Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Meningokoková očkování

V posledních letech přibylo mnoho vakcín určených k prevenci meningokokových nákaz. S tím ale souvisí otázka, kterou vakcínu kdy použít, nebo zda stačí použít jen jednu vakcínu nebo očkovat vícero vakcínami. Dnes jsou k dispozici vakcíny vůči meningokokovým nákazám séroskupiny A, C, Y, W138 a nově také vůči séroskupině B.
Základním kritériem výběru je věkové omezení každé jednotlivé meningokokové vakcíny. I když se obvykle indikují pro osoby (děti) starší 2 měsíců, je např. vakcína Nimenrix určena teprve pro očkování od věku 1 roku a vakcína Menveo od věku 2 let (poznámka: v USA je vakcína Menveo ale určena k očkování od věku 2 měsíců).
Další hlediskem vakcíny je cílená ochrana zaměřená na meningokokové nákazy příslušné séroskupiny. Tomu v posledních letech přispěli sami výrobci, kteří monovakcíny obohatili o vícesložkové, jako jsou obě vakcíny Menveo a Nimenrix určené k prevenci séroskupin A, C, Y a W135. V budoucnu se dokonce očekává 5-složková vakcína “Menveo” rozšířená o složku vůči séroskupině B.
Původní polysacharidové vakcíny byly v posledních letech prakticky nahrazeny konjugovanými. Proto volba mezi typem vakcíny ztratila své opodstatnění, protože konjugované jsou mnohem efektivnější a spolehlivější v ochraně.

Jakou vakcínu zvolit?
Děti mladší 1 roku lze očkovat proti meningokokovým nákazám séroskupiny C (vakcíny Neisvac nebo Menjugate) a zpravidla se očkují 2 dávkami. Pokud však riziko expozice meningokoků séroskupiny C není vysoké a dítě nemá poškozený imunitní systém (onemocnění, léčba), odkládá se toto očkování po dosažení věku 1 roku, kdy se očkuje vždy jen 1 dávkou. V takovém případě je i možné zvážit očkování vícesložkovou vakcínou, jako je Nimenrix (případně od 2 let Menveo). Volba těchto vícesložkových vakcín je zpravidla podmíněna očekávatelnými okolnostmi v následujících letech, např. docházka do mateřské školy se zahraničními dětmi, časté pobyty v zahraničí atd.
S rostoucím věkem se preferují vícesložkové vakcíny nad monovakcínami, neboť s věkem stoupá pravděpodobnost setkání se s jedinci-bacilonosiči vícero meningokoků (brigády, letní pobyty, stáže, zahraniční studia, apod.).
V České republice kontinuálně přetrvává riziko expozice meningokokem séroskupiny C a B, zatímco ostatní séroskupiny jsou u nás velmi vzácné. V posledních 2 letech je k dispozici také nová vakcína vůči séroskupině B (Bexsero). Ačkoli u ní existují teoretické předpoklady stimulace nějaké ochrany, klinicky nebyla dosud ověřena. Bohužel očkování s touto vakcínou sice představuje jakousi šanci, ale zatím bez garance. To teprve ukáže čas a výsledky kohortového očkování dětí mladších 2 let ve Velké Británii za 2 roky. I tak lze s touto vakcínou očkovat již děti starší 2 měsíců. Očkování vyžaduje podání minimálně 2 dávek a s klesajícím věkem jejich počet roste.

Jak dlouho meningokokové očkování chrání a v jakém věku se nechat očkovat?
Toto je snad nejčastější dotaz. Je třeba upozornit na to, že hlavní ochrannou složkou vůči meningokokům je samotný imunitní systém (respektive jeho komplement). Očkováním se snažíme suplovat případnou nedostatečnost komplementu, která může být jen dočasná. Z toho tedy pramení obecná doporučení, jak a kdy imunitu očkováním posilovat.
U zdravotně stigmatizovaných s postiženým imunitním systémem (tj. osob s nedostatečností komplementu, HIV pozitivních, po transplantaci kostní dřeně, s imunosupresivní léčbou apod.) se doporučuje provádět očkování každých 5 let (a u dětí mladších 10 let, každé 3 roky).
U zdravé populace se očkují především děti mladší 5 let a dospívající ve věku 16-20 let (někdy až 25 let), kteří se stávají vůči meningokokům nejcitlivějšími věkovými populacemi, tj. stávají se nejrizikovějšími věkovými skupinami. Postupuje se následovně:

  • děti mladší 6 let, očkované do 1 roku věku se “přeočkovávají” ve 3-letém intervalu 1 dávkou,
  • děti ve věku 6-9 let , očkované do 5 let věk se nemusí přeočkovávat,
  • děti ve věku 10-15 let se doporučuje vždy očkovat ať už nově (pokud v minulosti nebyly očkovány) nebo opakovaně (byly-li v minulosti očkovány),
  • dospívající ve věku 16-20 let se očkují nově (nebyli-li v minulosti očkováni) nebo v 5-letém intervalu od předešlého očkování.
  • starší 20 let se mohou nechat očkovat kdykoli, existuje-li zvýšené riziko jejich expozice meningokokem (nejčastěji se např. uvádí vychovatelé, učitelé, sportovci apod.); je-li třeba zachovat kontinuální ochranu, pak se očkování opakuje každých 5 let.

Spolehlivá nebo odpovídající ochrana po očkování konjugovanými meningokokovými vakcínami se stanovuje na 5 let (u malých dětí na 3 roky). Uvedený postup očkování nemusí platit pro očkování vakcínou Bexsero, neboť jak již bylo uvedeno, jedná se o velmi “mladé” očkování, u kterého bohužel zatím schází základní účinnostní data na tož pak, jak dlouho případná ochrana přetrvává.

Vydáno / Aktualizováno: 16.11.2015
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit