Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Nežádoucí účinky po očkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv v poslední době dbá na hlášení nežádoucích účinků po podání léčivých přípravků, tedy i vakcín. Ve svém Informačním zpravodaji (2/2011, ročník 4) uveřejnil přehled nežádoucích účinků po očkování za rok 2010, včetně přehledného postupu, které nežádoucí účinky sledovat a hlásit.

Cílem hlášení nežádoucích účinků není poškodit výrobce vakcíny, ale zkvalitnit a případně vymezit podmínky podání vakcíny. Je tedy více než důležité hlásit jakékoli závažné či neočekávatelné nežádoucí účinky. K tomu pomáhá přehled závažných nežádoucích účinků uvedených v tabulce. Všechna hlášení se spojují v databázi, která není jen lokální, ale celoevropská. Díky tomu lze kvalitně dokumentovat kontinuální bezpečnost očkování a v případě potřeby podmínky očkování upravit nebo dokonce dané očkování vyřadit.

Přehled nežádoucích účinků po očkování, které podléhají hlášení

Typ reakce Charakteristika Doplnění mimo rámec SÚKlu
Lokální reakce Zarudnutí a/nebo otok v místě podání
Zarudnutí/otok k nejbližšímu kloubu
Zarudnutí/otok přesahující 10 cm v průměru (78 cm2) 
Bolest, zarudnutí a otok trvající více než 3 dny 
Reakce vyžadující hospitalizaci 
Mezi tyto reakce by patřily rovněž subkutánní uzlíky, které mohou přetrvávat až několik měsíců a které se obnovují po každém dalším očkování vakcínou obsahující minerální nosič.
Absces v místě podání Fluktuující nebo spontánně perforující ložisko v místě aplikace  
Lymfadenitida (včetně supurativní lymfadenitidy) Zvětšení lymfatických uzlin (více než 10 mm po primovakcinaci a 20 mm po revakcinaci)  
Horečka Teplota vyšší než 38,5°C trvající více než dva dny nebo provázená dalšími příznaky.  
Alergická reakce Kožní projevy (kopřivka, ekzém)Dušnost Otok obličeje nebo generalizovaný otok   
Anafylaktoidní reakce Objevení do 2 hodin po vakcinaci Dušnost způsobená bronchspazmemLaryngospasmus/laryngeální edém Kožní projevy (kopřivka, ekzém) Otok obličeje nebo generalizovaný otok   
Anafylaktický šok Objevení okamžitě (nejdéle do půl hodiny) po vakcinaci  
Postvakcinační exantém MMR – celotělový s/bez teploty 7 dní po očkováníVaricella – 2-26 dní po očkování  U některých jedinců se může objevit později, proto by sledování mělo být do 30 dní po očkování.
Artalgie Kloubní bolest trvající souvisle nebo s přestávkami více než 10 dní  
Neutišitelný pláč Trvající nejméně 3 hodiny doprovázený křikem ve vysokých polohách U starších očkovanců může být tato reakce v podobě synkopy.
Křeče FebrilníAfebrilní   
Hypotonicko-hyporeaktivní episoda Náhle vzniklá bledost, pokles nebo vymizení reakcí, snížený svalový tonus (do 24 hodin po očkování).  
Syndrom Guillain-Barré Akutně vzniklá rychle progredující, ascendentní symetrické paralýza, bez teploty při vzniku paralýzy a se ztrátou čití, vzniklá do 30 dnů po podání vakcíny Výskyt této reakce se považuje ve vysoce pravděpodobné souvislosti s očkováním, objeví-li se do 6 týdnů po očkování (nikoli 30 dní). 
Encefalopatie Alespoň 2 z následujících příznaků:Křeče Závažná alterace vědomí trvající jeden a více dní Zřetelné změny chování trvající jeden a více dní Příznaky edému mozku Časově související vzniklé do 48 hodin po očkování DTP nebo 7-12 dní po MMR  Časová souvislost by měla být hodnocena až 30 dní po očkování.
Encefalitida, encefalomyelitida Dtto příznaky encefalopatie Časově související jsou vzniklé 1-4 týdny po očkování.  
Apnoe Apnoe se může objevit u velmi předčasně narozených dětí  
Trombocytopenie, trombocytopenická purpura 15-32 dní po očkování MMR vakcínou  


Základní časový souhrn výskytu nežádoucích účinků po očkování

Doba po očkování Nežádoucí účinek Poznámka mimo rámec SÚKlu*
Do 24 hodin po očkování Anafylaxe
Anafylaktoidní reakce
Perzistentní (déle než 3h trvající) pláč 
Hypotonicko-hyporesponzivní episoda 
Výskyt časných závažných reakcí by měl sledován až 48 hodin po očkování, vzácně se totiž mohou některé reakce dostavit až druhý den po očkování. Anafylaktoidní reakce (hypersenzitivita 2. nebo 3. stupně) se může objevit i několik málo dní po očkování. 
Do 5 dnů po očkování Závažné lokální reakce
Horečka s/bez dalších příznaků 
Absces v místě podání 
Ojediněle se mohou tyto reakce dostavit i později, proto by sledování mělo být prodlouženo až 10 dní po očkování
Do 15 dní po očkování Křeče, včetně febrilních (6–12 dní po MMR; 0–2dny po DTP)
Encefalopatie 
U některých jedinců se může dostavit i později, proto by sledování mělo být až 30 dní po očkování.
Do 3 měsíců po očkování TrombocytopenieNeuritis   
1–12 měsíců po BCG vakcíně Lymfadenitis
Disseminovaná BCG infekce
Osteomyelitis 
 
Bez časového omezení Každé úmrtí, hospitalizace, závažné nebo neobvyklé NÚ v časové souvislosti s očkováním Mezi neobvyklé reakce lze zahrnout zejména autoimunitní onemocnění (nejdříve 1 měsíc po očkování); nebo orgánové selhání s nevysvětlitelnou příčinou (do 12 měsíců po očkování)
*) Doplněno na základě studijního pozorování a publikovaných dat.
Vydáno / Aktualizováno: 20.06.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit