Na těchto stránkách používáme soubory cookies
Beru na vědomí
Internetové informační centrum správného očkování
Další aktualizace: 15.3.2021

Mnoho povyku pro nic?

Není zcela nic neobvyklého, pokud dojde k výpadků dodávek některé z vakcín určené pro pravidelné očkování v České republice. V minulosti se tyto situace staly již několikrát. Naštěstí očkování není léčba a imunitní systém jen tak na předešlé očkování nezapomene. Roční absence takové vakcíny stav ochrany obyvatelstva nikterak neovlivní.

Aktuálně v březnu byla mediálně diskutovaná absence vakcíny Boostrix Polio, která je určena dětem k posilujícímu očkování v 10. roce věku. Co se stane, pokud tyto děti nebudou moci být řádně v časovém termínu očkovány? Nic zvláštního. Zavzpomínáme-li na období před rokem 2010, tak až do tohoto roku se v 10 letech neočkovalo vůbec a tetanové očkování se tehdy provádělo až ve 14 letech. V roce 2010 byla správně do očkovacího kalendáře zakomponovaná tato vakcína, aby imunitu  zejména vůči dávivému kašli posílila a ochranu vůči němu obnovila. Dnes už totiž není žádným překvapením, že právě toto očkování s acelulární složkou proti dávivému kašli má své limity v přetrvávání, a tak s délkou doby po očkováním roste riziko tohoto onemocnění, které pak po 5-6 letech dosahuje zhruba 4násobného zvýšení oproti 1-2 letům po očkování. Nebudou-li tedy děti ve věku 10 let očkovány s vakcínou Boostrix Polio, pak riziko dávivého kašle bude stejné jako v následujícím roce a opožděným očkováním o jeden rok se nic nezkazí.

Vzhledem k tomu, že riziko dětské přenosné obrny v evropské prostoru není od roku 2002, oddálení posilujícího očkování život takto očkovaných dětí neovlivní. Snad jen rodiče cestující s dětmi do Afghánistánu či Pákistánu by měli být obezřetní a toto očkování by měli nechat provést s alespoň monovakcínou proti dětské přenosné obrně (Imovax Polio).

Rovněž situace výskytu záškrtu je u nás pod kontrolou a riziko je naštěstí stále zanedbatelné, takže naléhavost tohoto očkování to nikterak neovlivní. Ostatně před rokem 2010 se takovéto posilující očkování vůbec neprovádělo a nebylo dokumentováno jakékoli selhání předešlého očkování proti záškrtu u dětí ve věku 6-15 let.

Pokud jde o riziko tetanu, kterého se pravděpodobně bojí organizátoři prázdninových táborů, pak nastane situace jako bývala před rokem 2010. Většina dětí bude chráněna, ale pro zajištění maximální spolehlivé ochrany, bude třeba sledovat, zda dítě bylo očkováno proti tetanu před méně než 5 lety nebo před více než 5 lety tak, jako je tomu u dospělých. V případě, že předešlé očkování bylo před více než 5 lety (což by v této situaci některé děti splnit mohly), pak při poranění bude třeba aplikovat 1 dávku monovakcíny proti tetanu (k dispozici jsou hned 3 takové vakcíny: Tetavax, Vacteta a Tetanol Pur, všechny indikované i pro děti). Jen je třeba na toto myslet a možná si nechat rodiči potvrdit na přihlášku rok posledního očkování proti tetanu (ostatně toto by mělo být prováděno vždy bez ohledu na stávající dodávky příslušných vakcín). 

V případě, že by dítě bylo pohotovostně očkováno jednou dávkou vakcíny proti tetanu, pak další očkování s vakcínou Boostrix Polio je vhodné odložit alespoň o 2 roky později. Přeci jen je tetanická vakcína relativně dost silná (míněno účinná) a je schopna produkovat velké množství protilátek, které při dalším očkováním provedeném v kratší době než 2 roky (nejzazší interval je 1 rok) může zbytečně zvyšovat riziko nežádoucích účinků a v ojedinělých případech dokonce i závažných.

Absenci vakcíny Boostrix Polio lze kompenzovat očkováním se 2 vakcínami a to Boostrix a Imovax Polio. Zda však takové očkování bude pojišťovnami hrazeno, k tomu se nikdo zatím nevyjádřil. Ať už každý rodič či organizace bude situaci řešit po svém, z uvedeného nevyplývá prakticky žádné ohrožení pro dítě a nastalá situace absence dodávek vakcíny používané k dětskému očkování je řešitelná.  Lze jen tak doufat, že tato či jí podobná vakcína bude zajištěna v dalším kalendářním roce, či dříve.

Vydáno / Aktualizováno: 27.03.2017
Autor: M.PetrášKontakt | Podmínky užívání | GDPR | Prémiový obsah | RSS
Správné očkování - veškeré informace o očkování a vakcínách, ale nejen o nich.
info@vakciny.net, Marek Petráš, Copyright ©1999-2019.
Jan Tax: tvorba webových stránek
Žádná část těchto stránek nesmí být kopírována bez souhlasu autora.
Přihlásit