Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti pneumokokovým nákazám u dospělých > 65 let

V České republice se očkování proti pneumokokovým nákazám věnuje legislativa už od 90. let minulého století, protože právě osoby starší 65 let žijící v kolektivu, jako jsou pečovatelské domy nebo domy seniorů, se mohou snáze nakazit pneumokoky. Tomu ostatně odpovídá i relativně častý výskyt těchto onemocnění v této věkové skupině. Dosud česká legislativa zohledňovala použití výhradně tradiční 23složkové polysacharidové vakcíny u nás dostupná pod názvem Pneumo23. Podle návrhu NIKO (Národní imunizační komise) by se mohla situace od příštího roku změnit a mohlo by se očkovat nejen tradiční vakcínou, ale také konjugovanou vakcínou Prevenar 13, často využívanou v plošném dětském očkování.

Kterou vakcínou očkovat?
V rámci klinických studií se ukázalo, že imunitní odpověď může být podmíněna použitím jedné z uvedených vakcín, viz: “Prevenar 13 pro dospělé”. Největší odpověď na pneumokokové očkování byla pozorována u jedinců očkovaných konjugovanou vakcínou Prevenar 13. Proto se celosvětově doporučuje přednostně očkovat touto vakcínou. Protože však Prevenar 13 může zajistit cíleně ochranu jen vůči 13 sérotypově odlišným pneumokokům, stále zůstává ve hře také očkování tradiční vakcínou Pneumo23, která může ochranu rozšířit o dalších 11 sérotypů (jeden sérotyp není oběma vakcínám společný, tj. sérotyp 6A).

Jak ale očkovat, aby byl přínos obou vakcín nejvyšší?
Zdánlivě jednoduchým řešením se nabízí zahájit očkování vakcínou Prevenar 13 a v případě potřeby rozšířit ochranu o dalších 11 sérotypů očkováním vakcínou Pneumo23. Tento postup skutečně prokázal maximální výtěžnost z obou vakcín při zachování nejvyšší možné odpovědi na očkování. Nedochází k ovlivnění již získané imunity očkováním vakcínou Prevenar 13.
Naopak obrácený postup vedl ke snížené odpovědi vůči těm sérotypů, které jsou zastoupené ve vakcíně Prevenar 13. Někdy se tento jev vysvětluje interferencí odlišné tvorby IgG protilátek oběma vakcínami, tj. Pneumo23 stimuluje tvorbu IgG2 protilátek, zatímco Prevenar 13 tvorbu IgG1 a IgG3 protilátek.
Podle nejnovějšího doporučení ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices, ze dne 19.9.2014) by se po očkování vakcínou Pneumo23 mělo provádět teprve po předešlé imunizaci vakcínou Prevenar 13 v plánovaném intervalu 6-12 měsíců (může být samozřejmě i mnohem delší). Je-li však třeba z jakéhokoli důvodu zajisti rozšíření ochrany o další sérotypy dříve, lze tento interval zkrátit na minimálně 8 týdnů.
Pokud však osoba starší 65 let byla již v minulosti očkována vakcínou Pneumo23, nové očkování vakcínou Prevenar 13 by nemělo být prováděno v kratším intervalu než 1 rok a lze ho plánovat v intervalu delším než 1 rok.

Jak dlouho vydrží ochrana po tomto očkování?
Pro očkování vakcínou Pneumo23 byla stanovena doba přetrvávání relativně spolehlivé ochrany u starších 65 let na 5 let. Bohužel dodnes zatím schází obdobné poznatky po očkování vakcínou Prevenar 13. Existuje sice předpoklad, že by tato ochrana mohla být delší než 5 let, ale výsledky ověření bohužel nejsou. Proto by zatím empiricky bylo vhodné opakovat alespoň očkování vakcínou Pneumo23 u těch osob, které ji použily buď v minulosti nebo k rozšíření sérotypové ochrany po předešlém očkování vakcínou Prevenar 13.

PCV13 a PSV23 očkování
Předešlé
interval
Nové
interval
Plánované
interval
Opakované
nebylo
 
PCV13
>6-12 měsíců*
PSV23
>5 let (PSV23-PSV23)
PSV23
PSV23
>1 rok
PCV13
> 6-12 měsíců* (PCV13-PSV23) a >5 let (PSV23-PSV23)
PSV23
PCV13 - Prevenar 13, PSV23 - Pneumo23
*) minimálně 8 týdnů
Vydáno / Aktualizováno: 24.11.2014
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit