Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Bexsero - první "univerzální" vakcína proti meningokokovým nákazám séroskupiny B

V roce 2007 bylo v celé Evropě hlášeno 3.406 případů meningitidy způsobené meningokokem séroskupiny B. Celková incidence v evropských zemích se pohybuje zhruba od 1 do 4 případů na 100.000 obyvatel (ECDC, 2007). Mimo to děti jsou více ohroženy než dospívající, zatímco u dospělé populace je výskyt tohoto onemocnění extrémně vzácný. Vzhledem k závažnosti tohoto onemocnění, které je sice relativně málo četné, bylo očkování proti meningokokovým nákazám séroskupiny B dlouhodobě očekávané. Od loňského podzimu (15.11.2012) je v Evropě registrována první "univerzální" vakcína, Bexsero.
První informace můžete najít ZDE.

Složení vakcíny
Vakcína Bexsero byla připravena specifickou metodou tzv. reverzní vakcinologií, tj. počítačově se vybraly shodné genetické sekvence určující cílové proteiny, které jsou zastoupeny ve většině meningokokových kmenů séroskupiny B. Tím byly určeny 3 nové antigenní jednotky (fHbp, NadA a NHBA) a čtvrtá byla použita z původní lokální vakcíny (Nový Zéland).

fHbp - faktor H vazný protein: 50 mcg/dávka

Další informace najdete v prémiovém obsahu

NadA - neisseriální adhezín A: 50 mcg/dávka

Další informace najdete v prémiovém obsahu

NHBA - neisseriální heparin vazný protein: 50 mcg/dávka

Další informace najdete v prémiovém obsahu

OMV NZ - vnější membránový měchýřek novozélandského kmene: 25 mcg/dávka

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Ostatní složky
Minerální nosič - hydroxid hlinitý: 1,5 mg/dávka neboli 0,5 mg Al/dávka
Histidin (pufer pro adjustaci pH; umožňující antigenní adsorpci na hliník a stabilizátor vakcíny): 0,776 mg/dávka
Chlorid sodný (izotonický roztok): 3,125 mg/dávka
Roztok sacharózy (izotonický roztok): 10 mg/dávka
Stopové množství kanamycinu (<10 ng/dávka)

Vakcína Bexsero 
Věk Počet dávek Interval mezi základními dávkami Interval posilující (booster) dávky
2-5 měsíců  3 1-2 měsíce  12-23 měsíců 
6-11 měsíců  2 min. 2 měsíce 12-23 měsíců*
12-23 měsíců  2 min. 2 měsíce o 12-23 měsíců později
>=2 roky 2 min. 2 měsíce ?
*) minimálně 2 měsíce od předešlé dávky
? zatím nebyl booster stanoven

Účinnost - imunogenita
Každý antigen vakcíny Bexsero je schopen indukovat dostatečné množství baktericidních antigenně specifických protilátek. Jejich séropozitivní limit byl vyjádřen minimálním množstvím funkčních protilátek, tj. titrem 4 nebo 5 (neboli sérum ředěné 1:4 nebo 1:5), při kterém byly schopny za součinnosti lidského komplementu testované meningokoky usmrtit. Limitní titr 4 se obecně považuje za dostatečný k zajištění cílené ochrany vůči meningokokovým nákazám jakékoli séroskupiny. Je-li použit jako séropozitivní titr 5, pak je vysoce pravděpodobné, že alespoň 95 % takto očkovaných bude mít titr baktericidních protilátek alespoň 4.
Baktericidní aktivita indukovaných protilátek se měřila výhradně k těm bakteriím, které měly výhradně exprimované antigeny shodné s vakcinačními (vysoce homologní kmeny MenB), tj. NZ98/254 (PorA), 5/99 (NadA), HH44/76 (fHbp) a M10713 (NHBA).

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Graf: Množství protilátek (GMT h SBA) u kojenců 2 roky po zahájení očkování
obr (Bex-GMT-deti.gif) [#86]

Graf: Sérokonverze u kojenců 2 roky po zahájení očkování

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Graf: Množství protilátek (GMT hSBA) 1 měsíc po kompletním očkování v různém věku

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Účinnost - ochrana
Bohužel dosud schází klinicky nebo epidemiologicky potvrzená ochranná účinnost očkování vakcínou Bexsero. Přesto se výrobce pokusil alespoň modelově vyjádřit pokrytí této vakcíny v rozsahu geneticky odlišných kmenů meningokoka séroskupiny B a odhadnout možnou ochranu. K tomu využil specifickou metodu MATS - systém meningokokového antigenního typizování. Právě metoda MATS představuje fenotypizaci, která umožňuje detekovat jak kvalitativní tak kvantitativní shodu vakcinačních antigenů s cílovými různými MenB kmeny.
Ukázalo se, že čím více cílový MenB kmen obsahuje vakcinačního antigenu, tím se kmenová a vakcinační imunologická odlišnost snižuje a vzrůstá funkce komplementu. Klíčovými faktory se tak stávají jak kvalita, tak kvantita příslušného antigenu exprimovaného cílovým meningokokovým kmenem séroskupiny B.
Ukázalo se, že kvalita protilátek indukovaných očkováním závisí na věku očkovance, tj. dětská postvakcinační séra byla mnohem závislejší na odlišnosti kmenů než dospělá séra. Z celkem více než 800 rozdílných evropských MenB kmenů byla vakcína Bexsero schopna pokrýt 77 % z nich (95% Cl: 66-91%). Kromě toho se potvrdilo, že kombinace 4 antigenů zvyšovala příspěvek slabé zkřížené reaktivity a kompenzovala případné nižší hladiny exprimovaného antigenu heterologního MenB kmene. Tento příspěvek by mohl pocházet jak od PorA (čtvrtý antigen vakcíny), nebo z kombinace antigenů. Byla totiž zjištěna existence synergie fHbp a OMV...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Graf: Výskyt MenB kmenů podle pokrytí vakcinačních antigenů a jejich kombinací ve vakcíně Bexsero

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Nežádoucí účinky po očkování vakcínou Bexsero 
Lokální reakce Velmi časté: ≥ 10%  Bolest,  citlivost, erytém, otok nebo indurace v místě vpichu
Celkové reakce Velmi časté: >≥ 10%  Poruchy příjmu potravy, ospalost, neobvyklý pláč, průjem, nevolnost, zvracení, vyrážka, horečka (38°C nebo vyšší), podrážděnost, malátnost, bolest hlavy, myalgie, artralgie
Neobvyklé (Méně časté): >≥ 0,1% a < 1%  Záchvaty, včetně febrilních záchvatů, bledost, ekzém, kopřivka, horečka vyšší než 40°C
Vzácné: ≥ 0,01% a < 0,1%  Kawasakiho syndromVydáno / Aktualizováno: 18.02.2013
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit