Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Nová kategorie očkování - dobrovolné, zdravotními pojišťovnami hrazené

Dne 20.10.2009 byl vydán předpis č.362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Zatím platnost nenabyl a čeká na podpis prezidenta České republiky.
Čím je tento zákon v rámci očkování zajímavý? Už jsme si zvykli na to, že téma zákona nebývá homogenní, a tak se do tohoto zákona v části 15 dostala změna zákona o veřejném zdravotním pojištění.
A právě v tomto odstavci zákon nařizuje zdravotním pojišťovnám uhradit vakcíny proti vzteklině, tetanu při poranění a nehojících se ranách, proti chřipce zdravotně stigmatizovaným a seniorům starším 65 let a dále také proti tuberkulóze a pneumokokovým nákazám. Díky tomu vzniká nová kategorie očkování, tj. dobrovolné očkování s povinností úhrady zdravotní pojišťovnou.
V únoru tohoto roku se vyřadila revakcinace tuberkulín negativních dětí ve věku 11 let z pravidelného očkovacího kalendáře. Pokud rodiče chtěli své dítě nechat znovu očkovat, museli ho plně uhradit. Tento zákon tedy umožňuje "bezplatné" (tj. pojišťovnou hrazené) opakované očkování ovšem jen v případě, že je to přání rodičů.
Stejně dobrovolné a plně hrazené se stává očkování konjugovanými vakcínami proti pneumokokovým nákazám. Zákon ale přísně vymezuje, komu mají zdravotní pojišťovny vakcíny uhradit. Jde o malé děti, kterým je očkování zahájeno ve věku 3-5 měsíců (tj. ne dříve a ne poději) v době, kdy zákon vstoupí v platnost, tj. očekává se od ledna 2010. Pojišťovna uhradí celkem tři základní dávky a jednu posilující podanou ve druhém roce života. Úhrada se vztahuje na vakcíny Prevenar, Synflorix a od nového roku též na Prevenar 13 (ostatně ten by měl původní vakcínu Prevenar zcela nahradit). Rodiče si vakcínu budou moci vyzvednout na recept v lékárně a dětský lékař ji posléze aplikuje.
Co je na této legislativě dobré, že nenařizuje uvedená očkování, ale nechává na zvážení rodičů a jednotlivců.
Určitě by bylo rovněž prospěšné do této kategorie přeřadit očkování proti hepatitidě typu B, a tím ubrat na nadbytečném očkování kojenců. Samozřejmě vyjma novorozenců HBsAg pozitivních matek, které ani jinak než profylakticky po narození očkovat nelze. Díky nové kategorii se otevírá v budoucnu možnost do ní zařadit i další očkování jako proti klíšťové encefalitidě nebo karcinomu děložního hrdla (HPV). Meningokokové nákazy jsou hrozbou nejen malých dětí ale i dospívajících, a proto by se mělo rozhodnout o jejich prevenci pravidelným očkováním.

Kalendář pravidelného, státem hrazeného očkování (vyhláška č.65/2009) včetně dobrovolného hrazeného zdravotními pojišťovnami (zákon č.362/2009 Sb.), s platností od roku 2010

Rok Měsíc Týden Očkování proti
Záškrtu, tetanu, dávivému kašli a hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně(DTaP-HBV-IPV+Hib) 6) Tuberkulóze (BCG) Spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) Pneumokokovým nákazám
1 1 1-2   od 4. dne do 6 týdnů po narození,1. dávka    
3-4      
2 5-6      
7-8        
3 9-10        
11-12        
4 13-14 od 13. týdne; 1. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib 1)     od 13. týdne; 1. dávka konjugované vakcíny
15-16    
5 17-18 min. 1 měsíci od předešlé dávky; 2. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib     min. 1 měsíci od předešlé dávky; 2. dávkakonjugované vakcíny
19-20    
6-8 min. 1 měsíci od předešlé dávky;3. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib     min. 1 měsíci od předešlé dávky; 3. dávka konjugované vakcíny
   
9-12        
minimálně 6 měsů od podání 3. dávky nejpozději do 18. měsíce života;4. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib      
2 13-14 ve 2.-3. rocerevakcinace
tuberkulín 
negativních RIZIKOVÝCH dětí a dětí, které nebyly po narození očkované.
  ve 2. roce, 
4. dávka konjugované vakcíny
15-16 od 15. měsíce, 
1. dávka
17-18  
19-20    
21-22   21.-25. měsíc, 
2. dávka 5)
23-24  
3-4      
5-6 v 5 letech (A);
5. dávka DTaP 2)
     
7-8        
9-10 v 10 letech (B);
5. dávka IPV + 6. dávka Tdap (tj. Tdap-IPV)
     
11-12   v 11 letech (F); revakcinace
u tuberkulín negativních dětí
   
ve 12 letech (C), 
HBV imunizace 3 dávkami 3)
     
13-14        
ve 14 letech (D),
6. dávka T 4)
     
15-24        
25-26 v 25 letech (E),
7. dávka T 4)
     
1)    první dávka DTaP-HBV-IPV+Hib se podává vždy po zhojení jizvy po očkování proti TBC
2)    podává se vakcína pouze proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
3)    očkování proti virové hepatitidě typu B se provádí pouze u dětí, které nebyly v minulosti očkovány; podávají se tři dávky ve schématu 0-1-6 měsíců
4)    tetanová vakcína se následně podává každých 10-15 let, jako tzv. posilující očkování
5)    druhou dávku vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je podle nové vyhlášky možné podat I později (bez omezení), dlouhodobé odkládání druhé dávky není vhodné z důvodu snížení protektivního účinku zejména u příušnicové vakcíny
6)    D – vakcína proti záškrtu, d - vakcína proti záškrtu starších dětí nebo dospělých osob, T – vakcína proti tetanu, aP – acelulární pertussová vakcína, ap - acelulární pertussovávakcína určena pro starší děti a dospělé osoby, HBV – vakcína proti virové hepatitidě typu B, IPV – inaktivované vakcína proti dětské přenosné obrně, Hib – vakcína proti nákazám Haemophilus influenzae typu b
(A) od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku
(B) od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku
(C) od dovršení 12. roku do dovršení 13. roku 
(D) od dovršení 14. roku do dovršení 15. roku (platí jen pro děti neočkované Tdap v 10 letech)
(E) od dovršení 25. roku do dovršení 26. roku (platí jen pro dospělé očkované Tdap v 10 letech)
(F) od dovršení 11. roku do dovršení 12. roku
Žlutě – povinné pravidelné očkování dle vyhlášky č. 65/2009
Fialově – dobrovolné pojišťovnou hrazené očkování dle zákona č.362/2009 Sb.
Vydáno / Aktualizováno: 02.11.2009
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit