Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Velká Británie zahajuje plošné očkování proti meningokokům B

Ve Velké Británii se rozhodli pro zavedení plošného pravidelného očkování proti meningokokovým nákazám séroskupiny B. Tento počin by mohl pomoci zhodnotit skutečný dopad očkování vakcínou Bexsero v rizikové populaci malých dětí, tj. vyhodnotit její skutečnou ochranu. V rámci dosavadních klinických studií byla zjištěna stimulace imunitní odpovědi nezávislá na věku očkovaného s časově podmíněným setrváním, obvykle do několika měsíců klesá. In vitro testy se prokázalo, že tato odpověď by mohla mít ochranný potenciál zhruba u 70 - 80 % očkovaných. Jaká je ale skutečnost, to bohužel dosavadní studijní výsledky neumí předpovědět, takže výsledky plošného očkování ve Velké Británie budou přínosem pro potvrzení či vyvrácení původního předpokladu o ochranném potenciálu této vakcíny, Bexsero.

Po zavedení plošného očkování kojenců proti meningokokovým nákazám séroskupiny C v roce 2000 došlo nejen k dramatickému poklesu jejich výskytu, ale také výskyt onemocnění způsobeného meningokoky séroskupiny B se snížil o minimálně polovinu. Této příznivé situaci přispělo rychlé masivní doočkování všech věkových skupiny mladších 25 let.

Očkování ve 3dávkovém schématu
Zatímco výrobce vakcíny Bexsero doporučuje očkovat kojence mladší 6 měsíců výhradně jen ve schématu 3+1 (jiné schéma u těchto dětí klinicky neověřoval), JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, Smíšená komise pro očkování a imunizaci) se rozhodlo pro očkování ve schématu 2+1, pokud se očkování zahájí ve věku 2-3 měsíců, případně jen 2 dávkami (schéma 1+1), zahájí-li se očkování ve věku 4 měsíců. Doporučená očkování jsou ve věku 2-4-12 měsíců, 3-4-12 měsíců nebo 4-12 měsíců. JCVI doporučuje očkovat souběžně s ostatním dětským očkováním.

Očkování vakcínou Bexsero nahrazuje očkování proti meningokokům C
In vitro testy naznačily sekundární dopad očkování vakcínou Bexsero na eliminaci rizika ostatních meningokoků. Díky nové konstrukci účinných látek ve vakcíně Bexsero, která obsahuje “univerzální” antigeny typické nejen pro séroskupinu B, ale také A, C, Y a W135, existuje rozšířený ochranný potenciál očkování vakcínou Bexsero vůči ostatním meningokokům. Právě tohoto potenciálu využije plošné očkování ve Velké Británii a stávající plošné očkování vůči meningokokům séroskupiny C se u kojenců zruší a zachová se jen u dospívajících, kteří se zatím plošně vakcínou Bexsero nebudou očkovat.

JCVI klade důraz na správnou informovanost rodičů s ohledem na nežádoucí účinky po očkování vakcínou Bexsero. Pro případné snížení postvakcinační teplot/horečky doporučuje profylakticky po očkování podávat paracetamol bez rizika snížení imunitní odpovědi na očkování. Také systém povinného hlášení nežádoucích účinků přispěje ke zhodnocení bezpečnosti očkování vakcínou Bexsero.

Možná se jedná tak trochu o experimentální plošné očkování, protože JCVI bude po 2 letech stávající nový program hodnotit a o jeho dalším osudu pak rozhodne. Výsledek by měl napomoci rozhodnutí, zda plošně očkovat také dospívající, jaký je dopad na bacilonosičství, jaký efekt přináší redukovaného očkování kojenců a zda očkování vakcínou Bexsero nezvýší riziko meningokoků C.

Od počátku dubna letošního roku je vakcína Bexsero k dispozici také u nás. Zatímco ve Velké Británii lze touto vakcínou očkovat v redukovaných schématech (tj. s nižšími náklady), u nás je třeba dodržet doporučení výrobce a očkovat tak, jak výrobce zatím očkování ověřil. Pokud výsledky 2letého plošného očkování ve Velké Británii potvrdí odborné předpoklady, lze v budoucnu očekávat dílčí úpravy stávajícího doporučení výrobce. U nás je doporučená cena za 1 dávku vakcíny Bexsero zhruba 2.500 Kč.

Vydáno / Aktualizováno: 07.04.2014
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit