Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Jaká je ochrana po očkování proti příušnicím?

Po několikaleté pauze se na podzim minulého roku znovu objevila regionální zvýšená aktivita příušnic na severu Čech. Aktuálně je situace řešena mimořádným očkováním. Oficiálním odůvodněním bylo sdělení hlavního hygienika, že používaná vakcína (Trivivac, Mopavac nebo Pavivac) se ukázala jako nedostatečně účinná. Což tedy vedlo k aktuálnímu použití jiné komerční vakcíny.

Je však tento důvod opodstatněný? Odpověď na to přináší poslední publikované výsledky z Kanady.

Zvýšená aktivita příušnic v Kanadě znovu potvrdila omezenou ochranu vyvolanou očkováním proti příušnicím.
V září 2009 až červnu 2010 se objevil zvýšený výskyt příušnic v Ontariu. Díky informačnímu systému o očkování bylo možné zjistit jeho protektivní účinnost. Ze 134 potvrzených případů příušnic mělo záznam o očkování jen 114 osob. Z nich bylo jednou dávkou očkováno 63 (tj. 55,3%) a 32 (28,1%) 2 dávkami. Z toho bylo možné zjistit protektivní ochranu jednodávkového očkování proti příušnicím v rozsahu 49,2% až 81,6% zatímco dvoudávkového v rozsahu 66,3% až 88%.
Nejčastěji se příušnicemi nakazily osoby neúplně očkované v letech 1980-1994, zejména pak chlapci v letech 1985-1991. Riziku nákazy přispíval také životní styl této věkové skupiny. Mimoto autoři této analýzy předpokládali, že sportovní aktivita, jako jsou hokejové zápasy, mohou přispívat k šíření příušnicového viru, neboť dochází k častějšímu kontaktu.

Konfrontací těchto závěrů s výsledky analýzy dat při zvýšené aktivitě příušnic v České republice z let 2005-2007 potvrzují neobvykle dokonalou shodu. Nejvyšší protektivní účinnost (86,5-93,6%) byla dosažena u českých dětí ve věkové skupině 1-9 let, tj. do 7 let po kompletním očkování výhradně ve dvoudávkovém schématu. S časem účinnost klesala a dosahovala 75,8-87,2%, 8-17 letech po kompletním očkování. Průměrná protektivní účinnost v celé plošně očkované věkové skupině 1-19 let byla 84,9%±6,2% při 95% limitu spolehlivosti 79,8% - 89,9%.
Také výsledky protektivní účinnosti tohoto očkování publikované z Velké Británii potvrzují sice vysokou ochranu, přesto ale limitovanou, tj. účinnost vyšší než 85% do 6-7 letech po podání druhé dávky příušnicové vakcíny (2).

Je tedy evidentní, že české příušnicové vakcíny nejsou o nic horší než ty zahraniční a není tedy důvod je nahrazovat. Naopak je třeba situaci předcházet systémovým řešením, jako je např. správně načasovaným zavedením třetí dávky tohoto očkování.

Zdroj:
Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 23.05.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit