Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Prokázaná ochrana očkováním proti příušnicím

Zhruba 15 let po zahájení celoplošného očkování proti spalničkám bylo v bývalém Československu zavedeno celoplošné očkování i proti příušnicím zpočátku s monovakcínou Pavivac a později s divakcínou Mopavac.
Nejprve se podávala pouze jedna dávka vakcíny (1985), ale po několika málo letech se přistoupilo k dvoudávkovému schématu a to nejen v návaznosti na očkování proti spalničkám (1987).
Po prakticky dosažené plné proočkovanosti dětské populace mladší 10 let se podařilo dosáhnout dramatického snížení roční incidence příušnic v celé populaci (více než 25násobný pokles, P<0,0001; Mann-Whitney nepárový test). Díky vysokému stupni proočkovanosti nově narozených dětí (proočkovanost se odhaduje 97-100%), došlo na počátku 21. století k dalšímu snížení počtu nových případů onemocnění příušnicemi.

I přes příznivě snižující se trend incidence příušnic, se stále objevuje čas od času jejich zvýšená aktivita. Důvodem může být nižší stupeň proočkovanosti (16-21% v letech 2001-2007) [2,3] na rozdíl od očkování proti spalničkám a rozsáhlejší věková skupina vnímavých osob vůči příušnicím (až do věku 30 let). Navíc se předpokládá, že i když očkování proti příušnicím může individuálně selhávat, vysoká proočkovanost populace zvýšenou aktivitu příušnic nejen zpomalí, ale současně jejich šíření zastaví.
Protektivní účinnost příušnicové vakcíny, obsaženou ve vakcíně Trivivac podávanou ve dvoudávkovému schématu je stanovena na 94,1-100% v celé české populaci.

V letech 2005 až 2007 [1] byla znovu zaznamenána zvýšená aktivita výskytu příušnic na území České republiky, která kulminovala v roce 2006 (incidence: 5162 případů). Celkem postihla 8.272 osob v celé české populaci bez věkového omezení v letech 2005-2007. Byla zaznamenána incidence příušnic v jednotlivých věkových skupinách v závislosti na stavu očkování proti příušnicím, tj. zda osoba byla očkována jednou nebo dvěma dávkami vakcíny případně nebyla v minulosti očkována vůbec. V České republice se uvádí proočkovanost populace mezi 97-100% pro každý očkovaný ročník. Proočkovanost ve věkové skupině lze odhadnout na základě počtu případů v neočkované skupině a incidenci příušnic ve stejné věkové skupině před zavedením plošného očkování.

Odhad protektivní účinnosti lze přiřadit příušnicové vakcíně, která je součástí vakcíny Trivivac, a vliv ostatních vakcín jiných výrobců lze zanedbat, neboť ten je nižší než 3% ve sledované proočkované populaci.
Proočkovanost věkové populace 1-4 roky je o něco nižší z důvodu zahájení očkování od 15. měsíce věku. Věková populace 20-24 byla očkována jen z části, neboť představuje ročníky, kdy se toto očkování zahajovalo. Celková proočkovanost v plně očkovaných ročnících dosahuje 98,9% (což je v souladu s běžně uváděným odhadem 97-100%).
Analýza ukazuje, že nejvyšší protektivní účinnost (86,5-93,6%) je dosažena u dětí ve věkové skupině 1-9 let, tj. do 7 let po kompletním očkování ve schématu podání 2 dávek. S časem tato účinnost klesá a dosahuje 75,8-87,2%, 8-17 letech po kompletním očkování. Průměrná protektivní účinnost v celé plošně očkované věkové skupině 1-19 dosahuje 84,9%±6,2% při 95% limitu spolehlivosti 79,8% - 89,9%. Tomuto odhadu odpovídá i sledování séroprevalence ve věkové skupině 1-15 provedené v roce 2001, která se pohybovala v rozmezí 70-86% [2,3].
Stanovená protektivní účinnost očkování proti příušnicím (součást vakcíny Trivivac) odpovídá i sledované protektivní účinnosti očkování s vakcínami jiných výrobců (obsahující stejný vakcinační kmen viru příušnic jako vakcína Trivivac) ve Velké Británii [3], která potvrzuje tuto účinnost vyšší než 85% i po 6-7 letech po podání 2. dávky.
V letech 2005 až 2007 onemocnělo celkem 6.297 osob ve věku 1-19 let. Celoplošné očkování zahájené od roku 1985 zamezilo v tomto období s vysokou pravděpodobností více než 22.000 případů onemocnění příušnicemi u osob mladších 19 let.

Literatura
1. Beneš Č, SZÚ emailová korespondence, 2008
2. Mrázová M, Smelhausová M, Sestáková Z, Svandová E, Benes C. The 2001 serological survey in the Czech Republic - mumps. Cent Eur J Public Health.2003;11 Suppl:S50-3.
3. Cohen Cheryl, White Joanne M., Savage Emma J., Glynn Judith R., Choi Yoon, Andrews Nick, Brown David, Ramsay Mary E.Vaccine Effectiveness Estimates, 2004-2005 Mumps Outbreak, England. Emerging Infect. Diseases, Vol. 13, No. 1, January 2007, pp. 12 - 17

Stanovení protektivní účinnosti příušnicové vakcíny v letech 2005-2007 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 15.09.2008
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit