Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Meningokokové vakcíny

Počátkem května byla rozšířena indikace vakcíny Menveo. Dlouho očekávané očkování dětí starších 2 let bylo evropský registračním úřadem (EMA) přijato a nyní je toto očkování určeno nejen k očkování starších dětí a dospělých, ale rovněž malých dětí starších 2 let. Bohužel zatím schází nové SPC a příbalová informace v českém jazyce, která tuto změnu zahrnuje.

Nově byla v dubnu zaregistrována (v EMA) 4složková vakcína Nimenrix (výrobce GSK) - zatím schází oficiální potvrzení na stránkách EMA. Tato vakcína využívá jako konjugační protein tetanický anatoxin. Modelově vychází z konjugovaných vakcín proti hemofilovým nákazám, které se u nás používaly nebo používají. Dílčí nevýhodou těchto vakcín může být interference s očkováním proti tetanu. Ukazuje se (ostatně opětovně potvrzeno také u vakcíny Nimenrix), že je-li jedinec krátce před tímto očkováním imunizován proti tetanu (alespoň před 1 měsícem), imunitní odpověď na očkování konjugovanou vakcínou s tetanickým anatoxinem se snižuje. Důvodem může být dílčí neutralizace tetanického anatoxinu specifickými protilátkami v relativně bohaté míře, což snižuje ve svém důsledku prezentované množství cílových antigenů proti meningokokovým nákazám. Tomuto jevu lze zabránit očkováním v opačném pořadí, tj. nejdříve např. vakcínou Nimenrix a o 1 měsíc později proti tetanu. Dosud ale schází určení dopadu tohoto negativního jevu na ochranu vůči meningokokovým nákazám (tj. nebylo zatím pozorováno ubývání ochrany po takovém očkování).

Vakcína Nimenrix je určena k očkování dětí starších 1 roku a dospělých osob. Jen pro srovnání vakcína Menactra (4složková vakcína konjugována na difterickém anatoxinu) je v USA určena k očkování osob starších 9 měsíců (v Evropě není registrována) a nově vakcína Menveo je určena k očkování osob starších 2 let.

Sérologická účinnost všech celosvětově dostupných 4složkových meningokokových vakcín (Menactra, Menveo a nově Nimenrix) je srovnatelná. Samozřejmě dílčí odchylky existují, ale jejich význam je marginální, neboť jsou ovlivněny metodou stanovení (králičí nebo lidský komplement ke stanovení baktericidních titrů protilátek patří mezi nestandardizované složky použité metody, volba titrační bakterie apod.). Perzistence protilátek je podmíněná meningokokovou séroskupinou a nejnižší bývá pro séroskupiny A - shoda u všech těchto konjugovaných vakcín.

Posledním obecným rysem očkování všemi konjugovanými vakcínami (pneumokokové nebo meningokokové) je snížená imunitní odpověď u těch jedinců, kteří byli v minulosti očkováni stejnou ovšem polysacharidovou vakcínou. Tento jev se snižuje s rostoucí délkou intervalu mezi oběma očkováními. Dosud nebylo klinicky prokázáno, že by ovlivňoval postvakcinační ochranu takového očkování.

Rozšířená věková indikace meningokokového očkování také pro malé děti je určitě příznivá pro ty, kteří plánují pobyt v oblastech, kde byl prokázán zvýšený výskyt nejen onemocnění některé z vakcinační séroskupiny, ale také příslušných bacilonosičů.

Vydáno / Aktualizováno: 21.05.2012
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit