Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Antimalarika v těhotenství

Malárie je vážnějším onemocněním v těhotenství, a představuje riziko nejen pro matku ale i pro plod. Proto by těhotné ženy měly být před cestou do malarických oblastí varovány. Bohužel je jen málo informací o užívání meflochinu (Lariam®) během těhotenství. Dostupné studijní údaje týkající se profylaktického použití meflochinu v těhotenství nepotvrzují žádné zvýšené riziko. Vysledky čtyř studií [1, 2, 3, 4] naznačují, že užívání meflochinu jako prevence malárie v těhotenství nezvyšuje riziko nežádoucích účinků pro vývoj plodu ve srovnáni s ostatními antimalarikami či vzhledem k obecné těhotné populaci - jedna z prospektivních studií [3] provedena u žen, kterým byl v prvním trimestru podáván meflochin, a studie pasivního sledováni žen [4], které užívaly meflochin méně než 2 měsíce před otěhotněním nebo v prvním trimestru. Mimo to se studijně sledovaly těhotné ženy v armádě, užívající toto antimalarikum, u nichž se s vyšší četností objevoval spontánní potrat, ovšem vysvětlení nebylo jednoduše interpretovatelné ve vztahu s uvedeným antimalarikem [5]. I když dílčí výsledky thajské studie prokázaly zvýšenou úmrtnost novorozenců matek, užívajících meflochin v těhotenství [6], tento výsledek další studie v Malawi [7], Nigérii [9] a Thajsku [8] vyvrátily, tj. zvýšené riziko smrtnosti novorozenců se neobjevilo. Studie na zvířatech zjistily, že meflochin může mít teratogenní účinek u potkanů a myší, ovsem jen tehdy, je-li dávka extrémně vysoká, tj. vyšší než 100 mg/kg. Profylaktické lidské dávky obsahují přibližně 5 mg/kg, které teratogenity nedosahují. Přesto výrobci informují, že vzhledem k nedostatečným klinickým údajům se meflochin v těhotenství nedoporučuje. Zahraniční odborné společnosti doporučují užívat meflochin jen tehdy, je-li riziko malárie pro těhotnou vyšší než teoretické riziko nežádoucích účinků profylaxe. V žádném případě náhodné užívání meflochinu méně než 2 měsíce před otěhotněním nebo v prvním trimestru těhotenství není důvodem pro ukončení těhotenství. Světová zdravotnická organizace dokonce doporučuje používání profylaxe během 2. a 3. trimestru [11]. Americká CDC argumentuje, že není žádný jednoznačný důkaz o možném riziku spontánních potratů nebo vzniku malformací novorozence, užívá-li se meflochin během prvního trimestru těhotenství [12].

Závěr:

  • těhotné ženy by neměly cestovat do antimalarických oblastí, není-li to nezbytně nutné,
  • užívání doxycyklinu v těhotenství, jako antimalarikum, se považuje za nevhodné,
  • klinické údaje o užívání Malarone (atovachon/proguanil) v těhotenství jsou dosud nedostatečné,
  • chlorochin s proguanilem se povazuje v těhotenství za bezpečné antimalarikum, bohužel jeho účinnost bývá v mnoha oblastech sporadická díky známé parazitární rezistenci ,
  • z důvodu nedostatečných dat se obecně doporučuje užívat antikoncepci ještě 3 měsíce po ukončeném užívání mechlochinu [10]; v případě náhodného užívání, pak není důvod pro ukončení těhotenství; řada expertních názorů se shoduje, že lze doporučit meflochin ženám ve 2. nebo 3. trimestru; v prvním trimestru lze meflochin podat pouze individuálně, po zvážení všech zdravotních rizik a okolností.

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 30.08.2010
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit