Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

BCG očkování funguje

Rozporuplné výsledky řady klinických i epidemiologických studií prováděných za posledních 70 let leckdy vedou k mylnému názoru, že očkování proti TBC chrání jen sporadicky nebo částečně, zpravidla jen vůči vzácnějším formám tuberkulózy.
Variabilita studijních výsledků protektivní účinnosti BCG očkování byla zatížena nejednotným postupem, volbou metody průkaznosti onemocnění, absencí standardu diagnostiky, statistickou nepřesností, odlišností populace v závislosti na prevalenci enviromentálních mykobakterií apod.

V roce 2013 publikoval Abubakar, Pimpin a další ve své práci “Systematic review and meta-analysis of the current evidence on the duration of protection by bacillus Calmette–Gue´rin vaccination against tuberculosis” souhrnné výsledky meta-analýzy ze 123 klinických a epidemiologických studií provedených v letech 1933-2007, které jednoznačně potvrdily relativně vysokou protektivní účinnost tohoto očkování. Autoři nejdříve shromáždily všech 21.030 publikací, které zhodnotili podle dostupnosti výsledků, sledovaných veličin, unikátnosti studie apod. Publikované studie rozdělili na randomizované-kontrolované, případů a kontrol, kohortové, případy v populaci a průřezové. Metodicky nejpřesnějšími byly studie randomizované-kontrolované a kohortové, naopak nejméně pak studie průřezové. Délka doby studijního sledování ve většině případů nepřesáhla 10 let.
Celosvětově se používaly a používají BCG vakcíny různých produkčních kmenů, rozdělených do silných a slabých. Autoři potvrdily nevýznamnou variabilitu protektivity BCG očkování na příslušném vakcinačním kmeni.
Variabilita výsledku byla však podmíněna místem provádění studie (tj. zeměpisnou šířkou), což pravděpodobně ovlivňovalo nestejné prostředí enviromentálních mykobakterií, dále pak věkem zahájení očkování a formou tuberkulózy.

Nejvyšší 70-81% ochrana vůči jakékoli formě TBC byla dosažena v lokalitách se zeměpisnou šířkou nad 50°, tj. v oblastech mírného pásma pokrývající Evropu a Severní Ameriku. Pokud se očkovaly děti po narození případně školní děti s negativním tuberkulínovým testem, pak protektivní účinnost BCG očkování dosahovala 60-78 % nezávisle na zeměpisné šířce a TBC formě. Bez ohledu na věk zahájení nebo zeměpisnou šířku BCG očkování chránilo vůči plicní formě z 50-78 %, vůči extrapulmonární ze 67-69 % a vůči meningeální a/nebo miliární formě z 77-80 %.

Provedená meta-analýza hodnotící konzistentní a homogenní studie vedla k výsledkům korelujícím se všeobecně známým efektem BCG plošného očkování, tj. BCG očkování v průběhu 70 let nezvratitelně snížilo incidenci tuberkulózy a sehrálo roli v ochraně.

Vydáno / Aktualizováno: 30.03.2015
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit