Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Kniha: Handbook on Human Papillomavirus

Na základě pozvání jsem společně s Dr. I. K. Lesnou přispěli do knihy “ Handbook on Human Papillomavirus: Prevalence, Detection and Management; editor: Harris B. Smith)” newyorského nakladatele Nova Science Publishers, Inc. V srpnu 2013 vyšla publikace tiskem.

Chapter 7
Immunogenicity of HPV Vaccination 299 Marek Petráš and Ivana Králová Lesná

O čem naše kapitola pojednává?
Přirozeně vyvolaná humorální imunita po prožití lidské papilomavirové infekci (HPV) je relativně malá a často neprůkazná. Hlavním důvodem by mohl být lokální charakter HPV onemocnění, neboť imunitní systém dostává jen malou nebo žádnou informaci o probíhající infekci. Naopak HPV očkování situaci mění, protože většina očkovaných má na rozdíl od přirozeně infikovaných robustní imunitní odpověď.
I když v současnosti neexistuje žádná korelace mezi ochranou a imunitou, je zřejmé, že neutralizační IgG protilátky sehrávají jednu z nejdůležitějších rolí ve vyvolané ochraně. Kromě toho postvakcinační protilátky mohou prosakovat ze séra do ústní nebo vaginální sliznice, kde se podílí na eliminaci viru.
Sérokonverze a hladiny protilátek jsou omezeny různou specifičností detekčních antigenů, hladinou sérokonverze a typem použité metody. Stávající sérologické metody měří nejen celkové typově specifické IgG protilátky, ale také funkční neutralizující protilátky. Pouze část všech nebo neutralizačních protilátek může s největší pravděpodobností přispět ke skutečné ochraně vůči HPV. Dokonce méně než 1 % postvakcinačních protilátek je schopno zkříženě reagovat s ostatními lidskými papilomaviry, které jsou vysoce příbuzné s vakcinačními a neutralizovat je.
Zatímco hladiny protilátek vrcholí a pak se rozpadají během 6 měsíců po očkování, hladiny zralých protilátek během této doby mírně rostou a dosáhnout svého setrvalého maxima. Celkové typově specifické IgG a neutralizační protilátky všech vakcinačních HPV typů přetrvávají po dobu 48 měsíců v nižších hladinách oproti jejich vrcholu bez ohledu na použitou vakcínu. Nakonec dlouho přetrvávající ochrana může být udržena imunitní pamětí vyvolanou očkováním ne závisle na přítomnosti nebo absenci protilátek.
Protilátková odpověď nepřímo koreluje s věkem a nejvyšší byla pozorována u osob mladších 12 let bez ohledu na pohlaví. Je zajímavé, že černoši měli titry neutralizačních protilátek vyšší než muži kavkazského nebo asijského typu.
Postvakcinační odpověď bývá silnější, pokud interval mezi dvěma prvními dávkami je prodloužen až na 6 měsíců. Proto by alternativně 2dávkové schéma očkování mohlo případně nahradit stávající 3dávkové schéma.
Vyšší dávka obsahu antigenu ve vakcínách nebo kombinace minimálně dvou antigenů v multivalentních vakcínách neovlivnilo imunitní odpověď v porovnání se stávajícími registrovanými vakcínami.
Výsledek HPV očkování nebyl rovněž ovlivněn současným očkováním s jinými inaktivovanými vakcínami.
Mateřské protilátky očkovaných žen prostupují placentou během těhotenství a mohou tak novorozence alespoň krátkodobě chránit. I přes slabší odpověď na HPV očkování, byla humorální i buněčná imunita potvrzena také u imunokompromitovaných jedinců.

obr (Snímek obrazovky 2013-09-08 v 8.45.07.png) [#91]

Vydáno / Aktualizováno: 09.09.2013
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit