Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

(Ne)očekávaný dopad HPV očkování

V posledních letech roste vědecký zájem o lidské papilomaviry. Je to zcela zákonité, neboť existují nové metody bádání a mimo to máme určitou možnost prevence. Když se v roce 2006 zahájilo HPV očkování, většina odborné veřejnosti se domnívala, že nastala éra snížení rizika karcinomu děložního hrdla a dalších závažných genitálních onemocnění, jejichž původcem jsou právě lidské papilomaviry, včetně genitálních bradavic. Už tehdy se očekával příznivý vliv nejen u dámské ale také i pánské populace. Ovšem nikdo nečekal, že tyto papilomaviry, které lze preventovat očkováním, se stávají původcem řady dalších závažných onemocnění.

Rekurentní respirační papilomatózy
Bývají ve většině případů způsobené HPV viry genotypu 6 a 11, příležitostně je mohou způsobit i genotypy 16 nebo 18 a vzácně i jiné. I když se nejedná o časté onemocnění, dnešní očkování mu umí předcházet. Poslední práce dokonce naznačila (Chirilă, Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013), že HPV očkování (výhradně jen 4složkovou vakcínou) brání recidivám, obvyklým u respiračních papilomatóz). Pouze u 2 nekompletně očkovaných pacientů po chirurgickém odstranění se papilomatózy objevily opětovně, zatímco ostatních 13 stejně ošetřených pacientů zůstalo bez recidiv do 12 měsíců po HPV očkování. Nová recidiva u dvou zmíněných pacientů se po novém zákroku už neobjevila. Díky HPV očkování se recidiva rekurentních respiračních papilomatóz v 85 % případů eliminovala po dobu minimálně následných 12 měsíců.

Epilepsie
Letos publikovaná práce (Chen et al. Ann Neurol. 2012) ukázala, že u všech 50 sledovaných dětí s nezvladatelnou epilepsií byla v mozku zjištěna přítomnost onkoproteinu E6 původce HPV16. U těchto dětí byla diagnostikována fokální kortikální dysplazie typu IIB (FCDIIB). Naopak u kontrolních dětí, nebo dětí s jiným typem epilepsie nebyl tento protein zjištěn. K ověření tohoto zjištění autoři přenesli onkoprotein do mozku myšího plodu, což skutečně vedlo k jeho fokální kortikální malformaci. Dosud se tato dysplazie považovala za vrozenou, neznámého původu. Výsledek tohoto bádání přinesl první důkaz o tom, že HPV viry mohou infikovat mozek. Možná se tak v blízké budoucnosti rozšíří seznam nitroděložních infekcí embrya nebo plodu o další, tj. HPV infekci a zařadí se tak mezi toxoplazmózu, syfilis, plané neštovice, zarděnky, cytomegalovirus nebo hepatitidu typu B (tj. TORCH infekce). Protože HPV virus může procházet placentou a může tedy infikovat zárodek, prevence HPV očkováním budoucích matek se jeví jako nejsnazší dokonalé řešení zabránění tohoto původně míněného vrozeného defektu způsobujícího jeden z typů epilepsie.

Karcinom plic
Nedávná metaanalýza naznačila, že by mohla existovat variabilní prevalence HPV jako původce karcinomu plic, závisející na geografickém původu a typu histologie (Syrjänen et al. Anticancer Res. 2012). Ze 77 pacientů s karcinomem plic, léčených ve finské fakultní nemocnici, byla přítomnost nízko i vysokorizikových HPV virů potvrzena ve 24 případech. V 8 asijských oblastech bylo identifikováno 176 spinocelulárních karcinomů plic a 128 adenokarcinomů plic bez významného rozdílu prevalencí histologických typů (Goto et al. J Med Virol 2011). Dokonce časný výzkum ukázal, že častější výskyt HPV v plicním karcinomu je u osob, které nekouřily (Cheng et al. Cancer Res ą2001).
I když význam HPV jako původce karcinomu plic zůstává zatím sporný a tento vztah může být ovlivněn mimo jiné i dalšími faktory, HPV očkování možná přináší i určitý prospěch v prevenci karcinomu plic.

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 21.10.2013
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit