Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Paralen a ochrana po očkování

Po dobu několika desetiletí se používaly přípravky jako paracetamol, ibuprofen apod. (tj. nesteroidní antirevmatika) ke zmírnění nežádoucích účinků po očkování. Původní práce, provedené v 80. letech minulého století, nezjistily žádný jejich vliv na tvorbu postvakcinační imunity (1,2).
S příchodem nových vakcíny, zejména konjugovaných nebo acelulárních se již v roce 2006 zjistila interference této profylaxe s tvorbou protilátek po očkování francouzských dětí šestivalentní vakcínou (Infanrix Hexa). Možná mimo jiné i proto ve Francii, že zde se poměrně často využívá této profylaxe k očkování dětí, tj. ibuprofen nebo paracetamol se podávají zpravidla před očkováním tak, aby se snížilo riziko vysokých teplot po očkování.
Aktuálně byla publikovaná práce potvrzující tuto skutečnost (3). Pravděpodobně dochází jen k dílčímu negativnímu ovlivnění tvorby postvakcinačních protilátek specifických vůči záškrtu, tetanu a pertaktinu, aniž by se snížila sérokonverze či séroprotekce. Ovšem profylakticky podaný paracetamol může dokonce postvakcinační imunitu podpořit, neboť primovakcinací se hladiny protilátek specifických vůči všem sérotypům polioviru zvýšily.
Pravděpodobně významněji je touto profylaxí ovlivněna postvakcinační imunita specifická vůči polysacharidům či oligosacharidům konjugovaných na proteinovém nosiči. Téměř o 20 % méně primovakcinovaných dětí nemusí mít séroprotektivní hladiny anti-PRP protilátek specifických vůči Hib (tj. nad 1 µg/ml) a geometrické průměry titrů se jim snížily zhruba o polovinu. Nejcitlivějším pneumokokovým sérotypem konjugovaného polysacharidu se stal 6B, tj. sérokonverze po primovakcinaci malých dětí byla nižší o 10 % (Synflorix) nebo 25 % (Prevenar). Imunitu indukovanou očkováním vakcínou Synflorix častěji ovlivňují přítomné nesteroidní antiflogistika než vakcínou Prevenar, neboť kromě sérotypu 6B se významně snižuje sérokonverze specifická i vůči 18C a 19F. Geometrické průměry titrů postvakcinačních protilátek specifických vůči pneumokokům se v důsledku antipyretické profylaxe průměrně snižují o 40 % bez ohledu na sérotyp a použitou vakcínu.
Vzhledem k tomu, že tento jev se v minulosti nepozoroval a aktuálně se prokázal zejména po očkování konjugovanými nebo vícevalentními vakcínami, nelze se domnívat, že by nesteroidní antirevmatika měly působit imunosupresivně. Navíc ovlivňují postvakcinační imunitu jen tehdy, jsou-li podány před očkováním nebo brzy po něm. Pravděpodobným vysvětlením bude epitopová interference specifických antigenů s přítomnými nesteroidními antirevmatiky, kterou mohou strukturálně a/nebo konformačně zastínit prezentaci vakcinačních antigenů, což ve svém důsledku lze interpretovat jako snížení koncentrace odpovídající antigenu. Tak jak některým antigenům tato antirevmatika ubírají tak jiným naopak přidávají (zvýšená tvorba protilátek specifických vůči poliu).
Pozdější podávání paracetamolu postvakcinační imunitu neovlivnilo. Jev je silnější u malých dětí a zdá se, že s věkem ustupuje. Přesto je určitě na místě používat paracetamol nebo ibuprofen jen v případě objevení vysoké teploty nebo horečky a vyvarovat se jejich profylaktického používání.
Otázkou zůstává, zda podobný jev je obecný a zda ho lze pozorovat i v případě antialergické profylaxe antihistaminiky.

Literatura:
Další informace najdete v prémiovém obsahu

  1. Uhari M, Hietala J, Viljanen MK. Effect of prophylactic acetaminophen administration on reaction to DTP vaccination. Acta Paediatr Scand 77: 747-51,1988.
  2. Long SS, Deforest A, Smith DG, Lazaro C, Wassilak GF. Longitudinal study of adverse reactions following diphtheria-tetanus-pertussis vaccine in infancy. Pediatrics 85: 294-302,1990.
  3. Prymula R, Siegrist CA, Chlibek R, Zemlickova H, Vackova M, Smetana J, Lommel P, Kaliskova E, Borys D, Schuerman L.Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials.Lancet. 374(9698):1339-50,2009.
Vydáno / Aktualizováno: 02.11.2009
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit