Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování dětí s celiakií

Celiakie je onemocnění související s poruchou HLA receptoru imunokompetentních buněk, při kterém dochází v tenkém střevě k abnormální imunitní reakci na pšeniční lepek (gluten), což vyvolává špatné vstřebávání. Díky interakci reziduálního natráveného lepku (gliadin částečně odbouraného enzymem transglutaminázou typu 2) a receptorů imunokompetentních buněk (HLA-DQ2 nebo HLA-DQ8) může dojít k poškození funkce střeva, neboť tato vazba vyvolává tvorbu T-lymfocytů a autoprotilátek vůči transglutamináze (TG2). Špatné vstřebávání střeva nemusí být vždy pozorované bezprostředně, ale během dospívání nebo dospělosti. Přísná dieta upravuje hladiny autoprotilátek anti-TG2, což vede k bezpříznakovému stavu.

Postvakcinační odpověď u pacientů s celiakií

Další informace najdete v prémiovém obsahu

 obr (Snímek obrazovky 2016-08-26 v 11.48.32.png) [#90]


Všechny práce se shodují, že imunitní odpověď po základním nebo posilujícím očkování proti hepatitidě typu B je u dětí s celiakií významně slabší než u zdravých dětí. Na toto očkování odpovídá asi jen polovina takových dětí. Nicméně se ukázalo, že tato odpověď může být podmíněná přítomností autoprotilátek vůči transglutamináze (anti-TG2) (Nemes et al. 2008). Pokud děti s celiakií byly před očkováním na přísné bezlepkové dietě, byla jejich postvakcinační odpověď téměř dokonale shodná jako u zdravých dětí (Leonardi et al. 2011, Nemes et al. 2008, Ertekin et al. 2011, Ertem 2010). Zdá se však, že úspěšnost HBV očkování bude podmíněna nejen bezlepkovou dietou, ale ještě jinými faktory, jako je délka dodržování této diety, jiná autoimunitní onemocnění apod., neboť ne vždy všechny děti s celiakií a dietou dostatečně dobře odpovídaly (Zingone et al. 2013).

Tabulka: Relativní riziko snížené odpovědi na HBV očkování u dětí s bezlepkovou dietou oproti zdravým dětem

  Další informace najdete v prémiovém obsahu

Podobně jako u nonrespondentních HBV očkovanců se zkoumal vliv jiných schémat (Balamtekin et al. 2011), intradermání aplikace (Leonardi et al. 2012) nebo rozšířeného očkování (Nemes et al. 2008, Leonardi et al. 2012) na postvakcinační odpověď. Očkování v prodlouženém schématu (0-2-12 měsíců) nezvyšovalo sérokonverzi dětí s celiakií oproti standardnímu schématu (0-1-6 měsíců). Intradermální očkování sice zvýšilo počet dětí, které měly relativně vysoké koncentrace anti-HBV protilátek oproti dětem s intramuskulárním očkováním, ale počet sérokonvertujících dětí byl na způsobu podání vakcíny nezávislý. Dodatečná aplikace dalších dávek HBV vakcíny zvyšovala sérokonverzi. Nicméně dosud schází prokázání vztahu počtu podaných dávek nezávisle na bezlepkové dietě. Ve sledování totiž byly všechny děti s bezlepkovou dietou, u kterých mohlo v závislosti na délce trvání diety docházet ke změně množství autoprotilátek anti-TG2, v důsledku čehož se mohla měnit i séroresponze na dodatečné HBV očkování...

Další informace najdete v prémiovém obsahu


Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 10.06.2013
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit