Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Aktuální dotazy k HPV očkování

V poslední době přišlo neobvykle velký počet dotazů k HPV očkování. Protože se dotazy tématicky soustřeďovaly do několika okruhů, vznikl teno článek, který by měl případně napomoci i ostatním čtenářům. Důvodem mohou být podpůrné akce zdravotních pojišťoven, tj. 3. dávka zdarma.

V televizní reklamě se objevila vakcína Cervarix, kde bylo napsáno, že chrání vůči 5 nejčastějším onkologickým HPV. V příbalové informaci však tato informace schází.
Pravděpodobně se jedná o špatnou informaci v televizní reklamě. Ani jednomu z výrobci se nepodařilo prokázat spolehlivou ochranu vůči ostatním HPV virům, proto oba uvádějí v příbalové informaci či případně SPC (souhrn údajů o přípravku), že vakcína chrání vůči těm virům, jejichž složky obsahuje, a může ale nemusí chránit i vůči ostatním, které neobsahuje. Znamená to, že vakcína Silgard chrání vůči HPV 6/11/16/18, zatímco vakcína Cervarix vůči HPV16/18.
Povinnosti každého výrobce vakcín je důsledně šířit jen takové informace, které byly prokázány v rámci studií, a které uznal jako věrohodné registrační úřad. Proto informace ohledně ochrany vůči 5 typům HPV je mimo rámec registračního výměru a stává se tedy zavádějící. Zda jde o úmysl či nedopatření zadavatele reklamy by měla prověřit kontrolní instituce.

Proč je nyní vakcína Cervarix levnější než vakcína Silgard?
Každý výrobce má právo si stanovit cenu svého přípravku. Zdá se tedy, že výrobce vakcíny Cervarix vyhodnotil tento přípravek za méně prospěšný pro očkování, než je vakcína Silgard, a proto cenu vakcíny snížil. Tento postup je možný a není neobvyklý. Zda cenové zvýhodnění kompenzuje nižší ochranný potenciál očkování vakcínou Cervarix než Silgard zůstává jen na rozhodnutí jednotlivce, který se chce nechat očkovat.

Je vůbec možné, že by ochrana po očkování vakcínou Silgard nebyla a že by bylo třeba přeočkovat vakcínou Cervarix?
Klinické studie obou vakcín prokázaly vysoce spolehlivou ochranu vůči závažným onemocněním, které vyvolávají ty typy HPV, jejichž složky jsou v obou vakcínách zastoupeny, tj. Silgard HPV6/11/16/18 a Cervarix HPV16/18. Bohužel je pravda, že v rámci propagačních přednášek výrobce vakcíny Cervarix zaznělo od některých akademiků naléhavé doporučení přeočkovávat v minulosti očkovaných vakcínou Silgard. Tento postup je naprosto v rozporu s celosvětovým doporučením obou výrobců i odborných společností. Nebyla prokázána zmíněná potřeba. Očkovaní vakcínou Silgard jsou spolehlivě chráněni a podle dosavadních aktuálních poznatků nevyžadují žádné další očkování jednou či druhou komerční vakcínou. Zdá se tedy, že jde jen o soukromý názor některých českých akademiků, kteří by měli zvážit jeho formu šíření. Mají-li skutečné poznatky tohoto typu, pak je třeba je předložit registračnímu úřadu, nikoli je šířit mezi odbornou veřejností s dopadem na lajckou.
Uvedený postup totiž naznačuje, že nejde o nové poznatky, ale jen o konkurenční boj umocněný nepravdami, polopravdami či dokonce lžemi, neboť relevantní údaje k tomuto tvrzení schází.

Vydáno / Aktualizováno: 06.06.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit