Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování dospělých s vakcínou Prevenar 13

Na konci minulého roku byla rozšířena indikace konjugované vakcíny proti pneumokokovým nákazám Prevenar 13 také pro dospělé starší 50 let na základě klinických dat předložených jejím výrobcem (Pfizer).

K průkazu dostatečné účinnosti byly sice předloženy pouze výsledky imunogenity tohoto očkování, které ale potvrdily minimálně stejnou (ale častěji lepší) imunitní odpověď po očkování konjugovanou vakcínou než původní polysacharidovou (Pneumo 23). A protože očkování polysacharidovou vakcínou bylo v nespočet klinických či epidemiologických studií prokázáno jako účinné, lze očekávat stejnou nebo dokonce lepší ochranu po očkování konjugovanou vakcínou.

Základem protektivní účinnosti očkování polysacharidovou vakcínou 23PS vůči invazivním pneumokokovým onemocněním (IPO) u dospělých se stala práce Shapiro ED (1991), modifikovaná Jacksonem LS (2008). Je limitovaná, tj. zhruba 61% (95% Cl: 47-72%), podmíněná hlavně věkem očkovance a podle očekávání i délkou doby po očkování (viz tabulka).

Tabulka: Protektivní účinnost 23PS vůči IPO u dospělých podle věku a délky doby

Věk Ochrana (95% Cl) v závislosti na délce postvakcinační doby
<3 roky
3-5 let
>5 let
<55 let
93% (82-97%)
89% (64-96%)
85% (62-94%)
55-64 let
88% (70-95%)
82% (57-93%)
75% (38-90%)
65-74 let
80% (51-92%)
71% (30-88%)
58% (-2-83%)
75-84 let
67% (20-87%)
53% (-15-81%)
32% (-67-72%)
85+ let
46% (-31-78%)
22 (-90-68%)
13 (-174-54%)

Konjugovaná vakcína významně přispívá k odpovědi po očkování, což je jejím příslibem vyšší ochrany, ovšem hlavní význam tohoto očkování se soustřeďuje do kvalitativně odlišné získané imunity. Dominantními podtřídy protilátek indukovaných konjugovanou vakcínou jsou IgG1 a IgG3, zatímco polysacharidovou IgG2. Právě podtřídy 1 a 3 se zapojují do komplementové kaskády s mnohem vyšší razancí než IgG2. Kromě toho si umí vytvářet odpovídající paměťové B a T lymfocyty. Tyto kvalitativně odlišné atributy jsou předpokladem pro snížení bacilonosičství také u dospělých, což by se mělo promítnout právě ve vyšší postvakcinační ochraně (tzv. CAP - komunitně získané pneumonie). Na výsledek si ale počkáme ještě asi rok, než se vyhodnotí studijního sledování od roku 2008.

Jak byla imunogenita stanovena a porovnávána?
Množství protilátek se podobně jako u dětí stanovovala ELISA metodou, ovšem bylo zjištěno, že toto určení by nevedlo k jednoznačnému průkazu kvalitní odpovědi. Proto většina výsledků byla konfrontována na základě funkčních protilátek OPA (tj. protilátky s opsonofagocytární aktivitou), které se stanovovaly modifikovanou metodou (mikrokoloniální OPA)...

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Výsledky sérologie

 1. Srovnání postvakcinační odpovědi konjugované vakcíny u dětí a dospělých
  Imunitní odpověď měřená sérotypově specifickými ELISA protilátkami naznačuje jednoznačně vyšší efekt očkování u dospělých a to dokonce i ve srovnání s dětmi očkovanými celkem 4 dávkami (J Diez-Domingo (2009)) nebo starších 2 let jednou dávkou (J Wysocki (2009)). Právě proto se stalo rozhodující stanovení nikoli ELISA protilátek (tedy všech afinních) ale právě OPA protilátek, tzn. funkčních. Ty totiž prokázaly jejich ubývání s věkem, což by odpovídalo očkování právě polysacharidovou vakcínou.

  Porovnání geometrického průměru sérotypově specifických protilátek (min-max) s ohledem na věkovou skupinu

  obr1 (Snímek obrazovky 2016-08-25 v 15.50.31.png) [#82]

 2. Věkově podmíněná odpověď měřená funkčními protilátkami

  Další informace najdete v prémiovém obsahu

 3. Perzistence postvakcinační imunity

  Další informace najdete v prémiovém obsahu

 4. Posilování imunity o jeden rok později
  Jednoznačně se ukázalo, že "přeočkování" jakoukoli pneumokokovou vakcínou o rok později nevede k lepšímu výsledku, než bylo dosaženo po předešlém očkování. Dokonce o něco horší výsledky se ukázaly u jedinců, kteří byli původně očkováni polysacharidovou vakcínou. Nové očkování konjugovanou vakcínou totiž výsledek nezlepšilo u osob ve věku 60-65 let a jen o málo u osob ve věku 70+ let. Naopak očkování polysacharidovou vakcínou po předešlém očkování konjugovanou sice výsledek nezlepšilo, ale alespoň vyrovnalo s odpovědí jako u původně očkovaných polysacharidovou vakcínou. Takže kombinace 13PnC/23PS se stává odůvodněná u těch, kterým je třeba rozšířit o sérotypově novou imunitu obsaženou v polysacharidové vakcíně, na rozdíl od kombinace 23PS/13PnC. Toto rozšířené očkování by se mohlo stát užitečné u osob ve vysoké riziku IPO.

  Posilující očkování konjugovanou vakcínou po předešlém pneumokokovým očkování osob ve věku 60-65 let (1letý interval)
  obr5 (Snímek obrazovky 2016-08-25 v 15.51.29.png) [#79]

  Posilující očkování pneumokokovými vakcínami po předešlém konjugovaném očkování osob ve věku 70+ let (1letý interval)
  obr6 (Snímek obrazovky 2016-08-25 v 15.51.34.png) [#80]

 5. Posilování imunity o minimálně 3 roky později

  Další informace najdete v prémiovém obsahu

 6. Konjugované očkování společně s očkováním proti chřipce

  Další informace najdete v prémiovém obsahu

Bezpečnost očkování

Stejně jako děti také dospělí relativně dobře snáší pneumokokové očkování. Častěji se ale reakce pozorovaly u těch dospělých, kteří byli v minulosti očkováni polysacharidovou vakcínou. Také souběžné očkování s očkováním proti chřipce zvýšilo četnost reakcí zejména bolest hlavy, zimnice, snížená chuť k jídlu, bolest kloubů, případně bolest svalů, ve srovnání s odděleným očkováním.

Tabulka: Nežádoucí účinky po očkování dospělých proti pneumokokovým nákazám konjugovanou vakcínou 

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Odkazy

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 16.01.2012
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit