Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Ochrana po očkování proti hepatitidě typu B ubývá

V posledních letech se publikují poznatky o perzistenci ochrany po očkování proti hepatitidě typu B. I když dosud nebyl celosvětově přijat konsensus ohledně potřeby podávat booster dávku vakcíny proti hepatitidě typu B, už dnes je možné počítat s potřebou tohoto booster očkování (v období 10-15 let po základním očkování) a to zejména u těch osob, které předvídají zvýšené riziko nákazy HBV.

V tomto měsíci dokonce tisková agentura Reuters na tuto potřebu poukázala v návaznosti na další publikaci v časopise Pediatr Infect Dis J 2008;27:881-885. Ochrana vůči hepatitidě typu B skutečně s odstupem základního očkování ubývá. Státy, kde se proti hepatitidě typu B neočkují děti v raném dětství, ale starší děti ve věku 10-14 let, tento problém řešit nebudou na rozdíl od zemí (včetně České republiky), kde se očkují děti již v prvním roce života. U takto očkovaných dětí může ochrana vymizet právě v nejrizikovějším období, tj. v době prvních sexuálních zkušeností a případného experimentu s drogy.

Toto téma bylo již diskutované zde: Posilující očkování proti virové hepatitidě typu B.

Sdělení Reuters Health, 23.10.2008: U 105 adolescentů, kteří byli očkováni HBV vakcínou po narození před 15 lety, byly hodnoceny tzv. průlomové infekce, perzistence protektivních hladin protilátek anti-HBs a sérologickou odpověď po podání booster dávky HBV vakcíny.
Pouze 8 ze 105 subjektů zařazených do této studie (7,6%) mělo průkaz o nové HBV nákaze na základě přítomnsoti anti-HBc protilátek v séru. Přitom výsledky před 15 lety u zařazených subjektů potvrdily nepřítomnost těchto protilátek ve věku 35 měsíců (článek uvádí věk 2 roky). Žádný ze zařazených subjektů nevykazoval chronickou verzi HBV onemocnění. 3 z 8 měly hladiny protilátek anti-HBs nad minimální protektivním limitem.
Pouze u 7 z 97 zařazených subjektů (7,3%), bez přítomnosti anti-HBc protilátek, byly před podáním booster dávky po 15 letech hladiny protilátek anti-HBs minimálně 10 mIU/ml a jen u dvou z nich byla koncentrace těchto protilátek vyšší než 99 mIU/ml.
Méně než polovina (46/96, 47,9%) si byla schopna vytvořit po podání jedné booster dávky HBV vakcíny protilátkovou odpověď po 14 dnech po očkování, včetně těch, co měli hladiny před podáním booster dávky minimálně na úrovni protektivní meze.
Imunitní odpověď byla častější u těch subjektů, které měly protektivní hladiny anti-HBs protilátek ve věku 35 měsíců (v publikaci ve věku 2 let) (27/42; 64,3%) než u těch, které protektivní hladiny protilátek ve věku 35 měsíců nedosahovaly (19/54; 35,2%).

Perzistence protekce vůči hepatitidě typu B u adolescentů očkovaných rekombinantní vakcínou proti hepatitidě typu B v raném dětství: 15leté sledování (Publikace-abstrakt)

Pediatr Infect Dis J. 2008 Aug 27;
Bialek SR, Bower WA, Novak R, Helgenberger L, Auerbach SB, Williams IT, Bell BP

Cíl: Dlouhodobá studie sledování populace očkované rekombinantní vakcínou proti hepatitidě typu B (HB) v raném dětství potvrzuje omezení ochrany.
Metoda: Adolescenti v Mikronésii, kteří byli očkováni 3 dávkami rekombinantní HB vakcíny (Recombivax 5 µg po narození, 2,5 µg ve 2 měsících a 2,5 µg v 6 měsících) a testováni na nepřítomnost HB core antigen (anti-HBc) ve 2 letech po základním očkování byli dále sledováni po dobu 15 let. Po 15 letech byli dále testováni na protilátky anti-HBc a anti-HBs, HBsAg antigen a byli boosterováni jednou dávkou HB vakcíny. Anamnestická odpověď se definovala jako nárůst anti-HBs protilátek minimálně k mezi 10 mIU/ml po 14 dnech po očkování.
Výsledky: Ze 105 zařazených osob, 42 (40,0%) mělo koncentraci anti-HBs >=10 mIU/ml před podáním booster dávky. Po 15 letech 8 (7,6%) osob bylo pozitivních na anti-HBc; nikdo nebyl pozitivní na antigen HBsAg. Z ostatních 97 osob, 7 osob (7,3%) mělo anti-HBs koncentrace >=10 mIU/ml. Z 96 osob, kterým byla podána booster dávka, jen 46 (47,9%) si vytvořilo anamnestickou odpověď; koncentrace protilátek v rozmezí 10-99 mIU/ml byla zjištěna jen u 17 (17,7%) a koncentrace >100 mIU/ml se zjistila u 29 (30,2%) subjektů. Subjekty s anti-HBs koncentrací >=10 mIU/ml ve věku 2 let měly pravděpodobně lepší anamnestickou odpověď po 15 letech (26/39; 66,7%) vzhledem k 20/57 (35,1%); P=0,003).
Závěr: 15 let po základním očkování započatém po narození vedlo u 8% osob k prokázané HB nákaze. U nikoho nebyla zjištěna chronická forma HB onemocnění. Absence anamnestické odpovědi po dodatečné booster dávce HB vakcíny u minimálně poloviny očkovanců vede k průkazu ubývající imunity vůči HBV.

Vydáno / Aktualizováno: 12.10.2008
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit