Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Novinky v HPV očkování

Relativně mladé HPV očkování dobývá celý svět. Také u nás se nechává očkovat relativně mnoho žen a dívek a to v podmínkách výhradně doporučeného očkování s maximálně dílčím, časově variabilním příspěvkem zdravotních pojišťoven.
Od podzimu letošního roku došlo k aktualizaci SPC - "souhrnu vlastností přípravků" obou vakcín - Cervarix (19.10.2010) i Silgard (14.9.2010) - dosud obě nová SPC nejsou k dispozici v českém jazyce.

V současné době již oba výrobci indikují své vakcíny k prevenci premaligních lézí a cervikálního karcinomu v příčinné souvislosti s jistým nebo určitým onkogenním typem HPV, bez specifikace vakcinačních nebo nevakcinačních HPV genotypů. Navíc vakcína Silgard je indikována i k prevenci bradavic zevních genitálů specifických HPV genotypů.
Nově je indikace vakcíny Silgard omezena jen spodním limitem věku 9 let. Naopak věkový limit indikace vakcíny Cervarix není uveden. Lze se tedy domnívat, že zůstává vymezen věkovou skupinou, u níž byla ověřena sérologická a/nebo protektivní účinnost, tj. 10-25 let.

Vakcínou Silgard lze očkovat bez omezení i ženy středního věku či starší. I když u nich může být efektivnost tohoto očkování o něco nižší než u mladších, v žádném případě není očkování zbytečné a ochrání téměř 85 % vnímavých žen před onemocněním způsobeným HPV16 a/nebo HPV18. V obecné populaci, bez ohledu na předešlou expozici, ochrání téměř polovinu očkovaných vůči onemocněním vyvolaným některým z HPV 6, 11, 16 a 18.

Specifikaci, vůči kterým HPV genotypově specifickým onemocněním obě očkování chrání se lze dovědět až v bodě 4.4 "Zvláštní upozornění a opatření pro použití", kde oba výrobci obdobnou formulací ujišťují o ochraně vůči onemocněním vyvolaným vakcinačními HPV genotypy (tj. Cervarix: HPV16 a 18; Silgard: HPV 6,11, 16 a 18). Kromě toho oba uvádí, že může očkování jednou i druhou vakcínou chránit také vůči onemocněním způsobeným nevakcinačními HPV genotypy, ovšem jen v určitém nebo omezeném rozsahu.
Jaký rozsah zkřížené ochrany lze očekávat rozvádí informace v kapitole 5.1 "Farmakodynamické vlastnosti". Zde vzniká pro uživatele určitá komplikace dešifrace podaných informací. I když účinnost očkování byla stanovena v rozsáhlých klinických studiích s oběma vakcínami, zdánlivě jednoduché porovnání uvedených účinnostních hodnot může uživatele SPC vést k mylné představě, že vakcína Cervarix chrání více. Zde musí být uživatel velmi pozorný a dočíst informace i pod čarou, kde výrobce vakcíny Cervarix uvádí, že většina účinnostních dat nebyla statisticky významná. V překladu to znamená, že ve skupině neočkované i očkované vakcínou Cervarix byl výskyt CIN2/3 stejný bez rozdílu. Výjimkou je pouze účinnost vůči CIN 2/3 genotypu 31.

Provede-li se další statistická analýza těchto dat a porovnají-li se dosažené výsledky po očkování jednou i druhou vakcínou, lze jen konstatovat, že není rozdíl mezi zkříženou ochranou indukovanou oběma vakcínami (tabulka). Znamená to, že např. hodnoty 100% (Cervarix) a 0,0% (Silgard) pro HPV45 jsou naprosto stejné. Paradoxně tak statistika interpretuje oba výsledky jako rovnocenné, tj. očkování vakcínou Silgard nebo Cervarix může ochránit 100 % žen stejně jako žádnou ženu, jinak řečeno studijní výsledek stanovení účinnosti nemusí být opakovatelný (opakovatelnost je jen náhodná).
Pouze v jednom případě (HPV31) byla zjištěna statisticky významná odlišnost ve prospěch očkování vakcínou Cervarix. Příčinou není jev závislý na volbě vakcíny, ale na různorodosti studijního souboru. To dokladuje výjimečně nízká incidence CIN2/3 (nevakcinačních genotypů) v neočkované skupině ve studii Cervarix (pouze 105 případů; HPV 31,33,35,52,58,39,45,59) vzhledem k neočkované skupině ve studii Silgard (240 případů). Důvodem byla vybraná populace dokonale naivních dívek vůči nevakcinačním vysoce rizikovým HPV genotypům (minimálně 65% dívek a žen bylo naivních), ve studii Cervarix. Naopak ve studii Silgard byla tato populace neznámá, minimálně o 43 % zatíženější předešlou expozicí nevakcinačními HPV genotypy vzhledem k souboru žen a dívek ve studii Cervarix. Z tohoto důvodu lze považovat data o zkřížené ochraně uvedené v SPC Silgard jako reálnější a očekávatelnější v praxi. Naopak výsledky uvedené u vakcíny Cervarix naznačují lepší dopad očkování vakcínou Cervarix i Silgard ve skupině dětí dokonale naivních vůči HPV.

Analýza zkřížené postvakcinační ochrany vůči CIN 2/3 pěti dalších častých HPV genotypů
Genotyp
Cervarix
Silgard
Fisherův exaktní test
HPV 31
92,0%
55,6%
0,0182 (rozdíl významný)
HPV 33
51,9%
19,1%
0,2945 (rozdíl nevýznamný) 
HPV 35
83,3%
13,0%
0,2027 (rozdíl nevýznamný)
HPV 45
100%
0,0%
0,1134 (rozdíl nevýznamný)
HPV 52
14,3%
14,7%
1,0000 (rozdíl nevýznamný)
HPV 58
64,5%
31,5%
0,3083 (rozdíl nevýznamný)

Důkazem je sérologické srovnání množství protilátek vzniklých po očkování vakcínou Silgard i Cervarix - prováděné výrobcem GSK - které jsou afinní k HPV31 a HPV45 (viz grafy).

obr1 (Snímek obrazovky 2016-08-24 v 14.13.33.png) [#51]

obr2 (Snímek obrazovky 2016-08-24 v 14.13.42.png) [#52]

Poslední významnou změnou je příznivá informace týkající se schématu očkování vakcínou Cervarix, neboť ho lze mírně zrychlit nebo dokonce prodloužit (viz tabulka).

Interval mezi dvěma po sobě jdoucími dávkami
Minimální interval
Maximální interval*
Silgard
1–2
1 měsíc
9 měsíců**
2–3
3 měsíce
11 měsíců**
Cervarix
1–2
1 měsíc
2,5 měsíce
2–3
4 měsíců
11 měsíců
*) Maximální interval je třeba interpretovat jako období mezi dvěma dávkami, kdy existuje určitá (někdy omezená) ochrana očkované osoby, a není-li překročen, pak není nutné očkování opakovat od počátku, případně opakovat poslední dávku.
**) Všechny tři dávky by měly být podány v rozmezí jednoho roku.Vydáno / Aktualizováno: 08.11.2010
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit