Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Malé absolutní riziko horečnatých křečí po očkování

Na počátku června letošního roku byla publikována práce, která hodnotila riziko horečnatých křečí po očkování u dětí mladších 2 let. Ukázalo se, že se zvyšuje po současném očkování některých vakcín, i když absolutní riziko zůstává stále malé.
Autoři se soustředili na hodnocení očkování proti chřipce jak odděleně tak v kombinaci s dalším očkováním. K tomu využili databázi hlášených příhod (Vaccine Safety Datalink). Celkem bylo identifikováno 333 potvrzených příhod horečnatých křečí u dětí ve věku 6-23 měsíců během chřipkové sezóny v letech 2006-2011. Ovšem jen 103 příhod bylo hodnoceno v souvislosti s očkováním, protože se objevily bezprostředně nebo do 1 dne po očkování. Ostatní příhody pozorované 14-20 dní po očkování se staly kontrolou.
Horečnaté křeče byly definovány jako křeče s tělesnou teplotou >=38°C, s teplotou zaznamenanou pečovatelem dítěte do 24 hodin nebo jako klinicky diagnostikované s vyloučením pacientů s intrakraniální infekcí, s metabolickými poruchami nebo s anamnézou horečnatých křečí.

Ukázalo se, že očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou (PCV) společně s inaktivovanou chřipkovou vakcínou nebo s dětskou vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (DTaP) zvyšovalo absolutní riziko horečnatých křečí o 30 příhod na 100.000 souběžně očkovaných dětí oproti očkovaným samostatnými vakcínami.
Relativní riziko těchto křečí se zvyšovalo po současném chřipkovém a pneumokokovém očkování (RR = 3.50; 95% CI, 1.13 - 10.85) nebo po současném očkováním proti chřipce a s vakcínou obsahující složky proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli (RR = 3.50; 95% CI, 1.52 - 8.07). Nicméně se relativní riziko měnilo v závislosti na složení chřipkové vakcíny v jednotlivých sezónách.

Zdroj:
Duffy J, Weintraub E, Hambidge SJ, Jackson LA, Kharbanda EO, Klein NP, Lee GM, Marcy SM, Nakasato CC, Naleway A, Omer SB, Vellozzi C, DeStefano F; Vaccine Safety Datalink. Febrile Seizure Risk After Vaccination in Children 6 to 23 Months. Pediatrics. 2016 Jun 6. pii: e20160320.

Vydáno / Aktualizováno: 13.06.2016
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit