Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Kompenzované riziko očkování vakcínou Rotarix

Monovalentní rotavirová vakcíny Rotarix (GSK) zvyšuje krátkodobé riziko vzniku gastrointestinální abnormality (tzv. intususcepce) u očkovaných dětí. Na základě výsledků nové studie se totiž potvrdila incidence 1 případu této abnormality na 51.000 - 68.000 podaných dávek vakcíny Rotarix. Přesto autoři článku podtrhují větší přínos této vakcíny než je její případné riziko.

Zvýšené riziko intususcepce po očkování proti rotavirovým nákazám se objevilo již u původního komerčního očkování vakcínou Rotashield, která byla právě z tohoto důvodu z trhu stažena. Po jejím zavedení se incidence intususcepce objevovala u jednoho dítěte na 10.000 očkovanců.

Od března 2006 byla monovalentní vakcína Rotarix zavedena do národního imunizačního programu Brazílie a zhruba o rok později také Mexika. Relativně časně po zavedení tohoto očkování byly hlášeny nežádoucí účinky - intususcepce, což vedlo CDC k ověření bezpečnosti vakcíny Rotarix.

Do bezpečnostní studie bylo zařazeno zhruba 1.000 mexických dětí a 1.600 brazilských dětí. U mexických dětí bylo pozorované minimálně 5násobně zvýšené riziko intususcepce 1-7 dní po podání první dávky vakcíny Rotarix (poměr rizik se stanovil z případů a kontrol na 5,8 při 95% limitu spolehlivosti 2,6-13,0).
Naopak u brazilských dětí se významné zvýšení rizika po podání první dávky nezjistilo. I když malé, tj. jen 2násobné, přesto však statisticky významné zvýšení rizika se pozorovalo po podání druhé dávky vakcíny Rotarix, opět mezi 1-7 dny po očkování.

Autoři práce poukázali na to, že během prvního týdne po očkování dochází k vrcholu replikace vakcinačního viru ve střevech, což může vést k lokální zánětlivé odpovědi v lymfatických tkáních ve shodě s patogenezí intususcepce.
Jejich pozorování potvrdilo maximálně 96 hospitalizací a 5 úmrtí z důvodu intususcepce v obou dvou zemích dohromady. Ve srovnání s prospěchem tohoto očkování, které v obou zemích zachrání 80.000 dětí před hospitalizací a 1.300 dětí před úmrtím z důvodu rotavirové infekce, bylo riziko mnohonásobně vykompenzované prospěchem očkování.

Zdroj
Megan Brooks, Rotavirus Vaccine Tied to Short-Term Risk for Intussusception, N Engl J Med. 2011;364:2283-2292.

Vydáno / Aktualizováno: 27.06.2011
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit