Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti pandemické chřipce (další poznatky)

Ve Francii byla provedena studie sledující vztah mezi očkováním proti pandemické chřipce (H1N1), v roce 2009, a výskytem narkolepsie u dospělých osob. Toto sledování bylo součástí velkého výzkumu VAESCO (Vaccine Adverse Event Surveillance and Communication), prováděného v 8 evropských zemích. Výsledky francouzské studie případů a kontrol byla aktuálně v září 2012 uveřejněna francouzskou agenturou pro bezpečnost.

Pouze jediné chřipkové vakcíně, Pandemrix (výrobce GSK), která obsahovalo stimulační adjuvans AS03, bylo přiřazeno zvýšené riziko vzniku narkolepsie. ECDC organizace potvrdila tento vztah u finských a švédských dětí a dokonce citlivější analýza našla tento vztah také u dospělých. Přesto by bylo potřeba více údajů a případů, aby bylo možné lépe pochopit tuto souvislost s očkováním proti pandemické chřipce.

Francouzská studie zaznamenala 51 případů narkolepsie u pacientů očkovaných původně proti pandemické chřipce. Z nich bylo 47 očkováno vakcínou Pandemrix a jen 3 vakcínou Panenza (bez jakéhokoli adjuvas); kromě toho jeden případ byl bez identifikace použité vakcíny. Všechny případy byly potvrzeny spánkovými testy a 38 případů zahrnovalo příhody kataplexie (tj. náhlé ztráty svalového napětí).

Během očkovací kampaně ve Francii bylo použito 4,1 miliónů dávek vakcíny Pandemrix a 1,6 miliónů vakcíny Panenza. Většina 28 případů se objevila u osob ve věku 8-15 let, zatímco u starších 16 let bylo hlášeno 22 případů narkolepsie. Příznaky se objevily 2 dny až 15 měsíců po očkování. U 8 osob existovala rodinná dispozice. Na rozdíl od švédských a finských poznatků byl výskyt narkolepsie po očkování vakcínou Pandemrix potvrzen také u dospělých.

Studijní zjištění nedokazuje příčinný vztah, neboť schází zahrnutí dalších faktorů, jako jsou environmentální a genetické vlivy. Nicméně pozorování narkolepsie u dospělých vede k dalším studiím ověřujícím tuto souvislost, neboť existuje až 100 dospělých případů hlášených v evropské databázi od roku 2009.

ZDROJ: CIDRAP New
http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/
swineflu/news/sep2112narcolepsy.html

Vydáno / Aktualizováno: 08.10.2012
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit