Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Zvýšené riziko horečnatých křečí?

Nový výzkum Dr. Garbe a spol (Brémy, Německo) znovu potvrdil zvýšené riziko febrilních křečí po očkování kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím (vakcína Priorix Tetra), oproti samostatným vakcínám (jako je Priorix a Varilrix).

Od roku 2006 bylo v Německu zaznamenáno zvýšení horečnatých křečí po očkování vakcínou Priorix Tetra v rámci pravidelného hlášení nežádoucích účinků, proto regulační autorita zažádala o výzkum této situace.
První výsledky přinesla práce (Shink et al, 2013), která naznačila zvýšení rizika výskytu horečnatých křečí zhruba 2-2,5 krát během 5-12 dní po očkování první dávkou vakcíny Priorix Tetra (MMRV) oproti očkování samotnou vakcínou Priorix nebo v kombinaci Priorix a Varilrix. Do této analýzy byly zahrnuty jen ty případy horečnatých křečí, které byly bez neurologické příčiny.

Podobný výsledek byl dokumentován také ve Spojených státech amerických, kde se relativní riziko zvýšilo na 1,98 (95% Cl: 1,43-2,73) zhruba 7-10 dní po prvním očkování dětí ve věku 12-23 měsíců, vakcínou ProQuad, MMRV (Klein et al, 2010).

Analýza vycházející z dat Německé farmakoepidemiologické databáze toto riziko nejen potvrdila, ale dokonce poukázala na mnohem vyšší nárůst horečnatých křečí. Ten se totiž po prvním očkováním vakcínou Priorix Tetra (MMRV) zvýšil až 4,1krát (95%Cl: 1,3-12,7krát) oproti očkování vakcínou Priorix (MMR) a 3,5krát (95%Cl: 0,7-19krát) oproti současnému očkování vakcínou Priorix a Varilrix v jeden den.

Je vysoce pravděpodobné, že tento zvýšený výskyt po očkování MMRV vakcínou je podmíněn věkem dítěte. V práci Klein et al, 2012 bylo publikováno, že u dětí očkovaných ve věku 4-6 let se neobjevil žádný nárůst těchto křečí během 7-10 dní po očkování jak MMRV tak MMR vakcínou.

I když není očkování MMRV vakcínou (Priorix Tetra, ProQuad) autoritami jakkoli limitováno, měl by pediatr nebo rodič zvážit riziko i prospěch z aktuálního očkování v příslušném věku. Tato relativně nová zjištění trochu změnila situaci v SRN, kde se rodiče i pediatři odklonili od očkování malých dětí 4složkovou vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím.

Literatura
Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 27.01.2014
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit