Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Místo aplikace dětského očkování

V lednu letošního roku byla publikována práce, jejíž výsledky naznačily zvýšenou toleranci dětského očkování (proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli) u dětí ve věku 1-6 let, pokud se vakcína aplikovala výhradně do stehna. Mimo jiné se ukázalo, že děti ve věku 12-35 měsíců, kterým se vakcína podávala do paže, měly až 2krát vyšší riziko lokální reakce (tj. RR=1,88; 95% Cl: 1,34-2,65) než ty, kterým se vakcína podávala do stehna. Tomu odpovídá i doporučení ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) v obvyklé shodě s doporučením výrobců vakcín, které uvádí, že děti mladší 2 let by měly být očkovány do stehna. Naopak dětem starším 3 let by se podle stejného doporučení měla vakcína podávat přednostně do deltového svalu (do ramene).

Stejná práce odhalila, že podávání vakcíny do stehna dětem ve věku 3-6 let snižovalo četnost výskytu lokální reakce, ovšem statisticky již nebyl prokázán významný rozdíl mezi oběma místy podání, tj. podávání vakcíny do ramene zvýšilo četnost lokálních reakcí 1,41krát oproti podávání do stehna. Jako lokální reakce po očkování byly v této práci definovány celulitida, otok končetin, bolest končetiny, alergie, kožní reakce nebo lymfadenitida (otok mízních uzlin) do 5 dní po očkování. Podobný závěr přinesly i starší studie, které poukázaly na to, že děti ve věku 4-6 let mívají po tomto očkování do ramene vyšší riziko výskytu lokálních reakcí.

Zdá se, že tento vztah místa aplikace a výskytu nežádoucích účinků lokálního charakteru se spojuje jen s dětským očkováním proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (DTaP). Databáze hlášených nežádoucích účinků z let 2002-2009 totiž nepotvrdila tento vztah po očkování proti chřipce a hepatitidě typu A u dětí ve věku 1-6 let.
Přesto autoři této nové studie potvrdily statisticky významný až 1,88krát vyšší výskyt lokálních reakcí po podání DTaP do ramene než do stehna v souboru 1.400.000 dětí ve věku 1-6 let.

Zdroj: Diphtheria Vaccine Administered in the Thigh Appears Safer. Medscape. Jan 14, 2013.
Jackson LA, Peterson D, Nelson JC, et al. Vaccination site and risk of local reactions in children 1 through 6 years of age. Pediatrics. 2013 Feb;131(2):283-9.

Vydáno / Aktualizováno: 18.03.2013
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit