Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Pravidelné dětské očkování ve schématu konvečním, zrychleném nebo zkráceném

Dětské pravidelné očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B se v průmyslově vyspělých státech provádí zpravidla ve schématech 3+1 nebo případně 2+1, tj. podávají se tři nebo dvě základní dávky v intervalu 1-2 měsíců a poslední dávka nejdříve o 6 měsíců později, obvykle do konce druhého věku života.
Původně se v klinických hodnoceních nejčastěji očkovalo ve schématu 2-4-6 měsíců (tzn. schéma 3+1), neboť z mnohaleté zkušenosti vyplývalo, že je třeba nechat specifickou imunitu rozvinout alespoň při dvouměsíčním intervalu - konvenční schéma. Z epidemiologických důvodů však praxe vedla k provádění očkování v rychlejším sledu podávání základních dávek, tj. 2-3-4 měsíce nebo 3-4-5 měsíců, případně 4-5-6 měsíců - tj. tzv. zkrácené schéma. Sérologické studie imunogenity tohoto očkování naznačilo možnost využití tzv. zrychleného schématu, tj. podání pouze 2 dávek ve věku 3-5 měsíců - označované jako skandinávské schéma (poprvé aplikované ve Skandinávských zemích - Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko - později v Itálii a San Marinu), neboť relativně pozdější a časově prodloužené očkování poskytuje srovnatelné výsledky sérokonverze i hladin protilátek. Navíc toto schéma je ekonomičtější a praktičtější. Přesto ne všechny státy zrychlené (skandinávské) schéma akceptují. Kromě toho některé státy ho modifikovaly, např. Slovensko toto očkování využívá již po dosažení věku 2 měsíců (tj. schéma 2-4 měsíce), Lucembursko navíc v rychlém sledu podání dávek, tj. 2-3 měsíce nebo Velká Británie a Irsko, které aplikují schéma 2-3-4 měsíce bez podávání booster dávky.
Všechna uvedená očkování se v pozdějším věku provádí podáním pouze 3 dávek (ve schématu 2+1), což opravňuje dětské očkování ve zrychleném nebo skandinávském schématu. Má-li být však očkování zahájeno v příliš časném věku (tj. u dětí mladších 3 měsíců), pak první dávka se považuje za zpravidla promarněnou, neboť se rozvoji imunity podílí jen sporadicky. Proto toto schéma není vhodné u dětí mladších 3 měsíců.

METODA
Pro zhodnocení zrychleného a zkráceného schématu dětského očkování byly použity publikace, které hodnotily imunogenitu očkování pentavalentní nebo hexavalentní vakcínou u dětí mladších 6 měsíců očkovaných ve schématu 3-5 měsíců, 2-3-4 měsíce a 2-4-6 měsíců. Srovnání schémat bylo zakončeno výsledky po booster očkování provedeného ne dříve než o 6 měsíců později, nejpozději však do 23. měsíce věku.
Protože sérologické metody stanovení specifických protilátek nebyly ve všech publikacích stejné, nebylo možné provádět statistické vyhodnocení rozdílů geometrických průměrů titrů těchto protilátek. Odhad statistické významnosti se provedl pouze na základě minimálních a maximálních hodnot publikovaných výsledků.
Sérokonverze byla vypočtena s použití obvyklých hodnot sérokonverzních limitů (viz tabulka). V některých publikovaných pracích autoři používali i odlišné limity, např. 4násobný nárůst protilátek nebo mnohem vyšší hodnoty, proto se tyto situace vyhodnotily odděleně.

Přehled sérokonverzních limitů
Antigen
Tetanus
Difterie
Pertuse
Hib
Polio
HBV
Sérokonverzní limit
0,1 IU/ml
0,1 IU/ml
5 EU/ml
0,15 µg/ml 
(1,0 µg/ml)
Titr 8
10 mIU/ml

 

Přehled publikací v závislosti na schématu očkování
Schéma očkování
Odkaz publikace
2-4-6 měsíců
1-11
2-3-4 měsíce
11-15
3-5 měsíců
11, 16, 17

VÝSLEDKY

Další informace najdete v prémiovém obsahu

 

DISKUZE a ZÁVĚR

Zrychlené schéma očkování 3-5 měsíců
Primovakcinace ve zrychleném (skandinávském) schématu 3-5 měsíců poskytuje vyšší než 94% sérokonverzi vůči všem sledovaným vakcinačním antigenům, srovnatelnou s konvečním schématem. Nejnižší byla pozorována vůči Hib a HBV. Podání booster dávky vede k dosažení minimálně 98% sérokonverze vůči všem antigenům. Omezením tohoto očkování je hyperimunní odpověď vůči Hib (tj. minimálně 1,0 ?g/ml), která po booster dávce se objevuje u maximálně 96 % očkovaných dětí, zatímco konvenční či zkrácené schéma vede k vyšší než 98% sérokonverzi. Důvodem je pravděpodobně charakter konjugovaného polysacharidového antigenu citlivější na zralost imunitního systému...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Zkrácené schéma očkování 2-3-4 měsíce
Primovakcinace provedené ve zkráceném schématu očkování poskytuje maximálně 95% sérokonverzi vůči záškrtu, tetanu nebo dětské přenosné obrně (zejména sérotyp 1 a 2). Vůči ostatním antigenům je výsledná sérokonverze srovnatelné s konvenčním schématem. Booster dávka zvýší sérokonverzi na více než 99 % s výjimkou sérokonverze specifické vůči HBV, která je průměrně 97,6 %...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Konvenční schéma očkování 2-4-6 měsíců
Toto schéma očkování poskytuje minimálně 95% sérokonverzi po primovakcinaci a 98% sérokonverzi po booster očkování. Zajistí indukci vysokých hladin protilátek jak po primovakcinaci tak booster očkování. I když první dávka vakcíny podaná v raném věku (2 měsíců) vyvolá ochranu jen u nízkého procenta novorozenců a z hlediska celého očkování je zanedbatelná (srovnání se schématem 2+1), určitě se podílí na lepší hyperimunní odpovědi zejména vůči Hib. Navíc prodloužené intervaly (tj. 2měsíční) umožňují rozvoj vyšších hladin specifických protilátek (primovakcinace) i bohaté imunologické paměti (booster očkování)...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 10.01.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit