vakcíny).

Dnes je již celkem 5 zdravotních pojišťoven (VZP, ZPŠ, ZP MV ČR, RBP a ČNZP), které nelimitují příspěvek na toto očkování věkem pojištěnce. Díky tomu roční náklady na toto očkování (celkem 3 kalendářní roky) se v průměru pohybují od 120 do 180,- Kč. V případě čtyřčlenné rodiny pojištěné u uvedených zdravotních pojišťoven se rodinný rozpočet nezatíží o více než 600,- Kč ročně. Takové náklady nemohou představovat téměř žádné zatížení ani pro nejslabší sociální skupinu. Lze ho spíše považovat za formální a motivační poplatek, který povede k odpovědnosti každého očkovaného dokončit celé základní očkování proti klíšťové encefalitidě.
Ostatní zdravotní pojišťovny limitují svůj roční příspěvek na toto očkování věkem pojištěnce, zpravidla to bývají osoby mladší 26 let a případně starší 60 let (OZP). Jinak roční příspěvky na toto očkování jsou v podobné výši jako u shora uvedených zdravotních pojišťoven.
Všechny zdravotní pojišťovny, kromě tří, přispívají částkou vztaženou na jeden kalendářní rok. Pouze zdravotní pojišťovna Metal Aliance, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a Vojenská zdravotní pojišťovna přispívají buď částkou vztaženou na jednu dávku vakcíny, nebo úhradou pouze jedné dávky ze tří. V takovém případě je jedno, zda se celé základní očkování provede v jednom nebo ve více kalendářních letech. V případě zdravotní pojišťovny Metal-Aliance je očkování 3 dávkami výhodnější provést v jednom kalendářním roku, neboť tato pojišťovna vztahuje roční přípěvek na celé očkování.
Uvedená analýza nákladů a příspěvků vychází z aktuální nabídky zdravotních pojišťoven v březnu 2008.

Tabulka: Přehled příspěvků z preventivních programů zdravotních pojišťoven a základní očkování proti klíšťové encefalitidě
Zdravotní pojišťovna a příspěvek 
na náklady za vakcínu, Kč
Náklady hrazené očkovancem 
(minimum-maximum), Kč
Pojišťovna/
Program prevence
Příspěvek
Celkový příspěvek (3 kalendářní roky)
Celkové náklady za celé základní očkování
1. kalendářní rok (říjen -prosinec)
2. kalendářní rok (leden - březen)
3. kalendářní rok (leden - březen)
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Pro všechny pojištěnce
400 Kč/rok
1200
180 - 900
60 - 300
60 - 300
60 - 300
Vojenská zdravotní pojišťovna
Pouze osoby 2-18 let*
1/3 nákladů na očkování
460
920 - 1640
460-700
460-700
0 - 240
Program Student: osoby 12-26 let
700 Kč/rok
2100
0 - 720
0 - 240
0 - 240
0 - 240
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Pouze osoby mladší 19 let, jen na 2. a 3. dávku
1500 
Kč /rok
3000
460 - 1180
460 - 700
0 - 240
0 - 240
Pro studenty
19-26 let, jen na 2. a 3. dávku
700 Kč/rok
1400
460 - 1180
460 - 700
0 - 240
0 - 240
Pro ženy a muže starší 19 let, jen na 2. a 3. dávku
300 Kč/rok 
600
780 - 1500
460 - 700
160 - 400
160 - 400
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Pro osoby mladší 19 let
1000 Kč/rok
3000
0 - 720
0 - 240
0 - 240
0 - 240
Program 60PLUS, osoby starší 60 let
500 Kč/rok
1500
0 - 720
0 - 240
0 - 240
0 - 240
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Pro všechny pojištěnce*
200 Kč/dávka
600
780 - 1500
260 - 500
260 - 500
260 - 500
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Pro všechny pojištěnce
1000 Kč/rok
3000
0 - 720
0 - 240
0 - 240
0 - 240
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Pro všechny pojištěnce
1200 Kč/rok
3600
0 - 720
0 - 240
0 - 240
0 - 240
Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
Pro všechny pojištěnce**, avšak po podání všech 3 dávek
300-600 Kč/rok 
600
780 - 1500
780 - 1500
x
x
Česká národní zdravotní pojišťovna
Pro osoby mladší 19 let
1500 Kč/rok
4500
0 - 720
0 - 240
0 - 240
0 - 240
*) Podmínky příspěvku je možné využít i pro celé očkování provedené v kratší době než jsou tři kalendářní roky.
**) V případě této zdravotní pojišťovny se vyplatí realizovat celé základní očkování v jednom kalendářním roce.
Vydáno / Aktualizováno: 17.03.2008
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit