Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Doporučení ACIP pro rok 2009

Poradní výbor pro provádění imunizace (ACIP, USA) vydal 9. ledna 2009 doporučení pro očkování dospělých osob. Jeho aktualizace se provádí každoročně tak, aby odrážela aktuální požadavky registrovaných vakcín (Morb Mortal Wkly Rep. 2009;57(53)). Zde je uvedeno několik zajímavých informací, která případně doplňují u nás běžná doporučení či postupy.

Změny platné pro rok 2009:
- Doporučuje se očkovat zdravotnický personál proti HPV s ohledem na věk, i když neexistuje riziko infekční expozice při výkonu práce.
- Dospělí, kteří byli očkováni jen jednou dávkou vakcíny proti planým neštovicím, by měly být doočkovány podáním druhé dávky vakcíny.
- Dodatečné indikace pro očkování polysacharidovou vakcínou (např. Pneumo23) jsou astma a kouření cigaret.
- Dodatečné informace ke schématu očkování s kombinovanou vakcínou proti hepatitidám typu A a B zahrnuje 4. dávku (ve zkráceném schématu).
- Revakcinace proti meningokokovým nákazám se stanovila v 5letém intervalu (poznámka: toto ustanovení platí výhradně pro Spojené státy americké, v evropských zemích, kde se očkuje celoplošně, potřeba další posilující dávky nebyla stanovena a to z důvodu vzniku kolektivní imunity; v evropských státech, kde se očkuje selektivně, tj. i v České republice, výrobce konjugovaných meningokokových vakcín nechává na individuálním posouzení lékaře, zda podat či nepodat posilující booster dávku v několikaletém intervalu).

Specifické doporučení:
Očkování proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli u dospělých osob (Td/Tdap = divakcína proti tetanu a záškrtu/trivakcína proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli): Dospělé osoby ve věku 19-64 let, které nebyly ještě očkovány dávkou Tdap, by další očkování vakcínou Td mělo být nahrazeno vakcínou Tdap. Základní očkování by se mělo u dospělých osob s nejistou nebo neznámou anamnézou základního očkování provádět podáním 3 dávek vakcíny Td, přičemž 2. dávka se podává v minimálním intervalu 4 týdnů a třetí 6-12 měsíců po podání 2. dávky. V základním očkování může vakcína Tdap nahradit jakoukoli z dávek vakcíny Td. Booster (posilující) dávka by se měla podávat dospělým osobám tehdy, kdy jejich základní očkování bylo ukončeno před 10 a více lety. V případě zranění lze podávat Td vakcínu jako profylaxi, a je-li třeba očkovat v těhotenství, pak lze podávat Td /Tdap vakcínu.

HPV očkování: Doporučuje se všem ženám ve věku 11-26 let bez ohledu na pohlavní život nebo klinický průkaz předešlé HPV nákazy. Ideálně by mělo být očkování prováděno v době před potenciální expozicí HPV v souvislosti s pohlavní aktivitou a lze ho zahájit již u osob starších 9 let.

Očkování proti planým neštovicím: Lze ho provádět u všech osob, které nemají průkaz o předešle nabyté ochraně a kterým není toto očkování kontraindikováno. Zvláštní upozornění je doporučováno těm, kteří žijí v blízkém kontaktu s osobami, pro které plané neštovice představují riziko závažného onemocnění, nebo u kterých existuje vysoké riziko expozice či přenosu planých neštovic. Těhotné ženy bez průkazu ochrany vůči planým neštovicím by měly být očkovány první dávkou příslušné vakcíny (tj. proti planým neštovicím nebo zarděnkám) až po porodu či interrupci.

Očkování polysacharidovou pneumokokovou vakcínou (PPSV): Doporučuje se pacientům s chronickým plicním, kardiovaskulárním onemocnění nebo onemocněním jater; diabetes mellitus; alkoholismem; chronickým selháním ledvin nebo nefrotickým syndromem; funkční nebo anatomickou asplenií (poruchou sleziny); pacientům s oslabeným imunitním systémem; s kochleárními implantáty nebo likvoreou. Dalšími indikacemi pro očkování PPSV jsou obyvatelé sanatorií nebo zařízení pro dlouhodobě nemocné a kuřáci.
Jednorázová revakcinace PPSV: Doporučuje se po 5 letech osobám s chronickým selháním ledvin nebo nefrotickým syndromem, s funkční nebo anatomickou asplenií (poruchou sleziny), nebo s oslabeným imunitním systémem a osobám starším 65 let, byly-li očkované před více než 5 lety.

Očkování proti hepatitidě typu A (HAV): Indikuje se osobám s chronickým onemocněním jater, osobám léčeným s přípravky proti srážení krve, homosexuálním mužům, narkomanům, pracovníkům laboratoře vystaveným riziku HAV, osobám cestujícím nebo pracujícím v zemích s vysokým nebo průměrným výskytem HAV a všem dobrovolně se chránícím vůči HAV.

Očkování proti hepatitidě typu B (HBV): Indikuje se osobám s onemocněním ledvin, HIV pozitivním osobám nebo pacientům s chronickým onemocněním jater; zdravotnickému personálu a pracovníkům veřejné bezpečnosti, které mohou být vystaveny krvi nebo jiným potenciálně rizikovým tělesným tekutinám; pohlavně aktivním promiskuitním osobám; osobám ve výzkumu sexuálně přenosných onemocnění; narkomanům užívajícím injekčně podávané drogy; homosexuálním mužům.

Očkování proti meningokokovým nákazám: Doporučuje se osobám s anatomickou nebo funkční asplenií (poruchou sleziny) nebo s buněčnou poruchou imunitního systému (deficit terminálního komplementu), univerzitním studentům v prvních ročnících žijících na kolejích, biologům pracujícím s meningokoky; vojenským odvedencům a obyvatelům žijícím v endemických oblastech.

Očkování proti hemofilovým nákazám typu b (Hib): Obecně se nedoporučuje očkování osob starších 5 let, ale lze toto očkování individuálně zvážit u osob se srpkovitou anémií, leukemií, HIV nákazou nebo asplenií (poruchou sleziny).

Vydáno / Aktualizováno: 19.01.2009
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit