Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Prevenar … zbývá říci B

Za celou dobu trvání tohoto serveru jsem se snažil přinášet jen odborné či vědecké poznatky týkající se vakcín nebo očkování. Tímto článkem dělám výjimku. V nedávné době mě čeští zástupci výrobce vakcíny proti pneumokokovým nákazám (vakcíny Prevenar) pozvali na formální schůzku, aby mi objasnili jejich postoje a vyčetli mi můj postoj k tomuto očkování, prezentovaný na serveru www.vakciny.net.

Schůzka nic zvláštního nepřinesla nebo možná ano, vedla k sepsání tohoto pojednání. Nejprve jsem se dověděl, že stále na serveru www.vakciny.net poukazuji na drobné nepodstatné nedostatky této vakcíny a očkování s ní. Sdělili mi, že můj názor na toto očkování se odchyluje od názoru a povědomí českých institucionalizovaných odborníků (a to i necivilního sektoru). Přesvědčovali mě, že je třeba tyto osoby respektovat a ctít, a tedy neupozorňovat na jejich případné omyly.

Proč zbývá říci B? Za celou dobu tvorby tohoto webu (www.vakciny.net) jsem se vždy snažil informace dávat do kontextu a uvádět nejen A, ale i B, tj. podmínky platnosti informace. Zástupci zmíněné společnosti poukazovali především na informace v článku: "Dotazy k očkování proti pneumokokům", které obsahují jen A, ale už ne B. Údajně takovéto informace odrazují rodiče od očkování jejich vakcínou a dokonce přesvědčují rodiče i lékaře volit tradiční 23valentní vakcínu. Na to jsem namítal, že nic takové v uvedeném článku není a volba tohoto očkování je skutečně na rodičích.
Přínosem našeho povídání byla skutečnost, že jsme si jednoznačně vysvětlili postoje. Postoj zástupců výrobce je očkovat plošně všechny děti, což je více než očekávatelné. Můj postoj k tomuto očkování je neutrální. Nevidím totiž jeho spolehlivou prevenci vůči všem pneumokokovým nákazám a už vůbec ne vůči obecnému zánětu středouší jakéhokoli původu. Jsem však přesvědčen, že toto očkování může jednotlivce ochránit vůči pneumokokovému zánětu středouší a ochrání téměř s jistotou vůči tzv. invazivním pneumokokovým nákazám (jako je pneumokoková pneumonie, meningitida, sepse nebo artritida) způsobených 7 z celkem 90 známých sérotypově odlišných pneumokoků.

Osobně považuji pozorování zvýšeného výskytu invazivních onemocnění ostatními pneumokoky (než těmi, vůči kterým vakcína ochranu vyvolává) v zemích s plošným nebo masivním očkováním za společensky výstražné. Tento jev v posledních letech vede dokonce k obezřetnějšímu sledování i jiných vakcín, respektive očkování.

Proč zůstávám neutrální v postoji propagovat či rozmlouvat toto očkování? Jde mi o důvěru rodičů v očkování jako takové. Jsem zastáncem maximálně informovat rodiče nebo očkovance tak, aby se jednak mohli správně rozhodnout a věděli, před čím dané očkování může ochránit a před čím už nikoli.
Možná, že zástupce výrobce této pneumokokové vakcíny svého cíle dosáhne a skutečně se budou české děti plošně očkovat proti invazivním pneumokokovým nákazám. Zdá se, že česká pravicová vláda s konzervativními postoji, jako správce našich zdravotních daní (zdravotní pojištění), legislativně umožní úhradu tohoto očkování. Tento šlechetný počin alespoň umožní rodičům přijmout toto očkování, aniž by museli investovat nemalé finance na jeho pořízení. Důležitým však zůstává nepřeceňovat možnou ochranu vyvolanou po tomto očkování.

Vydáno / Aktualizováno: 17.11.2008
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit