Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Thiomersal používaný ve vakcínách

Thiomersal je rtuťnatou solí, která se hojně používala ve vakcínách jako konzervační látka. Množství thiomersalu je velmi nízké a neexistuje žádný důkaz, že by thiomersal ve vakcínách způsobil jakýkoli zdravotní problém vyjma několika minimálních reakcí, jako je např. zarudnutí v místě vpichu. Přesto i kvůli potencionálnímu riziku poškození v důsledku rtuťnaté soli, bylo používání thiomersalu ve vakcínách určených zejména k dětskému očkování vyloučeno jako preventivní opatření.

Co je to thiomersal?
Thiomersal je organická látka obsahující 49,6% hmotnosti ethylrtuti. Používala se ve vakcínách již od 30. let minulého století jako antibakteriální a antiplísňové činidlo, nejčastěji ve vícedávkovém balení (v ampulích nebo lahvičkách) z důvodu zabránění jejich případné kontaminace.
V roce 1999 se v USA zjistilo, že celkové množství thiomersalu v dětských vakcínách dosahuje vyššího množství, než které bylo legislativou připouštěno. To byl impuls k jeho odstranění v těchto vakcínách, jako potenciálního rizika, aniž by existovaly skutečné důkazy o jeho škodlivosti na dětský či dospělý organizmus. Od té doby bylo shromážděno mnoho nových poznatků týkajících se thiomersalu.

Co je rtuť?
Rtuť je kov, který se vyskytuje v přirozeném prostředí ve třech hlavních formách: kovová rtuť, která se snadno odpařuje (tj. sublimuje); anorganická rtuť - zasahuje jak do životního prostředí a může se usazovat do živočišné tkáně; organická rtuť - dvě nejčastěji používané verze jsou methylrtuť a ethylrtuť. Tyto různé formy rtuti se vyskytují ve vzduchu, zemi, vodních usazeninách, v rybách (zejména u dlouhověkých ryb jako jsou např. žraloci) a používají se i ve výrobních technologiích, jako jsou zubní výplně, teploměry a vakcíny.
Obě organické formy rtuti, tj. methyl- a ethylrtuť (v thiomersalu) jsou si podobné, ale liší se v některých významných vlastnostech. Methylrtuť je silnější; hromadí se v těle, neboť poločas potřebný pro její eliminaci z těla je asi 50 dní. Naopak ethylrtuť (v thiomersalu) se nehromadí v těle v tak rozsáhlém měřítku, protože její poločas odstranění z těla se pohybuje kolem 7-10 dní. Ethylrtuť se v těle navíc přeměňuje na anorganickou rtuť, která je dále vylučována ve stolici. Rtuť může mít škodlivé účinky na centrální nervový systém a ledviny, ale ve většinu případů byly tyto poznatky zjištěny v případě methylrtuti nikoli ethylrtuti.

Jak moc je rtuť škodlivá?
Rtuť je škodlivá jen pokud dosahuje určitého množství v těle člověka. Toxicita závisí na množství rtuti ve vztahu k tělesné hmotnosti a doby užívání. Proto obecně je rtuť nebezpečnější pro děti než dospělé osoby. Bezpečné množství rtuti bylo stanoveno na 0,7 µg/kg tělesné hmotnosti /konzumované po dobu 1 týdne (Enviromental Protection Agency, USA) až 3,3 µg/kg tělesné hmotnosti/konzumované po dobu 1 týdne (Světová zdravotnická organizace). Tyto meze označují množství expozice, které lze tolerovat, a byly stanoveny na mnohem nižší úroveň, než jsou taková množství rtuti, která vedou k poškození člověka. Mimo to tato množství se referují ke rtuti ve formě methylrtuti, zatímco thiomersal obsahuje ethylrtuť, která se vylučuje mnohonásobně rychleji a v těle se zdaleka tak nehromadí.

Jaká je spotřebovaná dávka rtuti ve vakcínách?
Před rokem 2000 byl thiomersal ve vakcínách běžně používán. Maximální počet dávek vakcín, obsahující thiomersal, u 6 měsíčních dětí mohl být následující: 3 dávky vakcíny proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, 3 dávky vakcíny proti hepatitidě typu B a 3 dávky vakcíny proti hemofilovým nákazám typu b. Celkový součet množství ethylrtuti v uvedeném počtu dávek všech těchto dětských vakcín dosahoval 175 µg, což odpovídá asi 1,9 µg/kg tělesné hmotnosti konzumované za týden. Tento limit splňuje mez stanovenu SZO.
V České republice se do té doby očkovalo jen vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, tj. maximální "konzumovaná" dávka rtuti v podobě thiomersalu ve vakcínách dosahovala u dětí mladších 6 měsíců méně než 75 µg, což odpovídá asi 0,8 µg/kg tělesné hmotnosti konzumované za jeden týden (tj. odpovídající nejen mezní hodnotě SZO, ale i EPA, USA).
Klinické sledování potvrdilo tento výsledek s výjimkou nedonošených dětí s porodní hmotností menší než 1 kg.
Celosvětové sledování bezpečnosti vakcín při SZO potvrdilo, že v současnosti neexistuje žádný důkaz o toxicitě rtuti u dětí v důsledku její expozice ve vakcínách a není důvod měnit dosavadní praxi.

Co studie sledující vliv rtuti ve vakcínách přinesly?
Bylo provedeno mnoho studií v Dánsku, Švédsku, USA a ve Velké Británii, které ukázaly, že není žádný důkaz o tom, že by thiomersal obsažený ve vakcínách vedl ke vzniku neurologických abnormalit. V roce 2004 nezávislý odborný Institut Medicíny v USA potvrdil, že neexistuje žádný vztah mezi autismem a očkovacími látkami, které obsahují thiomersal. Mimo jiné byly provedeny studie sledující vztah mezi očkováním a autismem, mentální retardací, poruchy řeči a poruchy soustředění. Výsledky sledování opětovně prokázaly, že vztah mezi thiomersalem ve vakcínách a autismem či poruchou neurologického vývoje neexistují.

Proč byl tedy thiomersal z očkovacích látek vyřazen, není-li škodlivý?
I když bylo mnoho prací na téma bezpečnosti vakcín v souvislosti s používáním thiomersalu, doporučení odstranit thiomersal z vakcín mělo dva důvody. Prvním bylo redukovat expozici rtuti u velmi malých dříve narozených dětí s nízkou porodní hmotností, u nichž existovalo teoretické riziko zvýšené konzumace rtuťnaté soli v důsledku očkování. Druhým důvodem bylo snížit celkové množství rtuti u malých i starších dětí celosvětově, tj. i v oblastech, kde je vysoká konzumace rtuti z jiných zdrojů (zejména ryb). Doporučení se nevztahuje jen k thiomersalu ve vakcínách, ale rovněž ke konzumaci některých ryb především u těhotných žen a malých dětí.
Toto opatření vyplývá z prevence teoretických rizik.
Thiomersal ve vakcínách byl odstraněn bez náhrady nebo případně byl nahrazen jiným konzervačním přípravkem bez obsahu rtuti. Více dávkové balení se dnes již zpravidla v průmyslově vyspělých zemích nepoužívá.

A co vakcíny určené k očkování dospělých osob?
Množství rtuti ve vakcínách určených pro dospělé osoby bylo vyhodnoceno jako tak nízké, že nebylo doporučeno eliminovat thiomersal z těchto vakcín. Přesto většina výrobců thiomersal vyloučilo i z těchto vakcín.

Které vakcíny obsahují ještě dnes thiomersal?
Určitou výjimkou je vakcína proti hepatitidě typu B, která obsahuje redukované množství thiomersalu (2 µg na dávku). Ostatní dnes používané vakcíny jsou bez obsahu thiomersalu nebo se stopovým množstvím, které není měřitelné (důvodem je technologická nutnost používat např. thiomersal v přípravě kultivačních médií apod.).

Zdroj: Thiomersal fact sheet, National Centre for Immunisation Research and Surveillance of Vaccine Preventable Diseases. Updated 2007

Vydáno / Aktualizováno: 01.09.2008
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit