Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Očkování proti chřipce preventuje fibrilaci síní?

Letošní publikace (Chan TY et al. 2016) zaměřená na desetileté sledování záznamů zdravotních pojišťoven v Taiwanu naznačila významné riziko zvýšení výskytu fibrilace síní (atriální fibrilace - AF) u starších osob, které onemocněly chřipkou oproti těm, kteří byli proti chřipce očkováni. Mimo to se ukázalo, že chřipka se stává rizikovým faktorem pro výskyt fibrilace síní, které stoupá o zhruba 18 % vzhledem k těm, co chřipkou neonemocněli. Vysvětlení autorů spočívalo v úvaze, že díky chřipce dojde ke vzniku zánětlivé reakce, která vede ke zvýšenému tonu sympatika, a to se může stát rizikem fibrilace. Toto ostatně bylo demonstrováno u očkovaných osob, u kterých riziko AF významně kleslo o 12 procent (P<0,001).
Do studie bylo zařazeno necelých 12.000 AF pacientů, kteří byli uvedeni v záznamech zdravotní pojišťovny, a k nim se vybralo minimálně 45.000 pacientů jako kontrola. Průměrný věk zařazených pacientů byl 71 let.
Nedostatkem studie byla určitá disproporce mezi časem očkování a dobou výskytu atriální fibrilace a případné výběrové zkreslení pramenící z ochoty se nechat očkovat proti chřipce, které volí častěji osoby zdravější s menším rizikem AF. I tak ale studie přinesla zajímavou otázku nebo myšlenku, zda by nebylo vhodné při onemocnění chřipkou snižovat rozsah zánětlivé reakce vhodnými antivirotiky (inhibitory neuraminidázy).

Chan TY, Chao TF, Liu CJ, et al. The association between influenza infection, vaccination and atrial fibrillation: A nationwide case-control study.Heart Rhythm 2016: DOI:10.1016/j.hrthhm.2016.01.026.

Vydáno / Aktualizováno: 15.02.2016
Autor: M.Petráš



Kontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit