Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Osmiletá ochrana rotavirového očkování (Rotateq)

Letos se objevilo v doporučení výrobce vakcíny Rotateq nová a významná informace ohledně setrvalosti ochrany očkovaných kojenců. Ta totiž podle výrobce přetrvává do 8 let. Toto tvrzení je podloženo studiemi [Payne DC et al. 2015, Payne DC et al. 2013], které sledovaly v letech 2010-2013 výskyt rotavirových gastroenteritid u dříve očkovaných dětí. Tato zjištění navazují na původní výsledky pozorování u finských dětí očkovaných vakcínou Rotashield na konci 90. let minulého století [Joensuu J et al. 1998]. Ty totiž ukázaly, že kojenecké očkování snižovalo riziko rotavirových nákaz až o 98 % také v pozdějším dětském věku.
Původní klinické studie rotavirových vakcín byly zaměřeny na sledování ochrany u těch nejmenší, tj. u dětí před završením věku 1 roku, které se pak rozšířilo o další rok, což vedlo k hodnocení ochrany po dobu prvních dvou let života. Už v roce 2010 byly publikovány první studie [Vesikari T et al. 2010], které sledovaly ještě další rok děti původně zařazené do klinických studií. Výsledky potvrdily přetrvávání ochrany i ve 3 letech věku. I když se ochrana oproti předešlým letům mírně snížila, zůstala stále vysoká, tj. potřeba vyhledání pohotovosti nebo nemocnice v důsledku rotavirových gastroenteritid se snížila o 86 % (52-97 %) i třetí rok po očkování.
V roce 2013 byly publikované výsledky sledování akutní gastroenteritidy u amerických dětí [Payne DC et al. 2013], které vyžadovaly pohotovost nebo hospitalizaci v některých městech v USA. Děti byly následně vyhodnoceny podle toho, zda byly očkovány pentavalentní (Rotateq) nebo monovalentní rotavirovou (Rotarix) vakcínou, v kterém roce byly očkovány, zda byla u nich potvrzena tato gastroenteritida s původcem rotaviru či nikoli atd. Toto sledování potvrdilo perzistenci ochrany také čtvrtý rok po očkování, které snižovalo potřebu vyhledání pohotovosti nebo hospitalizace u očkovaných dětí až o 79 % (56-90 %). Mimo to studie ukázala velmi dobrý dopad očkování vakcínou Rotateq v americké populaci dětí nezávisle na dominujících genotypech, zatímco vakcína Rotarix zajistila pouze 2letou ochranu a to jen vůči G3P[8] genotypu (výsledek pravděpodobně zkreslený malým počtem očkovaných touto vakcínou).
Toto sledování bylo dále rozšířeno až do let 2012-2013 a přineslo další nová zjištění ohledně přetrvávání ochrany vůči rotavirovým gastroenteritidám u starších dětí, které byly předtím očkovány v kojeneckém období. Postvakcinační ochrana rotavirového očkování (s vakcínou Rotateq) byla 5 let po očkování 60% (16-81%) a 6-7 let po očkování (před završením věku 8 let) dokonce 69% (43-84%).
Povzbudivým výsledkem tohoto zjištění je, že rotavirové očkování (výhradně pentavalentní vakcínou Rotateq) nejen chrání dítě v útlém věku, ale dítě z něj má prospěch i v pozdějších letech, a to zejména v předškolním věku, kdy se riziko těchto virových gastroenteritid obecně zvyšuje. Rozhodne-li se rodič pro toto očkování, pak z něj jeho dítě profituje více než se původně mínilo.

Literatura

Další informace najdete v prémiovém obsahu

Vydáno / Aktualizováno: 09.05.2016
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit