Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Účinnost očkování proti TBC

Očkování proti tuberkulóze je velmi specifické, neboť nevyvolává protilátkovou odpověď typickou pro ostatní očkování. Nelze tedy jednoduše na základě protilátek (tj. imunogenity) vyjádřit očekávatelnou ochranu. Jistým empirickým ověřováním zůstává tuberkulínová zkouška. Její výsledek však není jednoznačným důkazem toho, že daný jedinec je vůči tuberkulóze chráněn.
Prakticky jediným důkazem vzniklé ochrany je stanovení nebo odhad protektivní účinnosti z incidence TBC u očkovanců ve srovnání s incidencí u neočkovaných osob.

V České republice se proti TBC plošně očkuje již od 40. let minulého století. Bohužel záznamy o proočkovanosti populace jsou jen kusé, a proto ji nelze stanovit, ale jen odhadnout.

Díky pomoci MUDr. J.Wallenfelse, který poskytl údaje o incidenci TBC očkovaných a neočkovaných osob v letech 2000-2007, lze odhadnout současnou protektivní účinnost tohoto očkování v České republice. Data naznačují, že proočkovanost české populace s věkem klesá, neboť se zvyšuje počet nemocných TBC ve skupině s neznámým stavem očkování a ve skupině neočkovaných. Při výpočtu této účinnosti se lze omezit na věkovou skupinu mladších 25 let včetně. Tato skupina se rozdělí na dvě, tj. jedna omezená věkem 12 let, kdy se provádělo tzv. přeočkování tuberkulín negativních dětí a druhá 13-25 let zahrnující osoby, které byly očkovány jednou nebo dvěma (případně i více) dávkami BCG vakcíny. První skupinu 0-12 let lze obecně a zjednodušeně definovat jako skupinu očkovanou jednou dávkou BCG vakcíny (zanedbá se skutečnost, že se ve věku 2-3 let přeočkovávaly tuberkulín negativní děti).

Proočkovanost populace
Další informace najdete v prémiovém obsahu

Protektivní účinnost
Další informace najdete v prémiovém obsahu


Souhrn výsledků

  • BCG očkování jednoznačně přispívá k ochraně vůči tuberkulóze a jeho celková protektivní účinnost se v prvních 12 letech po očkování pohybuje mezi 90,9-93,7% vůči všem formám tuberkulózy.
  • O něco nižší ochranný účinek BCG očkování se zjistil vůči tuberkulózní periferní lymfadenopatii ve srovnání s plicní formou TBC; vůči ostatním formám jako diseminované tuberkulóze nebo tuberkulóze kostí či meningitidě nelze protektivní účinnost tohoto očkování stanovit, neboť jejich výskyt je u osob mladších 25 let v české populaci velmi vzácný.
  • Přeočkování ve věku 12 let pravděpodobně nevede k udržení stejně vysoké protektivní účinnosti jako BCG primovakcinace po narození; z dostupných dat nelze stanovit jednoznačný vliv podání druhé a další dávky této vakcíny; je ale možné jednoznačně říci, že přeočkování nebo tuberkulín pozitivní stav ve 12 letech nezajišťuje vyšší ochranu než ta co byla dosažena v dětství; proto toto přeočkování lze hodnotit jako bezvýznamné.
  • BCG očkování má relativně dlouhodobý ochranný účinek, tj. ještě 25 let po základním očkování chrání průměrně 80,7% očkovanců.
  • Výsledky protektivní účinnosti BCG očkování v české populaci jsou vyšší než literárně publikované údaje prospektivních studií, což je možné vysvětlit relativně nízkou expozicí TBC ve vysoce proočkované populaci.
Vydáno / Aktualizováno: 06.04.2009
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit